Rostami: Säporapporten visar att ny migrationspolitik behövs för att skydda Sveriges säkerhet

Foto: Nyheter Idag
  • Söndag 29 mar 2020 2020-03-29
E-post 1850

I Säpos årsbok pekas helt korrekt Iran ut som ett av tre fientliga länder som är aktiva i Sverige. Den iranska regimen har under lång tid kunnat få bedriva shiaislamistisk propaganda ifred i Sverige. Det är bara ett exempel på varför den svenska migrationspolitiken är en nyckel i att med demokratiska medel med kraft stoppa politisk islam från att breda ut sig i Sverige, skriver advokaten och debattören Nima Rostami.

I SÄPO:s nya årsbok pekas tre möjliga säkerhetshot mot Sverige. Dels länder som Kina, Ryssland och Iran som påstås bedriva underrättelseverksamhet dels högerextremister och slutligen enligt SÖPO ett avtagande hot från islamister.

Att Kina och Ryssland bedriver klassiskt underrättelseverksamhet är inte helt oväntat. Hotet från Kina och Ryssland, som inte är att förringa, verkar utgöra sådana klassiska hot som vi har vana av historiskt och kan således motverkas med en samlad strategi.

Hotet från Iran nämns däremot inte lika tydligt som ett reellt hot trots den iranska regimens starka närvaro i Sverige.

Irans underrättelseverksamhet och handlingsförmåga i Sverige är betydligt mer närvarande än något annat land, som ett led i landets imperialistiska strategi att expandera dess makt genom att sprida shiaislam i Väst.

SÄPO ger exempel på hot från Kina och Ryssland. Det sker genom bland annat genom informationsteknologiska och strategiska uppköp från Kina medan Ryssland bedriver politisk påverkan och övrig traditionell underrättelseverksamhet.

Det starka hotet mot Sverige härleds dock från islamistiska miljöer. Detta beskriver SÄPO i sin rapport men med vaga detaljer.

Irans regim utövar förutom underrättelseverksamhet även en kraftig ideologiserad politisk påverkan i Sverige. Irans verksamhet i Sverige är ett påtagligt hot mot demokratin och mot svenska intressen. Iran har en bas av resurser i form utav shiamuslimska regimtrogna flyktingar, moskéer samt ett eget propaganda- och underrättelsecenter, Imam Ali-moskén i Järfälla.

SÄPO nämner i sin rapport att utländska agenter med diplomatisk immunitet eller verksamma inom forskningsutbyte nyttjar detta som täckmantel för att bedriva underrättelse- och spionageverksamhet. Ett typexempel på detta är den iranska regimens aktiviteter i Sverige genom Imam Ali-moskén i Järfälla samt den iranska ambassaden som bistår moskén med såväl rekrytering som mobilisering av shiamigranter för politisk påverkan.

Rapporten verkar ta det uppskruvade hotet från högerextrema miljöer, trots att det är mer påtagligt i andra västerländska demokratier, på större allvar än faran från islamister. Sveriges tolerans och undfallenhet gentemot politisk islam är ett allvarligt hot mot Sveriges långsiktiga intressen vilket bagatelliseras till viss del av SÄPO. På senare tid har minst 150 IS-krigare enligt Säpos bedömning återvänt till Sverige. Det är nativt att tro att det potentiella säkerhetshotet från dessa individer har avtagit.

SÄPO poängterar även utmaningen med de senaste årens migrationsflöde till Sverige och ett högt antal asylsökande som har fått utvisningsbeslut men som trots det uppehåller sig i landet.

Sveriges handlingsförlamning gentemot det utländska hotet som i flera fall illegalt vistas i landet och som bejakar islamisk extremistisk ideologi är ett stort problem.

Man kan konstatera att den existerande hotbilden SÄPO beskriver sker uteslutande genom den svenska okontrollerade asyl-, anhörig- och arbetskraftsinvandringen.

Med facit i hand utgår samtliga säkerhetsrelaterat hot ifrån utlänningar och individer med utländsk bakgrund. I detta sammanhang utgör Sveriges generösa och otidsenliga migrationspolitik, åsikts- och föreningsfrihet, en stark bidragande faktor och underliggande orsak till hotbilden.

SÄPO menar att ”det finns ett relativt stort antal organisationer med kopplingar till våldsbejakande extremistmiljöer som tar emot offentliga medel genom bidrag”.

Bidragen delas ut av svenska myndigheter och kommuner till föreningar som tillsynes ska bedriva demokrati- och integrationsrelaterat projekt i Sverige. Dessa långtgående förmåner utdelas således också till utlänningar eller utländskt anknutna föreningar med en islamistisk agenda. Detta är Sveriges akilleshäl och såväl en kontraproduktiv som antidemokratisk utveckling.

Hotbilden mot Sverige från islamistiska miljöer är resultatet av Sveriges migrationspolitik.

Samtliga svenska regeringar har fört en politik som underlättat asyl- och anhöriginvandring från länder med starka islamistiska värdesystem. I detta avseende anser man att Sveriges internationella åtaganden och principen om ”non refoulement” är ett hinder att agera mot säkerhetshotande individer.

Non-refoulment är en migrationsrättsprincip som säger att länder inte ska skicka tillbaka asylanter om det innebär en risk för asylanten. 

Man anser att säkerhetsrelaterade utländska individer skydd går före Sverige intressen. Även om SÄPO anser att vissa muslimska imamer utgör säkerhetsrisk, är regeringen utifrån otidsenliga skyddsgrunder för utlänningar inte kapabel att motverka detta hot.

Hotet från islamistiska miljöer som utnyttjar det öppna samhällets resurser går inte att missa längre. För att motverka dessa hot krävs kännbara straffskärpningar samt reformer av samtliga regelverk som de facto fungerar som skyddsnät för kriminella och säkerhetsrelaterat utländska intressen.

I detta avseende är grundliga förändringar av migrationspolitiken inklusive asyl-, arbetskrafts- och anhöriginvandring samt medborgarskapslagen och införandet av möjligheten att i större utsträckning återkalla medborgarskap nödvändigt.

Sveriges internationella åtaganden utgör inget hinder för att upprätthålla lag och ordning i Sverige och skydda landets vitala intressen. Det råder inte längre brist på kunskap och insikt om vilka hot som existerar mot Sveriges intressen. Detta ska dock kombineras med politiskt agerande och handlingskraft.

Om debattören

Nima Rostami är advokat och samhällsdebattör.

Vi behöver ditt stöd

Stöd Nyheter Idag genom att bli prenumerant för 69 kronor i månaden. Det ger dig tillgång till allt vårt PLUS-material, och gör att vi kan fortsätta med vår journalistik

Tack!

Bli PLUS-medlem

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag