Regeringen tillsatte 1,2 miljoner för projektet med skandalfoldern: ”Ska belasta utgiftsområde Hälsovård, sjukvård och social omsorg”

  • Fredag 30 mar 2018 2018-03-30
E-post

STOCKHOLM Regeringen tillsatte 1,2 miljoner för projektet med den kontroversiella informationsfoldern. I regeringens uppdragsbeskrivning går även att läsa att pengarna ska tas från utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg. 

Socialstyrelsens kontroversiella informationsfolder, riktad till de som gift sig med barn, mötte under gårdagen torsdagen 29 mars massiv kritik från allmänhet och opposition, varmed foldern drogs tillbaka.

Foldern togs fram på uppdrag av regeringen och Åsa Regnér (S), tills nyligen barn- och äldreminister.

LÄS ÄVEN: Beviset: Här beställer Åsa Regnér skandalbroschyren ”till dig som är gift med ett barn” 

Regeringen tillsatte 1,2 miljoner kronor för uppdraget.

”Socialstyrelsen får använda högst 1 200 000 kronor för uppdragets genomförande under 2017”, står det att läsa i regeringens uppdragsbeskrivning. 

I uppdraget ingick bland annat uppgiften att ta fram en informationsfolder anpassad efter aktuell målgrupp – där bland anant ”barnens makar” ingår.

”Det är viktigt att barn som uppges vara gifta, huvudsakligen flickor, och deras makar, föräldrar samt andra närstående får anpassad information om gällande lagar och praxis i Sverige, såsom förbud mot barn- och tvångsäktenskap, sexualbrott, barnets rättigheter, socialtjänstens roll och rätten till skydd och stöd. I uppdraget ingår därför också att Socialstyrelsen ska utveckla anpassad information till dessa målgrupper, översatt till de vanligaste språken”.

”Ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg”

Regeringen ger även order om att de 1,2 miljonerna ska tas från till hälsovård, sjukvård och social omsorg.

”Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m, anslagsposten 4 Utvecklingsmedel.”

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag