Radikal islamist släpps ur Migrationsverkets förvar – har anmälningsplikt hos polisen

Foto: Flickr
  • Tisdag 10 sep 2019 2019-09-10
E-post 529

Abdel Nasser El-Nadi, aktiv i Göteborgs radikala islamistmiljö och tidigare huvudman för Vetenskapsskolan har släppts ut ur Migrationsverkets förvar med anmälningsplikt hos polisen. Migrationsverket har beslutat om utvisning av El-Nadi på Säkerhetspolisens begäran, men utvisningen kan inte verkställas då El-Nadi riskerar förföljelse i sitt hemland Egypten.

I våras togs sex ledande personer inom den radikala islamistiska miljön i förvar av Migrationsverket efter att Säkerhetspolisen ansökt om deras utvisning från Sverige med hänvisning till rikets säkerhet och Lagen om särskild utlänningskontroll.

Nu har Abdel Nasser El-Nadi, aktiv i Göteborgs radikala islamistmiljö och tidigare huvudman för Vetenskapsskolan släppts ut ur Migrationsverkets förvar, rapporterar Doku.

I väntan på att El-Nadi kan utvisas till Egypten kommer han att ha anmälningsplikt hos polisen.

Läs även: Försvaret: Går inte att utvisa Abo Raad – kan ”råka väldigt illa ut”

Den 5 juli fattade Migrationsverket beslut om att El-Nadi ska utvisas, men att det för närvarande inte är möjligt då han riskerar förföljelse av myndigheterna i sitt hemland Egypten.

El-Nadi har överklagat utvisningsbeslutet till regeringen, och yrkat på att släppas ut ur förvaret. Enligt El-Nadis överklagan är Säkerhetspolisens ansökan ”vag och spekulativ”.

El-Nadi hänvisar också till risken för förföljelse om han utvisas till Egypten, och begär därför status som flykting, alternativt skyddsbehövande eller att han beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder.

Nu har Migrationsöverdomstolen fattat beslut om att förvaret av El-Nadi ska hävas. Samtidigt rekommenderade Migrationsöverdomstolen regeringen att fastställa Migrationsverkets utvisningsbeslut.

Man delar emellertid Migrationsverkets bedömning om att en utvisning för närvarande inte går att verkställa.

Migrationsöverdomstolen anser visserligen att det finns anledning att anta att El-Nadi kommer hålla sig undan, eller fortsätta sin brottsliga verksamhet, men att det ”inte längre kan anses proportionerligt” att hålla honom i förvar.

Stöd Nyheter Idag

Hej.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem för 69 kronor i månaden.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag