Profet får inte kallas pedofil – ny dom i Europadomstolen

Europadomstolen anser att Sverige utvisar alldeles för snabbt. Foto: Wikimedia commons
  • Torsdag 25 okt 2018 2018-10-25
E-post 4092

STRASBOURG Att smäda islams grundare och profet Muhammed är straffbart i Österrike. Det har Europadomstolen i Strasbourg slagit fast i en dom på torsdagen, uppger Kronen Zeitung.

Europadomstolen
  • Europadomstolen ligger i Strasbourg och är kopplad till Europarådets 47 medlemsländer och ska inte blandas ihop med EU-domstolen som ligger i Haag.
  • Dömer i frågor, tvister och fall som gäller misstänkta brott mot den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna
  • Är inte överinstans till nationella domstolar – det vill säga man kan inte överklaga ett mål från svenska Högsta domstolen till Europadomstolen.
  • Medlemsländerna förbinder sig att anpassa sina lagar eller tillämpning av lagar så att de inte bryter mot konventionen.

En kvinna hade dömts till 480 euro i böter i sitt hemland Österrike för att hon 2009 i ett tal sagt: ”En 56-åring och en sexåring, vad kallar man det om inte pedofili?” i en referens till Muhammed och en av hans fruar.

Talet höll hon på ett seminarium på det österrikiska partiet FPÖ:s bildningsinstitut. Kvinnan dömdes 2011 för att ha uttalat sig nedsättande om en religion och förolämpat den.

Kvinnan har sedan dess överklagat utan framgång i Österrike och sedan tagit ärendet ända till Europadomstolen där nu en sju domare stor panel dömde att domen i Österrike kan stå kvar.

Europadomstolen skriver i sitt dom att kvinnans uttalanden ”sannolikt kunde orsaka rättfärdigad ilska hos muslimer” och att uttalandena hon gjort var ”generaliserande utan faktastöd”. Det innebär vidare att uttalandena inte skyddas av yttrandefriheten.

I domen konstaterar Europadomstolen att de österrikiska domstolarna som tidigare dömt kvinnan och avslagit överklagande, i sina domar tagit i beräkning den större samhällskontexten som religionen och kvinnans uttalanden har.

De österrikiska domstolarna har enligt Europadomstolen ”varsamt balanserat kvinnans yttrandefrihet mot rätten för andra att få sina religiösa känslor skyddade och har också uppnå det legitima målet att behålla religiös fred i Österrike”.

I sin klagan till Europadomstolen hade kvinnan hänvisat till Europakonventionen om yttrandefrihet. Men Europadomstolen skriver att kvinnan under sina tal om islam inte formulerade sig på ett neutralt sätt och inte bidrog till en objektiv diskussion om barnäktenskap.

Europadomstolen är inte en överinstans för de nationella domstolarna. Däremot kan fall prövas där det bedöms att en nationell dom bryter mot Europakonventionen. Då tvingas landet anpassa sin lagstiftning.

I det aktuella fallet så säger Europadomstolen att domen i Österrike inte bryter mot Europakonventionen och därmed kan stå fast.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag