Så många utvisningar genomförde polisen 2018

Genrebild. Ensamkommande flyktingbarn demonstrerar i Stockholm. Foto: Nyheter Idag
Genrebild. Ensamkommande flyktingbarn demonstrerar i Stockholm. Foto: Nyheter Idag
  • Fredag 18 jan 2019 2019-01-18
E-post 56

SVERIGE Under 2018 verkställde polisen drygt 14 000 av- och utvisningar. I slutet av året hade myndigheten över 12 000 pågående ärenden om migranter som fått utvisningsbeslut och sedan gått under jorden.

Det är Polismyndighetens jobb att verkställa Migrationsverkets och domstolarnas beslut om att en person ska lämna Sverige. Har migranten varit registrerad i Sverige i mindre än tre månader kallas beslutet avvisning, och efter tre månader kallas det istället utvisning.

Sammanlagt 14 077 sådana beslut genomförde polisen förra året. I den siffran ingår också myndighetens egna beslut, till exempel när man avvisar migranter vid en gränskontroll. 9 364 polisavvisningar gjordes 2018.

4 064 av de verkställda besluten kom från Migrationsverket. Där ingår både asylärenden och personer som sökt uppehållstillstånd av andra skäl.

Läs också: Ett nytt Jämtland på ett år – så många fick uppehållstillstånd 2018

Migrationsverket lämnar över ärenden till polisen om det kan antas att personen inte tänker lämna landet frivilligt. Förra året inkom 10 529 sådana ärenden till polisen, alltså betydligt fler än antalet beslut som polisen klarade av att genomföra.

649 av verkställigheterna 2018 rörde kriminella som dömts till utvisning i domstol.

I december hade polisen 17 515 beslut från Migrationsverket som ännu inte kunnat verkställas. 12 044 av dessa är personer som har gått under jorden och nu är efterlysta. Antalet avvikna har legat på ungefär samma nivå under de senaste åren.

Läs även: Illegala uzbeker fick städjobb hos polisen

Prova PLUS för 69 kronor i månaden. Köp nu!

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag