Så mycket har Lars Ohly kostat skattebetalarna efter avslutad politikerkarriär

Foto: pressbild AF & Wikipedia.
  • Tisdag 21 mar 2017 2017-03-21
E-post 1519

SÖDERMALM Lars Ohly har via riksdagens inkomstgaranti lyft ut cirka 1,2 miljoner kronor samtidigt som han sökt 15 jobb på 3 år. Ohly beskriver det som smärtsamt att inte få jobb trots bred erfarenhet och god kompetens.

Under gårdagen rapporterade Nyheter Idag att Lars Ohly känner en smärta i att han inte fått något jobb. Trots att den före detta partiledaren för Vänsterpartiet sökt hela 15 jobb sedan 2014 har han fått nej från samtliga arbetsgivare. Enligt Ohly verkar det som om hans, som han själv uttrycker det, breda erfarenhet och goda kompetens inte räknas.

Lars Ohly har dock klarat sig trots arbetsköparnas ovilja att anställa honom. Sedan 2014 har han erhållit cirka 1 203 589 kronor via den inkomstgaranti som ledamöter av Sveriges Riksdag blir berättigade till. Nyheter Idag har talat med Statens Tjänstepensionsverk som uppger att Lars Ohly är berättigad till inkomstgaranti till och med 31 december 2021, alltså 7 år efter det att han avslutat sina uppdrag i riksdagen.

Mellan 30 oktober 2014 till 31 december samma år erhöll Ohly 92 477 kronor i inkomstgaranti. Mellan 1 januari 2015 till 31 december 2015 erhöll Ohly 537 997 kronor i inkomstgaranti, 44 833 kronor i månaden. Uppgifterna för 2016 är inte färdigställda ännu men enligt Statens Tjänstepensionsverks preliminära prognos rör det sig om 453 637 kronor för hela året 2016, 37 803 kronor i månaden. Hittills i år, 2017, beräknas Ohly vid mars månads utbetalning ha lyft ut 39 826 kronor i månaden, sammanlagt cirka 119 478 kronor sedan 1 januari i år. Även uppgifterna för 2017 är preliminära och kan komma att justeras i efterhand.

Riksdagens inkomstgaranti är tänkt att hjälpa arbetslösa riksdagspolitiker ut i arbetslivet efter avslutade uppdrag genom att garantera dem en hög inkomst. Garantin fungerar i motsats till den vedertagna politiska strategin många regeringar i västvärlden anammat gällande att arbetslösa människor, som inte tidigare varit politiker, får minskade bidrag för att förmå dem att söka arbete.

Lars Ohlys inkomstgaranti, som kostat skattebetalarna 1,2 miljoner har förmått honom att söka 15 jobb men han har inte fått någon anställning.

Den före detta partiledaren för Vänsterpartiet kallade sig tidigare för kommunist men valde att ta avstånd från begreppet efter påtryckningar från PK-media.

En annan person som kallade sig kommunist, även efter folk opponerade sig mot begreppsanvändningen, är den ryska revolutionens ledare Vladimir Ilich Lenin. Redan på den kända kommunstledaren Lenins tid var dessa frågor av stor betydelse. I ett brev till Petrograds arbetare förklarade Lenin varför det är viktigt att arbeta.

” ’Den som inte arbetar skall inte heller äta’ det är något som varje arbetande människa förstår. Däri instämmer alla arbetare, alla fattigbönder och även medelbönderna, alla som lidet nöd i sitt liv, alla som någonsin livnärt sig genom eget arbete.”

Behövs det mer Lenin i dagens vänster?
3081 röster (se resultat)

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag