Påstår att det är svårt att jämföra Sveriges dödstal – nu anklagas SVT för ”lögnpropaganda”

Emma Frans Foto: Nyheter Idag/Skärmdump SVT
  • Måndag 18 maj 2020 2020-05-18
E-post 7812

SVERIGE Antalet döda i covid-19 i Sverige är fler än i hela övriga Norden sammanlagt. Men i en ”explainer”-film påstår SVT att det är svårt att jämföra dödstalen i Sverige med andra länder. Nu anklagas SVT för ”statlig propaganda”. ”Som om skillnader i rapportering av döda skulle kunna förklara skillnaderna (på 100-tals procent) i antal döda per miljon invånare”, skriver borgerlige debattören Thomas Gür i en kommentar på Facebook.

Sverige har mer än tre gånger så många avlidna (3 679, söndagens siffror)  som de tre nordiska grannarna Danmark (547), Finland (300) och Norge (232) tillsammans.

Men nu menar SVT att det är svårt att jämföra dödstal mellan olika länder. Det är forskaren Emma Frans som i en ”explainer”, en kort informationsfilm, för SVT:s räkning berättar om de påstådda svårigheterna.

Emma Frans inleder med att retoriskt fråga varför jämförelser mellan länders dödstal är problematiska. Samtidigt som en skylt dyker upp i rutan:

”Därför är det svårt att jämföra dödstal”

Emma Frans säger sedan att det finns skillnader mellan länder i hur dödsfallen definieras. Hur olika länder skiljer sig från Sverige, och vilka länder det handlar om, får inte tittaren veta.

Enligt SVT rapporterar också många länder främst dödsfall som sker på sjukhus.

– Andelen som dör på äldreboenden fattas ofta i statistiken. Sverige hör till de länder som rapporterar in dödsfall även från äldreboenden, betonar Frans.

Vilka länder som inte rapporterar dödsfall på äldreboenden berättar inte SVT.

Enligt SVT är det olämpligt att dra slutsatser av dödsstatistik idag.

– (Det är) helt enkelt för tidigt att kunna säga något. Statistiken släpar efter och olika länder befinner sig i olika faser, säger Emma Frans.

SVT varnar också för att länder som valt en annan väg än Sverige kan få betala ett pris framöver.

– Vissa länder som fördröjt smittspridningen genom drastiska åtgärder (samtidigt visas filmklipp på Finland) riskerar också en kraftig ökning i antalet dödsfall när restriktionerna lättas, säger Frans.

Statsminister Stefan Löfvens (S) budskap har tidigare varit att det är för tidigt att utvärdera eller jämföra med andra länder.

”Det är alldeles för tidigt att utvärdera något lands strategi eller åtgärder och göra den sortens jämförelser”, skrev Löfven i en chatt med Aftonbladets läsare.

Även SVT anser att det är först senare som vi kommer att se facit.

– Det är först i ett senare stadium som vi verkligen kommer att kunna se hur dödligheten i olika länder påverkats av covid-19-pandemin, säger Frans.

SVT:s explainer får stenhård kritik.

Journalisten Christian Palme skriver i en Facebookkommentar: ”Vilket hämningslöst lögnaktigt inslag. Är det verkligen korrekt att denna person är disputerad forskare? Varför ska jag tvingas betala för denna lögnpropaganda med min usla pension?”

Palme konstaterar att små skillnader i rapportering inte kan förklara skillnaden i antalet dödsfall mellan Sverige och våra grannländer.

”Folkhälsomyndighetens mantra att andra länder med låga dödssiffror kommer att få högre siffror när de släpper sin lockdown är också helt felaktigt”, skriver Palme och påpekar att det skulle kräva att allt var lika som vid pandemins utbrott.

Att vi bland annat inte skulle ha fått bättre kunskap, läkemedel, behandling, mer skyddsutrustning och att social distansering inte skulle praktiseras.

Även borgerlige debattören Thomas Gür sågar:

”Det är ett sådant apologetiskt dravel av Emma Frans. Som om skillnader i rapportering av döda skulle kunna förklara skillnaderna (på 100-tals procent) i antal döda per miljon invånare mellan Tyskland, Danmark, Norge, Finland å ena sidan och Sverige å den andra”, skriver Gür.

En annan debattör, Mattias Lindberg, skriver: ”Perfekt exempel på statlig propaganda svensk stil.”

Nyheter Idag har ställt ett antal frågor till SVT om de påståenden som görs i filmen. Bland annat vill Nyheter Idag få veta i vilka länder som avlidna på äldreboenden saknas i statistiken och om det saknas i något av våra nordiska grannländer, där dödstalen är lägre.

Nyheter Idag har också frågat om påståendet att andra länder ”riskerar en kraftig ökning i antal dödsfall” när restriktionerna lättas och hur SVT vet det.

SVT har getts möjlighet att bemöta kritiken som förts fram.

Stöd Nyheter Idag

Tycker du att det behövs ett alternativ till Public Service, till de stora mediehusen?

Du kan göra skillnad.

Stöd Nyheter Idag genom att bli prenumerant för 69 kronor i månaden och då får du också allt PLUS-material.

Bli PLUS-medlem

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag