Polisförbundet om massuppsägningarna inom polisen: ”Klart det kommer påverka”

Foto: Polisen
  • Tisdag 10 nov 2015 2015-11-10
E-post 918

STOCKHOLM Det råder ett stort och växande missnöje inom polismyndigheten och nu väljer allt fler poliser att säga upp sig på grund av missnöje med arbetssituationen. – Det är klart att man tappat både erfarenhet kompetens och engagemang. Det är det stora problemet, det är klart att det kommer påverka, säger Emma Nilsson vid Polisförbundets pressavdelning till Nyheter Idag.

Ett allt mer växande missnöje inom polismyndigheten börjar få allvarliga konsekvenser. En ny trend är att poliser med lång erfarenhet säger upp sig från sitt arbete för att istället jobba inom exempelvis privat sektor. En av de tyngsta skälen beror på att lönerna är så pass låga att poliser har svårt att klara av sin ekonomi.

Det är inte vem som helst som får lov att bli polis och yrket kräver en flerårig högskoleutbildning. Trots detta säger polischeferna nej till en lägstalön om 25 000 kronor i månaden, en lönenivå som anses vara synnerligen låg i jämförelse med det ansvar som vilar på en polisman i tjänst.

Kritik mot hur en omorganisering genomförs

Men det är inte bara de låga lönerna som väcker frustration, även en stor omorganisering har skapat än mer problem för poliser i tjänst. Uppgifter i medier gör gällande att poliser knappt hinner gå på toa när de arbetar och generellt har situationen blivit påfrestande med mycket stress i arbetet.

Nyheter Idag har talat med Emma Nilsson på pressavdelningen hos den fackliga organisationen Polisförbundet. Hon berättar att det inte är att en omorganisering sker som väcker kritik, utan hur den genomförs.

– Det man försöker åstadkomma är en mängd olika saker. Man vill ha fler poliser närmare medborgarna, man vill ha en tydligare och mer effektiv styrning. Det är ingenting som vi från fackligt håll är kritiska till. Vi är inte kritiska till att man gör omorganisationer utan vi är kritiska till hur man gör det.

Nilsson beskriver en bild där omorganiseringen sker utan att poliserna själva är riktigt delaktiga i hur den nya organisationen ska se ut. Tvärtom berättar hon att poliser upplever att de inte blir lyssnade på.

– Det har skett väldigt mycket under väldigt kort tid, vilket gör att det är helt enkelt väldigt struligt och väldig oreda. Det är krångel med beslutsvägar och det går väldigt fort, man känner inte man blir lyssnad på eller värderad för sin polisiära profession utan det bara rullar på enligt ett fastlagt schema, vilket leder till att det blir en massa krångel och oklarheter ute i verksamheten.

Situationen är nu så allvarlig att mer än 100 personer lämnat myndigheten de senaste två månaderna, berättar tidningen Aftonbladet.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag