Nyheter Idag klandras av Mediernas Etiknämnd för uthängning av ung svärdsman

  • Torsdag 18 nov 2021 2021-11-18
E-post

Mediernas Etiknämnd har beslutat att klandra Nyheter Idag för en artikel om en man som med ett samurajsvärd i handen gick till angrepp mot en polis. Då mannen var förhållandevis ung och det saknas omständigheter som gör att allmänheten borde få insyn i vem som utförde dådet var publiceringen inte försvarlig. Nedan följer ett uttalande från Mediernas Etiknämnd.

Nyheter Idag bröt mot god publicistisk sed när sajten publicerade namn och bild på en 19-årig man som dömts för försök till grov misshandel. Något som orsakat mannen en oförsvarlig publicitetsskada. 

Det var den 16 februari 2021 som tidningen publicerade en artikel på sin webbplats nyheteridag.se med rubriken “Gick till attack mot polis med samurajsvärd – slipper utvisning”. I artikeln namngavs den dömda mannen och det fanns även en bild på honom.

Händelsen inträffade i samband med ett polistillslag mot en lägenhet efter misstanke om narkotikabrott. 19-åringen befann sig i lägenheten när polisen anlände. Han sprang ut ur bostaden beväpnad med ett svärd och gick till attack mot en polisman utomhus. Svärdet träffade polismannens arm innan det föll till marken. 19-åringen kunde därefter gripas.

Av artikeln framgick det att mannen senare dömts i tingsrätten för försök till grov misshandel, olovlig körning och ringa narkotikabrott. Domen blev två månaders fängelse.

Artikeln redogjorde också för att tingsrätten beslutat att avslå att den dömda mannen skulle utvisas.

Anmälaren: Mått dåligt över publiceringen

Publiceringen anmäldes av 19-åringen. Han tyckte inte det var rätt att han hade blivit uthängd med namn och bild på nyheteridag.se. Han var bara 19 år gammal och ingen känd person. Han var tidigare ostraffad. 19-åringen har mått dåligt över publiceringen. Han hade fått motta negativa kommentarer.

Mediets svar: Försvarlig publicering

Nyheter Idag försvarade publiceringen genom sin ansvariga utgivare. Han konstaterade att anmälaren tidigare dömts för att ha burit kniv på allmän plats och att han därför inte var ostraffad. Nu hade anmälaren dömts för ett allvarligare brott och tingsrätten hade i domen konstaterat att det “var fråga om ett hänsynslöst angrepp med svärd och gärningen hade varit livsfarlig”.

Utgivaren menade också att ett angrepp mot en polis med vapen är en anmärkningsvärd händelse med ett uppenbart allmänintresse. Därför var namn- och bildpubliceringen försvarlig.

Medieombudsmannens bedömning:

Medieombudsmannen, MO ska pröva om en publicering orsakat en utpekad person en oförsvarlig publicitetsskada. För att avgöra det vägs publiceringens allmänintresse, det vill säga allmänhetens rätt till insyn i olika förhållanden, mot intrånget i den enskildes privatliv.

Vid den aktuella rättegången dömdes anmälaren för försök till grov misshandel, eftersom han i samband med ett ingripande attackerat en polisman med ett svärd. Frågan är om nyhetshändelsen kan motivera att mediet pekar ut anmälaren med namn och bild. Det finns ett stort allmänintresse i att rapportera om brottslighet – i synnerhet allvarlig sådan – som riktar sig mot poliser i deras yrkesutövning. Den anmälda artikeln behandlar även utvisning på grund av brott – även den frågan har ett allmänintresse.

Anmälaren är dock inte en offentlig person. Han är också förhållandevis ung. Även om brottet varit av allvarlig art har det i detta fall inte framkommit att det skulle finnas någon särskild omständighet som gör att allmänheten borde få insyn i vem det var som begick brottet mot den aktuella polisen.

MO har således inget emot att Nyheter Idag rapporterat om fallet, men det har inte funnits ett oavvisligt allmänintresse att publicera namn och bild på anmälaren. Allmänintresset av att rapportera om allvarlig brottslighet riktad mot poliser i deras yrkesutövning rättfärdigar alltså inte utpekandet av anmälaren på det sätt som har skett i sammanhanget. För det bör Nyheter Idag klandras.

Mediernas Etiknämnds bedömning:

Mediernas Etiknämnd instämmer i Medieombudsmannens bedömning och klandrar Nyheter Idag för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av nämndens beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på Allmänhetens Medieombudsmans/Mediernas Etiknämnds hemsida www.medieombudsmannen.se.

Fotnot: Pressens Opinionsnämnd och Allmänhetens Pressombudsman ombildades den 1 januari 2020 till Mediernas Etiknämnd och Allmänhetens Medieombudsman.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag