Politiker om Nobelhuset – behövs för att stoppa SD och extremistpropaganda

Jan Valeskog (S) vid demonstrationen mot Nobelbygget. Foto: Nyheter Idag
  • Torsdag 30 aug 2018 2018-08-30
E-post 124

STOCKHOLM Det planerade bygget av Nobel Center fortsätter att röra upp känslor. På onsdagens demonstration mot bygget presenterade Stockholms stadsbyggnadsråd Jan Valeskog (S) ett nytt argument för att bebygga Blasieholmen. Att stoppa SD.

Bygget av Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm har varit en het fråga i många år, och motståndet har inte minskat trots att Socialdemokraterna tillsammans med Moderaterna och Centern drev igenom beslutet att uppföra centret på Blasieholmen i kommunfullmäktige under den gångna mandatperioden. Övriga partier i Stockholm är emot placeringen. I början av maj sade mark- och miljödomstolen nej till detaljplanen, men domen kan överklagas. Huruvida detta kommer att ske avgörs i valet. Om S+M+C inte längre har majoritet kan byggplanerna begravas.

Demonstrationen på Nybroplan arrangerades av föreningen Blasieholmens vänner och lockade flera hundra åhörare, även om antalet sjönk drastiskt mot slutet av det nästan två en halv timme långa protestmötet som leddes av Björn Tarras-Wahlberg, föreningens ordförande.

Ett flertal talare pekade på nackdelarna med att placera Nobelcentret på Blasieholmen. Bortsett från att den nuvarande bebyggelsen, två hamnmagasin från början av 1900-talet och tullhuset från 1876, måste rivas, nämndes i synnerhet de stora trafikproblem som skulle bli följden. Jan Larsén, VD för Strömma turism & sjöfart, menade att det skulle bli kaos om den förväntade mängden bussar ska försöka tränga sig in via smala gator till och från Blasieholmen. Han ger inte heller mycket för den lösning som brukar presenteras från politiskt håll, nämligen att båttrafik ska ta över.

– Om man ska åka båt dit, var ska båten gå ifrån? Härinifrån [pekar mot Strandvägen] och ut, ett par hundra meter, eller hur ska man lägga upp det hela?

De ansvariga politikerna får en chans att försvara sig

Det var när det var politikernas tur att tala som publiken verkligen vaknade till. När Jan Valeskog (S) äntrade scenen inledde han med lägga ut texten om allt bra som byggdes i staden, från mötesplatser till cykelbanor.

– Håll dig till ämnet, håll dig till ämnet, håll dig till ämnet! skanderades av missnöjda åhörare.

Björn Tarras-Wahlberg fick gripa in och uppmana publiken att hålla sig lugn, varpå Valeskog kunde fortsätta sitt framförande. Efter att ha hunnit hoppa på Jan Larsén och Strömma kom han med nästa bredsida.

– Det viktigaste med ett nytt nobelcenter tycker jag är innehållet i verksamheten, och Nobel center kommer att innebära ett starkt nationellt uttryck för historia, vetenskap och konst. Och i dessa tider är det särskilt viktigt när föraktet för fakta och vetenskap är större än på mycket länge. Vi ser alltså högerextrema grupper ta avstånd från fakta och vetenskap och litar mest på egna informationskanaler. Idag kom nya uppgifter om botar som sprider extremistpropaganda. Fascistiska grupper, sverigedemokrater och andra nationalister sprider hat.

Här buades det friskt bland publiken, men Valeskog fortsatte.

– Nobel center i centrala Stockholm kommer att bidra till att motverka detta och istället öka intresset för fakta, vetenskap och forskning.

Näste man upp var moderaten Joakim Larsson. Han beskrev Moderaterna som ett föregångsparti när det gällde bevarandet av Stockholm, och menade att det hade rått lång politisk enighet om att något skulle byggas på Blasieholmen. Hans åsikt var att motståndet handlade om husets utseende och fortsatte med att konstatera att skönhet sitter i betraktarens öga.

– Om det här är den viktigaste frågan för er som kommer att avgöra ert partival, då vill jag säga en sak. Vi har ett mycket bra allianssamarbete, och jag skulle rekommendera er att rösta på något av de andra allianspartierna.

Avslutningsvis valde han dock att gå till angrepp mot Björn Tarras-Wahlberg direkt och menade att han som medlem i Moderaterna sedan många år borde veta bättre än att uppmana folk att rösta på ett annat parti. Tarras-Wahlberg kontrade med att det hade han ju just gjort själv. Innan Joakim Larsson klev av scenen vände han sig mot Tarras-Wahlberg.

– Jag är hemskt glad att jag ändå kunde komma till din manifestation, för det här, har jag förstått, ligger dig mycket varmt om hjärtat.

Christina Linderholm (C) var nästa person som försvarade bygget under burop från publiken.

– Jag tycker att en grusplan har mindre värde än en byggnad som bygger på vetenskap och framsteg. Okej, ni vill ha en grusplan, jag vill ha en byggnad där vi kan ha seminarier, där ungdomar, skolklasser kan komma och lära sig om forskning och utveckling. Jag vill se aktiviteter, jag vill se att kunskap förs vidare, och kulturverksamhet, det vill jag ha. Sedan vill jag inte ha bilar på Blasieholmen över huvud taget – jag vill ha mer båttrafik på vattnet.

–Det är ingen grusplan där. Den är belagd med storgatsten, sedan 1700-talet, kommenterade Björn Tarras-Wahlberg efteråt.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag