Rostami: Quds-dagen är världens största antisemitiska manifestation

Nima Rostami till vänster. Diktatorn, den andlige ledaren, ayatollah Khamenei till höger Foto: Nyheter Idag/Khamenei.ir
  • Fredag 22 maj 2020 2020-05-22
E-post 1719

Under fredagen arrangeras världen över den antisemitiska och antiisraeliska manifestationen Quds-dagen. Det är en tradition skapad och levandehållen av den shiamuslimska diktaturen i Iran och ett av flera verktyg som regimen använder för att sprida sin jihad – även i Sverige, skriver Nima Rostami, advokat och Irankännare.

Iran styrs sedan 1979 av en shiamuslimsk diktatur. Irans shiamuslimska stat grundades av Ayatollah Khomeini. Khomeinis främsta förebild var det egyptiska Muslimska brödraskapets grundare Hassan al-Banna.

Irans regim har under drygt fyra decennier gjort sig ökänt för återkommande människorättsbrott mot sin egen befolkning. Regimen har dessutom en massiv kampanj mot politiska motståndare inklusive deras familjer samt mot landets religiösa minoriteter.

Sommaren 1979 utropade Khomeini sista fredagen i den muslimska fastemånaden, Ramadan, till Quds-dagen (Jerusalemdagen). Han gjorde detta för att markera politisk islams fientlighet mot staten Israel vars uppkomst han uppfattade som en produkt av amerikansk imperialism.

Khomeini kallade staten Israel för en cancertumör som måste avlägsnas. Han menade att Quds-dagen är en islamsk dag och en dag då alla världens muslimer ska protestera mot staten Israels och sionisters ockupation av muslimskt land.

Quds-dagen skall enligt Khomeini uppmuntra, i linje med politisk islam som starkt genomsyras av antisemitisk propaganda, till ett internationellt islamskt uppror mot staten Israel.

På detta sätt, genom att koppla ett religiöst firande till antisemitiska och antiisraeliska protester, lade ayatolla Khomeini grunden för världens största antisemitiska manifestation och rörelse.

Regimen har sedan den grundandes fokuserat på expansionen av politisk islam, på att utvidga sin arena med ambitionen att förena den muslimska nationen i kampen mot USA-imperialismen och sionisters och Israels herravälde.

För detta ändamål har regimen inrättat flera teologiska institutioner och militära organisationer. Bland annat: Islamiska Revolutionsgardet (IRGC) och dess utlandsstyrka, Quds-styrkorna, med den nyligen eliminerade ledaren Qasem Soleimani.

Den iranska regimen har också mobiliserat, startat och finansierat diverse militära och paramilitära shiamuslimska grupper i Mellanöstern. Dessa har i sin tur fört ett proxykrig (krigat istället för Iran) i regionen bland annat mot Israel och underminerat den demokratiska utvecklingen i regionen.

Utöver Revolutionsgardet lyder även den ökända och sofistikerade terroriststämplade libansesiska Hizbollah Irans nuvarande ledare ayatolla Khamenei. Även Hizbollah har en starkt antiisraelisk och antisemitisk agenda.

Iranska regimens jihad i Sverige

Jihad är ett islamskt begrepp som innebär heligt krig för att sprida islams budskap. Kampen genomförs antingen med våld, till och med regelrätt krig, eller kulturellt. För svenskt vidkommande följer regimen samma mönster, dock med andra metoder.

I Europa och i synnerhet i Sverige har den iranska regimen starkt fäste och har knutit till sig flera lobbyister. Dessa utgörs av europeiska konvertiter, journalister och olika tankesmedjor med antiamerikanska tendenser samt moskéer och shiamuslimska föreningar.

Dessa element utgör Irans robusta maktbas för politisk påverkan. Sverige har under de senaste decennierna har beviljat uppehållstillstånd för tusentals shiamigranter från Mellanöstern som visar lojalitet med den iranska regimen. Sverige är för den iranska regimen särskilt prioriterat då landet tenderar att ha ett svagt säkerhetstänkande samt har långtgående media- och yttrandefriheter.

Detta i kombination med viljestarka och religiösa shiamigranter gör Sverige extra sårbart gentemot Irans expansionistiska politik. Enligt SÄPO:s senaste årsbok (sidan 28, årsbok 2019) bedriver Iran vid sidan av Ryssland och Kina omfattande underrättelseverksamhet i Sverige. Denna verksamhet går bland annat ut på spionage mot exiliranier, mobilisering av shiamigranter och politisk påverkan i syfte att stärka sin maktbas och exportera den islamiska revolutionens ideal.

Quds-dagen i Sverige

Den iranska ambassaden i Sverige avhåller sig från att arrangera sammankomster vid Quds-dagen.

För att inte bli anklagad för inblandning i Sveriges inre angelägenheter har denna uppgift numera överlåtits på moskéer och shiamuslimska föreningar. Däremot tillhandahåller, enligt avhoppade iranska säkerhetsagenter, iranska ambassaden logistik till församlingen. Quds-dagen är ett sådant tillfälle som av den iranska regimen via shiaknutna församlingar arrangerar antiisraelisk manifestationer och hetsar för antisemitisk och antisemitisk stämning.

Den iranska regimen har genom åren via olika shiaförsamlingar i Sverige hållit manifestation i samband med Quds-dagen.

Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) är den största shiaförsamlingen. ISS har tiotals medlemsföreningar i Sverige och lyder direkt under den iranska regimen. Organisationen har sitt kansli i Imam Ali-moskén i Järfälla.

Moskéns imam är utbildad i teologiskolan i staden Qom och är utsänd av ayatolla Khamenei till Norden. Denna maktstruktur återspeglar Irans styrelseskick där ayatolla Khamenei är den ultimata andlige ledare som styr landet med järnhand och presidenten sköter landets civila administration.

Det innebär också att det är moskéns imam, och inte den iranske ambassadören, som är den högste representanten för den iranska regimen i Sverige.

En studie om shiasamfunden i Sverige, genomfört av Göran Larsson och David Thurfjell, utgiven av dåvarande Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) 2013, gav stöd för att ISS har kopplingar till den internationella religiösa organisationen Ahl-e-Beit World Assembly (ABWA). ABWA har sitt säte i Iran och samordnar shia-församlingar i hela världen. ABWA förmedlar imamer till shiaförsamlingar därav Imam Ali Moskén i Järfälla samt betalar deras löner.

Nuvarande imamen Mohsen Hakim Elahi är sedan 2011 stationerad i Sverige för att leda Irans politiska islams mission. ISS främsta uppgift är att fungera som en länk mellan staten och de olika församlingar. Detta innebär att ISS och i synnerhet Imam Ali-moskén erhåller statliga bidrag. Irans islamska diktatur erhåller således bidrag av svenska skattemedel för att förverkliga Irans islamska ledare ayatolla Khameneis direktiv.

Denna typ av verksamhet är ytterst farlig, underminerar demokratin och låter utländska extremistiska grupper att verka fritt i Sverige, med religionen som täckmantel.

Migrationsverket genomför inte bakgrundkontroller av imamer. SÄPO ser dessutom mellan fingrarna vad avser den säkerhetshotande kopplingen mellan imamerna och Irans ledare. Förringning och bagatellisering av denna verksamhet kommer i framtiden utgöra ett allvarligt säkerhetshot för Sverige som dessutom går emot ett demokratiskt lands anda.

Om debattören

Nima Rostami, advokat och Irankännare

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag