Så fungerar en ideell förening

  • Onsdag 31 aug 2022 2022-08-31
E-post 0

En förening som är ideell har ett ändamål som även det är ideellt, eller att verksamheten i sig är ideell. Denna typ av förening, den har inte främja medlemmarnas ekonomiska intressen, det till exempel genom att driva en verksamhet som är affärsmässig.  Syftet är alltså inte att tjäna egna pengar, utan man jobbar för olika saker så som medlemmarnas rättigheter eller att man har ändamål som är allmännyttiga. Det kan vara att motverka fattigdom till exempel.

För att bilda en ideell förening så krävs det att det finns tre personer, som bestämmer syftet och namn. Är det så att man vill att denna förening ska registreras, så krävs det att en styrelse väljs samt att man då måste skriva stadgar. Det är hos Skatteverket man registrerar föreningen.

Föreningar som vill driva näringsverksamhet

Det finns en enkel regel som är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet som ger en ekonomisk vinst till dess medlemmar. Men det som kan göras, det är att föreningen i sig kan bedriva en näringsverksamhet och att dessa pengar faller tillbaka till själva verksamheten. Då är det ett måste att ansöka om att få ett godkännande för F-skatt. Ska det säljas varor eller tjänster, så är det även så att föreningen i sig måste momsregistreras. Ska er förening betala ut ersättningar eller löner av något slag, så måste den registreras som en arbetsgivare.

Ibland kan det vara så att en ideell förening arbetar med att bedriva en del av verksamheten via ett bolag så att det går att skilja mellan den ideella verksamheten och affärsverksamheten. Något som kan vara bra att ha koll på då, är hur det fungerar med revision för ideell förening. Om den ideella föreningen ska ha ett organisationsnummer så måste ni anmäla den till Skatteverket. Det blir då er förenings identitetsnummer kan man säga, som används vid kontakter med andra myndigheter.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag