Polisen: Fritidsgårdar används som bas för kriminell verksamhet och rekrytering

Genrebild. Foto: Nyheter Idag
  • Lördag 5 okt 2019 2019-10-05
E-post 479

STOCKHOLM Kriminella och personer med koppling till kriminella nätverk utnyttjar arbeten på flygplatser, fritidsgårdar och som ordningsvakter i den kriminella verksamheten, enligt en ny rapport från Stockholmspolisens underrättelseenhet, som också visar att allt fler kvinnor och yngre engageras i de kriminella nätverken.

Enligt en ny rapport från underrättelseenheten inom Stockholmspolisen arbetar personer med kopplingar till kriminella nätverk på positioner som hotar samhällssystemet.

Det handlar om personer som arbetar som exempelvis säkerhetspersonal och bagagehanterare på flygplatser vilket kan underlätta smuggling, men också kriminella som arbetar som ordningsvakter och trygghetsvärdar, inom föreningsliv och religiösa samfund samt genom kommunala anställningar på skolor och fritidsgårdar.

”Fritidsgårdarna fungerar som mötesplaster för nätverkspersoner och utgör en bas för deras kriminella verksamhet samt rekrytering. Inte sällan förvaras och säljs narkotika inne på fritidsgårdarna, alternativt i nära anslutning till lokalerna”, skriver man bland annat i rapporten.

Läs även: Automatvapen gömdes på fritidsgård i Tensta

Enligt rapporten är fenomenet att kriminella utnyttjar strategiska positioner inom samhällsinstitutioner ”illavarslande”, och man konstaterar också att ”det kan också antas att detta fenomen är mer utbrett än vad som är känt”.

– Ytterligare slutsatser är att flera av nätverken har ett högt våldskaptital och att vi ser att genomsnittsåldern på de i nätverken har sjunkit. Dessutom ser vi att kvinnorna i högre grad än tidigare finns med i den organiserade brottsligheten, säger Palle Nilsson, chef för underrättelseenheten i polisregion Stockholm, i ett pressmeddelande.

Läs även: Ygemans taktik mot grov gängkriminalitet: ”Mer fritidsgårdar även om det låter löjligt”

– Det finns en god kunskap om de kriminella nätverk som verkar i regionen och det görs ett bra jobb utifrån tillgänglig resurs. Det är samtidigt viktigt att vi också ser framåt och försöker förutse utvecklingen i de här miljöerna för att kunna möta det på ett bra sätt, säger Pia Sjunnegård Dahlbom, biträdande regionpolischef.

Enligt rapporten finns det i Stockholmsregionen i dag 50 kriminella nätverk, med totalt ungefär 1 500 medlemmar. Det är en liten ökning sedan den tidigare kartläggningen 2017 då man identifierade 46 kriminella nätverk i region Stockholm.

Nätverken bedöms i rapporten efter fyra kapaciteter: organisationsförmåga, våldskapital, ekonomisk förmåga och samhällspåverkan, och man skriver att ”bland de 50 nätverken bedöms 28 inneha samtliga fyra kapaciteter i någon grad. Det kan jämföras med 16 av 46 nätverk i 2017 års kartläggning respektive 7 av 39 nätverk i 2015 års kartläggning”.

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem för 69 kronor i månaden.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag