Nya siffror: Över 80 procent av testade asylsökare över 18 år

Genrebild. Foto: FT Bild
  • Tisdag 1 aug 2017 2017-08-01
E-post 6067

STOCKHOLM Rättsmedicinalverket redovisade under tisdagen den senaste statistiken av åldersbedömningar av asylsökande. Antalet fall där resultatet talar för att den testade är 18 år eller äldre överstiger nu 80 procent.

Den asylsökande genomgår två undersökningar, röntgenundersökning av visdomständer och magnetkameraundersökning av knäled. Efter varje undersökning gör flera medicinska experter oberoende analyser av mognadsgraden hos visdomständer respektive knäled. Bedömningen kallas rättsmedicinskt utlåtande om ålder och skickas till Migrationsverket. Utlåtandet säger inte exakt hur gammal en person är, utan är en bedömning om personen är över eller under 18 år. Tre olika standardsvar ges utifrån vad undersökningarna visar.

Rättsmedicinalverket startade verksamheten med medicinska åldersbedömningar i asylärenden i mitten av mars, till en början i liten skala. På tisdagen presenterade verket alla inkomna och skickade ärenden till och med den 31 juli 2017.

Totalt har 6 880 ärenden inkommit till Rättsmedicinalverket. Av dessa har 2 481 bedömningar gjorts och skickats till Migrationsverket. Av de rättsmedicinska utlåtanden som hittills är utfärdade är 83 asylsökande kvinnor och 2 398 asylsökande män.

I 2 002 ärenden bedömer Rättsmedicinalverket att utförd undersökning talar för att den undersökta är 18 år eller äldre. I 25 ärenden bedöms att utförd undersökning möjligen talar för att den undersökta är 18 år eller äldre och i 432 ärenden bedöms att utförd undersökning möjligen talar för att den undersökta är under 18 år.

I 22 ärenden har någon bedömning av den undersökta personens ålder inte varit möjlig att göra eftersom visdomständer saknats och det inte varit möjligt att göra en magnetkameraundersökning av knäleden.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag