Polischef vädjar till politiker: Förenkla utvisningsprocesser

Handhjärtan i protest mot utvisningar. Foto: Roger Sahlström
  • Torsdag 12 apr 2018 2018-04-12
E-post 79

GÖTEBORG Enligt polischefen Niclas Hallgren tvingas polisen lägga närmare 125 dagsverken, 1000 arbetstimmar, på polisinsatser för att kunna genomföra en utvisning. Han vädjar nu till politikerna om ändrad lagstiftning och förbättrade förutsättningar för polisen att kunna verkställa sitt uppdrag. 

GP-debatt efterfrågar Niclas Hallgren, chef för operativa enheten i Polisregion Väst, åtgärder från politikerna i syfte att ta bort hinder som ligger i vägen för polisens möjligheter att verkställa utvisningar.

Hallgren redogör för ett par exempel. Nyligen skulle polisen utvisa 25 personer som fått avslag, när planet lyfte satt endast 10 av dessa på det.

”Anledningen var åberopande av skyddsskäl som inkom i sista stund och utgjorde hinder för verkställighet”, skriver Hallgren på GP-debatt.

Inom de närmsta åren beräknar migrationsverket att 50 000 individer kommer få avslag på sina asylansökningar. Enligt Hallgren lämnar de flesta självmant, men bara i Region väst ska det finnas uppemot 2000 efterlysta individer.

Enligt honom kommer processen att leta upp dessa och få dem utvisade att ta årtionden med nuvarande förutsättningar.

Nyligen befann sig ett hundratal demonstranter på plats för att demonstrera mot samt hindra en utvisning. Enligt Hallgren har det lett till att polisen varit tvungen att lägga 125 dagsverken, motsvarande 1000 arbetstimmar, på polisinsatserna kring det. Tid som, enligt honom, istället skulle kunnat ha lagts på att klara upp brott och förbättra tryggheten.

Han vädjar till politikerna om förändringar.

”Polisens ska utföra sitt uppdrag, att verkställa Migrationsverkets beslut, så värdigt och lugnt som möjligt och enligt gällande rätt, men det saknas grundförutsättningar. Vi behöver ett bättre asylmottagande, fler förvarsplatser samt en förenkling av verkställigheterna. Politiken måste omsättas i en lagstiftning som blir tydlig och skapar förutsättningar för en enklare process. Vi måste få en utlänningslagstiftning som kan stötta det arbete som ska utföras och inte som nu lägga krokben för det”, skriver Niclas Hallgren, chef för operativa enheten i Polisregion Väst.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag