Regeringen reagerade inte på felaktigheter med PISA – får hård kritik i ny rapport

Genrebild. Foto: Element5 Digital/Unsplash
  • Fredag 30 apr 2021 2021-04-30
E-post 37

När Expressen avslöjade att svenska skolor uteslutit fler svaga elever än vad regelverket tillät i de internationella PISA-proven avfärdades det hela av utbildningsminister Anna Ekström. Men en ny rapport från Riksrevisionen visar att det fanns flera brister i hur PISA-studien genomfördes – och att det var känt av Ekströms egna tjänstemän.

I juni förra året avslöjade Expressen att många av de elever som uteslutits på grund av bristande språkkunskaper i själva verket gått i svensk skola i mer än ett år.

Läs även: Expressen: Sverige fuskade på Pisa-provet – plockade bort invandrade elever

Ulrika Mattsson, rektor på Palmbladsskolan i Uppsala, bekräftade för Expressen att man brutit mot reglerna genom att ta bort invandrande elever som fått undervisning i svenska i mer än ett år.

Enligt Mattsson uteslöts eleverna på grund av omsorg för deras självkänsla.

– Jag tänker att vi alltid måste sätta eleven i centrum. Det är elevens bästa som måste gå först. Om en elev inte bör skriva provet för att den skulle må dåligt – vi kanske sänker den helt och hållet – jag kan inte låta den eleven skriva provet då, sade Ulrika Mattsson till Expressen.

Utbildningsminister Anna Ekström tyckte inte att Expressen var en tillräckligt trovärdig källa för att agera.

– Enbart på basis av en tidningsartikel kommer åtminstone inte jag att skyldigförklara rektorer eller tala om att de har gjort fel, sade Ekström i en riksdagsdebatt.

Läs även: Reslow (SD): Dags för korten på bordet om PISA-resultaten

Nu släpper Riksrevisionen en granskningsrapport i vilken de riktar hård kritik mot skolverket och regeringen för att man inte agerat mot oegentligheterna, som enligt rapporten har varit kända på Utbildningsdepartementet.

I två tidigare okända promemorior dömer tjänstemän ut Skolverkets tidigare förklaringar för det höga antalet elever som uteslutits från provet.

– Vi vet att de här promemoriorna har tagits fram, men hur många som har läst dem vet vi inte, säger revisionsdirektör Sofia Sandgren Massih, som ansvarat för Riksrevisionens granskning, till Expressen.

Sandgren Massih vill inte spekulera i huruvida Ekström läst de aktuella dokumenten.

– Vi vet ju inte hur långt upp i hierarkin de här promemoriorna har kommit. Ordningen brukar vara att tjänstemännen skriver något, så går det till en enhetschef så går det vidare till en statssekreterare och sen till ministern. Och någonstans har det ju tagit stopp, säger hon till Expressen.

Läs även: Bättre Pisa-resultat för svenska elever – när nyanlända utelämnas

Utbildningsstudien PISA

PISA-studien ska utvärdera skolkunskaperna hos femtonåringar i en rad länder genom ett standardiserat prov.

Ämnena är matematik, läsförståelse och naturvetenskap och studien genomförs var tredje år.

Sveriges resultat i proven sjönk under proven 2006, 2009 och 2012.

2018 förbättrade de svenska eleverna sina resultat. Sedan avslöjade Expressen att elever sållats bort från proven i strid mot regelverket för studien.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag