S-kvinnors förslag om porrhets kan inte bifallas – och andra fynd bland motionerna

Elin Gustafsson, ordförande för S-kvinnor Skåne, t.h.
  • Tisdag 13 aug 2019 2019-08-13
E-post 232

SVERIGE Inför S-kvinnors kongress har Skånedistriktet redan väckt uppmärksamhet med sitt förslag att klassa porr som hets mot folkgrupp, men motionen till kongressen är felformulerad och kan inte bifallas. Bland övriga motioner finns förslag om krav på Bank-id för att använda sociala medier och att demokratin måste skyddas mot Sverigedemokraterna.

S-kvinnor i Skåne har väckt uppmärksamhet med en debattartikel i Sydsvenskan, där de bland annat föreslår att pornografi skall klassas som hets mot folkgrupp. Första undertecknare är Elin Gustafsson, ordförande för S-kvinnor Skåne och riksdagsledamot som enligt riksdagens hemsida är ersättare för justitieminister Morgan Johansson.

Läs mer: S-kvinnor i Skåne vill klassa porr som hets mot folkgruppen kvinnor

I debattartikeln framgår att de på kongressen tänker ”särskilt driva frågan om kvinnohat och mäns våld mot kvinnor”, och de har tidigare lämnat in en motion till kongressen med de förslag som framförs i texten. Vad de inte nämner är att de formulerade motionen felaktigt och att den följaktligen inte kan bifallas. Yrkandet är nämligen att S-kvinnor i Skåne skall driva frågan, istället för S-kvinnor nationellt, varför svaret från förbundsstyrelsen är att motionen inte kan hanteras av förbundskongressen.

Motionerna med tillhörande svar finns publicerade på S-kvinnors hemsida sedan juni, så S-kvinnor i Skåne är väl medvetna om att de råkade göra fel när de skrev motionen, men om detta nämns naturligtvis ingenting i debattartikeln. De var dock inte ensamma om misstaget, vilken en granskning av kongresshandlingarna visar.

SD ett hot mot nationen och krav på avskaffad anonymitet på sociala medier

Stockholm stads distrikt föreslår att klimat- och miljöfrågor måste kopplas till det ekonomiska systemet och menar att en jämnare ekonomisk fördelning är nödvändigt för att ”rädda klimatet”. Hur de två frågorna hänger ihop framgår inte, men motionärerna anser att det är en nödvändighet för att få unga väljares stöd för klimatpolitiken. Förbundsstyrelsen svarar ”Att frågan kopplas ihop med jämlikhets-och jämställdhetsperspektiv är helt nödvändigt och borde sättas fokus på” och föreslår att motionen skall bifallas.

Stockholms stads distrikt motionerar om att förbundsstyrelsen skall ta fram en långsiktig handlingsplan för att skydda demokratin mot Sverigedemokraterna. Som stöd för detta citeras Ingvar Carlsson, men det tar emot för kvinnoförbundarna att behöva hänvisa till en man, så efter att ha konstaterat att ”Han må vara en karl” rabblar de upp fem kvinnor – alla numera döda – som beskrivs som ”medkämpar på tidigare barrikader”. Vad exempelvis arbetaragitatorn Kata Dahlström, som bröt med Socialdemokraterna 1917 då hon inte fann dem tillräckligt kommunistiska, har med Sverigedemokraterna att göra framgår inte.

Även Stockholms läns distrikt föreslår utbildningsinsatser för att stoppa SD som de ser som ”ett hot mot Sverige som nation”, men i likhet med S-kvinnor i Skåne formulerade de motionen felaktigt så att den inte kan antas vid kongressen.

Skånes distrikt föreslår en rad förbud för att förhindra att ”rasistiska och nazistiska organisationer avskaffar demokratin” genom att bland annat förbjuda alla nazistiska symboler, förbjuda rasistiska och nazistiska partier att ställa upp i val, att förbjuda ”köp av nazistiskt material” samt ett kryptiskt förslag om att ”utöka straffskalan till att gälla mer än bara hatbrott”. Även denna motion är dock felaktigt formulerad och kan inte antas vid kongressen.

Göteborgs distrikt föreslår att användare av sociala medier måste legitimera sig med Bank-id för att logga in på tjänsterna, bland annat med motiveringen att det då blir lättare att stänga av användare och hindra dem från att skapa nya konton. Syftet är att stoppa ”troll”. Förbundsstyrelsen föreslår dock att motionen avslås med motiveringen att anonymitet på internet är viktigt för aktivister som ”verkar för demokrati i andra länder” och att det är svårt att genomföra tekniskt.

Stöd Nyheter Idag

Hej där.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag