Oroande utbredning av miljögifter – flamskyddsmedel i fågelägg

  • Fredag 14 mar 2014 2014-03-14
E-post 0

Nya typer av miljögifter – bland annat flamskyddsmedel – sprids nu från land till havs – samtidigt som etablerade gifter som kvicksilver och PCB permanentats. Det konstaterar ett svensk-norskt forskningsteam som analyserat sjöfågelägg från öar långt ute i Norska havet.

Norges Institut för Luftvårdsforskning (NILU) och IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av norska Naturvårdsverket kartlagt och analyserat förekomsten av miljögifter i sjöfågelägg vid ögrupperna Sklinna och Röst. Öarna ligger isolerade i Norska havet och har ansetts vara minimalt påverkade av miljögifter. Nu visar larmrapporten från NILU och IVL att förhållandet drastiskt förändrats:

158 olika miljögifter påträffades i äggen, flera av dem av nytt slag, bl a farliga flamskyddsmedel.

– Den mänskliga påverkan på de här öarna har varit liten och vi kan därför sluta oss till att gifterna kommer utifrån och sprids via vatten och luft, säger den svenske forskaren Mikael Remberger i ett pressmeddelande från IVL Svenska Miljöinstitutet. De kommer in i näringskedjan och överförs från fågelmamman till äggen.

Redan etablerade miljögifter som kvicksilver, PCB, fosfororganiska föreningar och klorerade paraffiner påträffades också i äggen.

– Halterna av de här äldre miljögifterna försvinner väldigt sakta eller inte alls, konstaterar Mikael Remberger. Det är svårnedbrytbara ämnen som kommer att finnas kvar i miljön länge.

Äggen som studerades kom från ejder, toppskarv och silltrut. Ejder och toppskarv är stationära fåglar som bara förflyttar sig kortare sträckor. Forskarna konstaterar därför att de fått i sig gifterna i sin hemmiljö.

– Det är mycket oroande att gifterna trängt ut så här långt i havet, säger Mikael Remberger.

 

 

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag