Reslow (SD): Dags för korten på bordet om PISA-resultaten

Foto: Gustav Öberg CC BY 2.0
  • Torsdag 11 jun 2020 2020-06-11
E-post 1762

Efter nya uppgifter i media om att de svenska PISA-resultaten manipulerats och att en stor andel elever med bristande svenskkunskaper inte gjort proven behöver utbildningsminister Anna Ekström (S) börja tala klarspråk om resultaten, skriver Patrick Reslow, Sverigedemokraterna.

Ett totalt fiasko. Bättre än så går det inte att beskriva uppgifterna om att de svenska PISA-resultaten manipulerats. Redan när PISA-rapporten presenterades i december framförde Sverigedemokraterna svidande kritik mot att drygt 11 procent av eleverna inte fick vara med, den största andelen av dessa på grund av bristande språkkunskaper, en siffra som vida översteg genomsnittet i OECD-länderna. Rapportens trovärdighet ifrågasattes, men såväl Skolverket som utbildningsministern slog ifrån sig kritiken och menade att allt var i sin ordning. Därpå följde allsköns brösttoner från diverse socialdemokratiska regerings- och riksdagsföreträdare om den svenska (socialdemokratiska) skolpolitikens förträfflighet.

Enligt tidningen Expressen (2/6 2020) finns det starka skäl att ifrågasätta resultaten i PISA-undersökningen. Enskilda skolor och rektorer har enligt uppgift inte följt OECD:s regelverk för vilka elever som ska undantas på grund av exempelvis bristande språkkunskaper. Istället framgår att några rektorer öppet erkänner att de utvidgat kretsen och stödjer sig på argument som att de ”måste sätta eleven i centrum” och att en elev inte ska skriva provet ”om den mår dåligt”.

Det anmärkningsvärda är inte dessa hårresande uttalanden, utan att Skolverket inte verkar reagera. Effekten av denna manipulation av urvalet har enligt uppgift således blivit att Sverige fått ett betydligt bättre resultat på PISA än vad som vore fallet om regelverket följts. Det är synnerligen allvarligt.

Svensk skola har på grund av en havererad migrationspolitik en omfattande andel elever med stora språksvårigheter. Detta är en verklighet som varje skola, rektor och lärare brottas med dagligen. Att gömma dessa problem genom att manipulera resultat i internationella jämförelser i syfte att få fram bättre resultat är att göra svensk skolpolitik en stor otjänst.

Utbildningsministern har nu meddelat att hon vill att OECD ska granska det svenska PISA-resultatet. Men vad är det ministern menar att OECD vet, som inte Skolverket vet? Det är ju knappast ett utlåtande om provet i sig som är av intresse. Sverigedemokraterna efterlyser mer handlingskraft än så från ministerns sida.

När utbildningsministern och Skolverket nu kommer till utbildningsutskottet för att besvara frågor kring denna skandal, vill vi ha svar på några konkreta frågor.

• Hur kommer Skolverket att agera mot de skolor som enligt egen utsago medvetet plockat bort utlandsfödda elever som borde ha skrivit provet?
• Finns det anledning att anta att problemet är större än vad som framgår i media?
• Varför har utbildningsministern enbart riktat sig till OECD, istället för att initiera en grundlig och omfattande granskning av de uppgifter som framkommer i media?

Sverigedemokraterna förutsätter nu att alla kort läggs på bordet och att frågetecknen rätas ut. Framför allt måste tydligare rutiner, metoder och riktlinjer snabbt komma till stånd för att inte hamna i samma sits i nästa PISA-undersökning. Det vilar ett stort ansvar på regeringen att ta tag i detta. Det räcker inte att sjunga lovord om resultat som i slutändan visar sig vara helt opålitliga.

Om debattören

Patrick Reslow (SD), riksdagsledamot
Gruppledare i utbildningsutskottet

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag