Hela denna artikel är en annons

Så ser spelarna själva på den svenska spelmarknaden

  • Tisdag 23 aug 2022 2022-08-23
E-post

Underhållande”, ”säker” och ”pålitlig” är tre ord svenskarna tycker stämmer in på dagens spelmarknad, enligt en rapport från Spelinspektionen.

Sedan den första januari 2019 har det pågått flertalet debatter på svensk spelmarknad. Det var nämligen då den nya spellagen infördes, och förändrade förutsättningarna för såväl spelbolag som spelare.

Numera krävs att bolagen som vill rikta sig mot svenskar besitter Spelinspektionens licens, som omfattas av en rad säkerhetskrav. Vid omregleringen valde många bolag att ansöka om licensen, och nya spelsidor tillkommer än i dag. Läs mer om de senaste bettingsidorna här för att ta reda på vilka alternativ som finns och vad de har att erbjuda.

52 procent upplever fördelar på svenska casino- och bettingsidor

Trots kravet på licens finns möjligheten att besöka utländska casinon och bettingsidor fortsatt kvar, och spelare som vill undkomma de svenska säkerhetsåtgärderna kan söka sig dit helt lagligt. Därav har experter, spelbolag och tyckare diskuterat fram och tillbaka huruvida spellagen och dess krav är effektiva eller inte.

Men vad tycker spelarna själva om dagens spelmarknad? I en rapport från Spelinspektionen, genomförd av SKOP, ombeds över 1 200 spelare som uppger att de spelat under det senaste året dela med sig av sina åsikter.

I rapporten framkommer att en stor andel, 52 procent, av spelarna anser det finnas fördelar i att spela hos svenska spelbolag. Endast tre procent av de tillfrågade uppger att de inte ser några fördelar, samtidigt som hela 44 procent valde att inte svara på frågan.

Exakt vilka fördelar som spelarna upplever specificeras inte i rapporten. Men några av de viktigaste egenskaperna på svenska spelsidor, som inte finns på de flesta utländska, är det begränsade antalet bonusar, obligatoriska insättningsgränser och direktanslutning till självavstängningsregistret Spelpaus.

Spelmarknaden anses vara underhållande och säker – men inte sund

Samma utvalda grupp av spelare ställdes även inför fyra ord – ”sund”, ”säker”, ”pålitlig” och ”underhållande” – för att sedan berätta hur väl de tycker att respektive ord stämmer överens med dagens spelmarknad.

Casinospel och betting är huvudsakligen tänkt att fungera som underhållning. Och nära hälften, 48 procent, anser att målet uppfylls, då de menar att ordet ”underhållande” beskriver spelmarknaden ganska eller mycket bra. Endast 12 procent av personerna anser att ”underhållande” inte är ett ord som passar in i sammanhanget. Resterande personer uppgav ”varken eller” eller ”vet ej” som svar.

Men som bekant finns risker i spel om pengar, och det är just för att minska dessa som spellagen introducerades. Och den generella åsikten verkar nu vara att spelmarknaden är säker, vilket 36 procent uppger som svar. Detta är en ökning om sex procent jämfört med samma undersökning från föregående år.

”Pålitlig” stämmer ganska eller mycket bra överens anser 29 procent, och 28 procent är av motsatt åsikt. Det ord som rimmar sämst med spelmarknaden, enligt de tillfrågade, är ”sund”. Här är hela 53 av åsikten att ordet stämmer ganska eller mycket dåligt in på spelmarknaden.

Tar spelbolagen tillräckligt ansvar?

Att spelmarknaden kan anses vara osund hör sannolikt ihop med de risker som är förenade med spel om pengar. I spellagen behandlas detta bland annat genom att erlägga samtliga svenska spelbolag en omsorgsplikt. Plikten innebär, i korthet, att spelbolag ska hjälpa spelare som visar tecken på problem att minska sitt spelande.

En stor del av spelarna verkar anse att bolagen tar sin plikt på allvar. När de frågas huruvida de tycker att spelbolagen tar ansvar för spelproblem eller inte är ”ja” det mest frekventa svaret. 42 procent av svarar ”ja, absolut” (7 procent) eller ”ja, till viss del” (35 procent) på frågan. Drygt en av fyra personer, 27 procent, tycker dock att spelbolagen inte tar tillräckligt ansvar.

Svensk spelmarknad starkare nu än innan omregleringen

Statskontoret har nyligen publicerat sin utvärdering av spelmarknadens omreglering. Enligt slutrapporten har omsorgsplikten haft stor inverkan på marknaden, som man menar är mer säker i dag än innan omregleringen. Dock fastslås här att det finns utrymme för förbättring, för att spel om pengar både ska bli och uppfattas vara säkrare i framtiden.

Hela denna artikel är en annons

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag