Sarnecki: Jag är mer kompetent än Tino

Sarnecki planerar skriva en recension av Sanandajis bok. Foto: Wikimedia Commons
  • Onsdag 15 feb 2017 2017-02-15
E-post 5045

STOCKHOLM Nationalekonomen Tino Sanandaji, som är aktuell med boken ”Massutmaning”, möter hård kritik från kriminologen Jerzy Sarnecki som läst boken. Sarnecki menar att Sanandaji förvisso presenterar korrekt statistik, men att fel slutsatser dras av siffrorna, i synnerhet när det kommer till invandrares brottslighet. – Jag är mer kompetent, poängterar Sarnecki i SR Studio Ett.

Boken ”Massutmaning”, skriven av nationalekonomen Tino Sanandaji, fortsätter väcka debatt. Under tisdagen kritiserades boken av kriminologen Jerzy Sarnecki i Sveriges Radio Studio Ett. Sanandaji var själv inte inbjuden och kunde därmed inte bemöta Sarneckis kritik samtidigt, däremot kommenterar Sanandaji kritiken i efterhand på Facebook.

Sarnecki poängterar att statistik och faktaunderlaget förvisso är korrekt, men menar samtidigt att Sanandaji drar fel slutsatser.

– Den statistik Sanandaji presenterar, den är i stort sett korrekt återgiven men ofta felaktigt tolkad. Sen tar han inte med all statistik, förmodligen eftersom han inte känner till alla de här undersökningarna. Till exempel när han diskuterar frågan om brottsligheten har ökat eller inte, säg från 1990 fram till 2014, då känner han inte till, eller skriver inte om kohortundersökningar som visar att brottsligheten har minskat i generationer.

– Han tar inte upp skolundersökningar som visar att ungdomar begår mindre brott, är utsatta för färre brott och dessutom inte minst att deras attityder till brottslighet har förändrats. Han tar inte upp sjukvårdsstatistiken som direkt motsäger hans tes att minskningen av det dödliga våldet framför allt beror på utvecklingen av medicinen, för vi vet att det är inte fler som tas in på sjukhus på grund av våld.

Vidare menar Sarnecki att Sanandaji är mycket selektiv med vilka kriminologiska teorier han stöder sig på för att förklara brottslighetens orsaker. Tidigare har Sarnecki poängterat att det framför allt är socioekonomiska faktorer som påverkar brottsligheten, än att gruppen just är invandrare. Men Sarnecki fick frågan i Sveriges Radio om varför han skulle ha mer rätt än Sanandaji.

– När det gäller kriminologi är jag helt enkelt mer kompetent, poängterade Sarnecki.

Sanandaji: ”Metodologisk inkorrekt huvudinvändning om kausal inferens”

Kritiken som Sarnecki framför i Sverige Radio bemöts av Sanandaji på Facebook. När det kommer till just kriminologi medger Sanandaji att Sarnecki är mer kompetent. Däremot, menar Sanandaji, att Sarnecki inte skiljer kausalitet från korrelation varför Sarneckis övergripande invändning blir inkorrekt.

”Sarnecki säger att han är mer kompetent i kriminologi än jag, vilket givetvis är sant. Problemet är att han inte är insatt i modern statistik och har en metodologisk inkorrekt huvudinvändning om kausal inferens”, skriver Sanandaji.

Förenklat kan man säga att invändningen mot Sanandaji bygger på att brottsligheten inte har ökat på samma sätt som invandringen har ökat, att det därmed inte finns en korrelation mellan invandring och brottslighet. Men det bemöter Sanandaji genom att citera nationalekonomen Robert Östling som även han recenserat boken ”Massutmaning”.

”Det går därför inte att utifrån en kurva som visar en positiv utveckling för ett visst utfall sluta sig till att invandringen inte har en negativ effekt på samma utfall. Ibland hävdas det till exempel att invandring inte leder till ökad brottslighet eftersom brottsligheten på det hela taget inte ökat. Men detta är inte en korrekt slutledning – brottsligheten kanske skulle ha varit lägre utan invandring”, lyder citatet som Sanandaji återger.

För att enklare förstå Sanandajis argument kan man tänka sig att brottsligheten hos infödda svenskar minskar över tid. Samtidigt ökar invandringen där det i den gruppen finns en överrepresentation av brott. Den totala effekten, eller summan av brottsligheten, kan resultera i en brottsnivå som ligger relativt stabilt över tid. Det betyder då att vid en första anblick tycks inte brottsligheten korrelera med invandringen, även om det finns ett kausalt samband mellan flyktinginvandring och ökad brottslighet.

”Sarneckis invändning är vanligt bland äldre skolade sociologer, men något modernt tränade nationalekonomer omedelbart förstår är fel. Svensk kriminologi har snöat in sig på gamla teorier, och detta visar varför det kan behövs tvärvetenskaplig perspektiv även om jag givetvis inte är kriminolog”, avslutar Sanandaji sitt inlägg på Facebook.

Nyheter Idag har talat med Jerzy Sarnecki. Han hälsar att han befinner sig på en konferens i Spanien varför han inte har möjlighet att kommentera frågan över telefon på onsdagen.

– Förmodligen kommer jag skriva en recension av den här boken, säger Sarnecki till Nyheter Idag.

Nyheter Idag har även sökt Tino Sanandaji. Han befinner sig i Norge och har inte gått att nå för en kommentar. Vill du läsa boken som väcker sådan debatt? Beställ den hos återförsäljaren Adlibris eller hos Bokus.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag