Allard och Springare: Fler ordningsvakter och strypta föreningsbidrag i kampen mot radikal islamism

  • Tisdag 10 jul 2018 2018-07-10
E-post 478

DEBATT Ordningsvakter, strypta föreningsbidrag och, i extrema fall, frånta vårdnaden av barn. Markus Allard och Peter Springare från Örebropartiet menar att svenska kommuner har möjligheten att kunna understödja polisen samt bekämpa och förebygga brott, segregation och antisocialt beteende i högre grad än vad som idag görs.
”Det som saknas är den politiska viljan”, skriver Allard och Springare.

Örebro har blivit en stad där återvändande IS-terrorister och barn i högstadieålder misstänkts för mord. Det vittnar om en kraftigt urspårad situation, som tyvärr inte är isolerad till enbart Örebro. Under ledning av de etablerade partierna har vårt samhälle svävat iväg och urartat till något det inte ska vara.

Politiker har reagerat på den våldsvåg som återigen sköljer över landets kommuner, men tyvärr nästan uteslutande i form av symbolhandlingar, floskler och intränande läten.

Många politiker gömmer sig bakom krav på fler poliser och höjda straff. Nog finns det fördelar med exempelvis fler poliser eller straffskärpning, men det är ju inte där det stora problemet ligger. Det spelar ingen roll om vi så har 40 000 fler poliser om vi saknar ett ledarskap och en klar plan för hur vi ska använda resurserna.

Att ropa på fler poliser fungerar snarare som ett alibi för dagens makthavare, ett sätt köpa sig några års tid och måla upp en bild av att man gör något åt saken fast man i själva verket står handfallen inför de problem som sker här och nu.

En av de stora problemen idag är att polisen inte tillåts fokusera på sin kärnverksamhet, istället hänger man sig åt en massa andra uppgifter som exempelvis sociala insatsexperiment och samverkansprojekt som endast ger små mervärden på marginalen, när det gäller att förebygga och bekämpa brott.

Örebropartiet är blott ett litet lokalt parti som ställer upp till kommun- och regionval i Örebro län. Det finns mycket att önska från partier och politiker på riksplanet, som har större möjligheter att kunna vända den negativa utvecklingen, men självklart går det att göra skillnad även på det kommunala planet.

Det här är några exempel på vad Örebropartiet vill göra för att understödja polisen samt bekämpa och förebygga brott, segregation och antisocialt beteende. Punkterna går förstås att applicera på vilken kommun som helst.

Avlasta polisen så de kan fokusera mer på sin kärnverksamhet!
Kommunen kan bidra till att avlasta polisen från det som inte är den primära kärnverksamheten, att bekämpa brott. Det kan göras genom fler ordningsvakter som i högre grad kan ägna sig åt direkt ordningshållning och trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet. Det kan också ske genom att exempelvis överta vissa administrativa uppgifter för att frigöra resurser.

Neka islamister och brottsaktiva rätt till bostad eller kommunal anställning!
Kommunen kan kraftigt försvåra för brottsaktiva och islamister genom att neka såväl bostäder som anställningar i de sektorer där kommunen har direkt beslutande makt. Man kan också förmå privata hyresvärdar att neka dessa individer. Det hela kan motiveras utifrån den säkerhetsrisk som de utgör för sin omgivning. Syftet är förstås att få dem att flytta från kommunen.

Stäng ner de islamistiska skolorna!
I Örebro kommun bedrivs flertalet islamistiska skolor. Där lär sig barnen att män och kvinnor inte kan vara jämlika, att musik är haram och att man inte kan vara muslim och svensk på samma gång. Föräldrar placerar sina barn i dessa skolor för att förhindra de från att ”försvenskas”. Dessa skolor finansieras av skattemedel och utgör den perfekta grogrunden för fortsatt radikalisering och rekrytering till islamistiska terrororganisationer. Dessa skolor måste givetvis stängas ner!

Till skillnad från självutnämnda humanister vill vi rädda dessa ungar från fundamentalisternas klor. De ska gå i vanliga skolor och bli precis som vilka barn som helst, inte segregeras in i ett djupare utanförskap.

Stryp föreningsbidragen!
Kommunen kan strypa vartenda bidragsöre till de föreningar som segregerar på etnisk och religiös grund samt till de föreningar som inte bryter kontakten med islamistiska aktörer eller individer.

Upplåt inga lokaler eller fastigheter till tvivelaktiga aktörer!
Kommunen kan säga upp samtliga avtal beträffande lokaluthyrning som just nu sker till tvivelaktiga sällskap. Det spelar ingen roll om det är en liten spelförening eller en moské, kommer det till vår kännedom att verksamheten på något sätt understödjer kriminalitet eller islamism så ska man inte ha något stöd från det offentliga.

Storsatsa på att integrera alla barn in i majoritetssamhället!
Kommunen kan arbeta förebyggande genom att se till så att barn i tidig ålder blir en del av majoritetssamhället. Att ungar kommer i kontakt med stadens vettiga föreningar och eldsjälar, att man börjar spela hårdrock istället för att tro att musik är haram, att flickor börjar spela fotboll istället för att lära sig att det är en synd. Vi föreslår en subvention för att möjliggöra så alla Örebros barn och ungdomar i åldrarna 7-15 år kan bedriva någon form av fritidsaktivitet.

När tonåringar skjuter ihjäl varandra på grund av smärre kränkningar vittnar det om en kvalitativt annorlunda inställning till våld än den vi är vana vid i Sverige. Det rör sig om ett extremt antisocialt beteende, ofta som en direkt följd på den misslyckade integrationspolitiken. Man måste från kommunens sida föra en integrationspolitik som syftar till assimilering. Kommunen måste bre sina vingar över de barn som annars riskerar att bli föremål för fundamentalisternas eller de kriminellas dåliga inflytande.

Det finns, för politiker i det här landet, en enorm uppsättning verktyg och metoder vi kan använda oss av för att bekämpa och förebygga brott, segregation och antisocialt beteende. Det finns till och med möjligheter att frånta föräldrar vårdnaden om sina barn, ett verktyg man ska vara extremt försiktig med, men det vittnar om vilken oerhörd makt som ligger i politikers händer. Det saknas således inte lagar eller möjligheter till att avlasta polisen och bekämpa islamister eller kriminella samtidigt som man förbättrar integrationen. Det är något som kommunen kan göra redan idag. Det som saknas är den politiska viljan.

Vi har den politiska viljan och vi är öppna för att samarbeta med alla partier som delar den!

Om debattörerna

Markus Allard är partiledare för Örebropartiet.

Peter Springare är polis och toppar Örebropartiets lista till regionfullmäktige i Örebro.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag