Så mörkar både staten och medier fakta om invandrares brottslighet

Omfattande sexövergrepp inträffade på festivalen We Are Sthlm. Foto: Nyheter Idag
  • Måndag 16 jan 2017 2017-01-16
E-post

BLOGG Det finns goda grunder för påståendet att både medier och staten aktivt försökt tysta ner, eller i dagligt tal ”mörkat”, frågor relaterade till invandrares brottslighet. En tydligt exempel är hur medier hanterat frågan om att Brottsförebyggande rådet sedan 2005 slutat att redovisa statistik baserat på bakgrund.

Den 29 augusti 2015 publicerar Dagens Nyheter en artikel med rubrik ”Kent Ekeroths siffror om invandring är 30 år gamla”. I ingressen till artikeln kan vi läsa att ”studierna han hänvisar till bygger på 15 till 30 år gammal data”. En annan aspekt i nyheten är att Ekeroth påstått att invandrares brottslighet ökat samtidigt som DN poängterar att de gamla siffrorna inte visar på en ökning.

Den som läser artikeln i DN får intrycket av att Ekeroth, eller för den delen SD, slirar på sanningen. Vinkeln, som även Aftonbladet återgav i en artikel, bygger i huvudsak på att SD använder gammal statistik som uppenbart är inaktuell. Att artiklarna använts i debatten som ett slagträ mot SD, och andra som varit kritiska till invandringen, är uppenbart. Det är också fullt rimligt att utgå från att artiklarnas vinkel och rubriksättning hade en baktanke.

Problemet här är att journalisten Lina Lund, som skrivit artikeln i DN, ägnar sig åt en slags förtäckt aktivism.

Häng med nu, ett vanligt argument mot den som vill diskutera avigsidorna med en stor invandring bemöts ofta med påståendet att det inte finns fakta som underbygger en sådan bild av verkligheten. Inte för att det finns någon fakta som bevisar motsatsen, utan för att inga studier över huvud taget görs om detta. Den som då påstått att invandrares brottslighet ökar har kommit att anklagas för att ljuga. Och det är detta narrativet som både DN och Aftonbladet spelat på, inte på ledarplats utan på nyhetsplats – den delen som bägge tidningar säger ska vara fri från politisk bias.

Men inte i någon av artiklarna, varken i DN eller i Aftonbladet, kontaktas Brottsförebyggande rådet och får frågan varför statistiken inte har uppdaterats. Det är normalt journalistiskt arbete att ifrågasätta myndigheter, speciellt om de slutar redovisa uppgifter som en stor del av befolkningen i princip dagligen diskuterar. Det betyder, om något, att frågan förtjänar maximalt med faktaunderlag.

Det var först när SVT Agenda under söndagen tog upp frågan som jag faktiskt sett att Brottsförebyggande rådet fick svara på varför statistiken inte uppdateras. I en uppföljande diskussion förklarade kriminologen Jerzy Sarnecki att resultatet i de gamla studierna fortfarande är aktuella. Om Sarnecki har rätt var således vinklingen i DN direkt ohederlig och missvisande.

Den observante noterar att DN-journalisten Lina Lund faktiskt intervjuade just Jerzy Sarnecki i den där artikeln om Ekeroths gamla statistik. Men inte en enda gång frågar hon Sarnecki varför statistiken inte har uppdaterats, en fråga som borde vara självklar för vilken journalist som helst. Journalistik ska i grunden handla om att redovisa fakta och en myndighet som undanhåller fakta bör med all rätt få svara på kritiska frågor.

Istället kom den kritiska frågan till Ekeroth. ”Hur kan du veta det när det inte gjorts någon ny undersökning”, löd frågan från DN till Ekeroth angående hans påstående att brottsligheten hade ökat bland invandrare.

Enkelt förklarat kan Brå fortsätta som de gör så länge medier inte gör sitt jobb och ställer kritiska frågor. Eller så länge som de slipper direktiv från regeringen. Båda villkoren har länge varit uppfyllt och när Ekeroth stötte på i en skriftlig förfrågan till Morgan Johansson (S) satte sig den senare på tvären. Någon statistik eller faktaunderlag ska inte presenteras i framtiden heller.

”Mot bakgrund av tidigare studier ser jag inte att ytterligare en rapport om registrerad brottslighet och individers ursprung skulle tillföra kunskap med potential att förbättra det svenska samhället, och jag har därför inte för avsikt att ge Brå något sådant uppdrag”, förklarade Johansson i sitt svar.

Detta förfarande, eller samspel mellan Socialdemokraterna och medier som Dagens Nyheter, kan inte beskrivas på annat sätt än att de gemensamt mörkar frågan om invandrares brottslighet. Varför de gör så vet jag inte, men de har alla chanser att motbevisa de elaka tungor som påstår att invandrares brottslighet ökar.

Eller har de elaka tungorna rätt?

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag