Så arbetar Nasa för att stoppa jordens undergång

Grafik. Bild: Nasa
Grafik. Bild: Nasa
  • Onsdag 2 aug 2017 2017-08-02
E-post 7

RYMDEN Forskare på Nasa arbetar med att kartlägga hot från rymden i form av asteroider. Hittills beräknar man att 93 procent av alla så kallade nära jorden-objekt med en diameter på över en kilometer upptäckts, skriver den amerikanska rymdmyndigheten på sin hemsida.

Ungefär en gång på 10 000 år kraschar en asteroid med en diameter som är större än 100 meter med jorden. En sådan rymdsten kan skapa lokala naturkatastrofer och ge upphov till våldsamma tsunamis, förklarar Nasas Center for Near Earth Object Studies (CNEOS).

Med några hundratusen års mellanrum når istället en asteroid med minst en kilometers diameter jordytan. Sådana rymdbumlingar kan ge upphov till en katastrof på en global skala med surt nedfall, att solen delvis förmörkas och kraftiga brandstormar på grund av partiklar som faller ned till jordytan.

I ett videoklipp som publicerades av Nasa under tisdagen förklaras hur en sådan eventuell framtida katastrof ska undvikas. I ett första skede handlar det om att upptäcka och bedöma potentiella hot mot jorden genom att ha koll på de asteroider som finns i vår närhet.

Nasa presenterar i videon tre lösningar på hur en asteroid som bedöms hota jorden skulle kunna avvärjas. Den första av dem går ut på att en rymdsond skickas upp som under en längre tid skugga asteroiden och med hjälp av gravitation se till att den inte hamnar på kollisionskurs med jorden. Den andra handlar istället om att ändra asteroidens bana genom att helt enkelt krascha en rymdsond in i den.

Det tredje exemplet är mer dramatiskt och går ut på att en kraftig sprängladdning detoneras nära asteroiden för att påverka dess bana.

– Det är en sista utväg, säger Lindley Johnson på Nasa.

Hittills bedömer Nasa att man lyckats kartlägga 93 procent av alla så kallade nära jorden-objekt som har en diameter på en kilometer eller mer. Ambitionen är nu att upptäcka åtminstone 90 procent av de asteroider i jordens närhet som har en diameter på 140 meter eller mer.

I nuläget håller Nasas astronomer koll på 7 700 sådana rymdobjekt, men man tror att det finns mer än dubbelt så många.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag