SD: ”Enbart olagligt innehåll ska raderas från sociala medier”

Jimmie Åkesson. Foto: Nyheter Idag
  • Måndag 1 feb 2021 2021-02-01
E-post 2522

SVERIGE Idag får många användare material borttaget på sociala medier utan grund och utan förklaring. Det är en oacceptabel ordning skriver SD:s partiledare Jimmie Åkesson, Jessica Stegrud och andra företrädare på DN Debatt och anklagar också Socialdemokraterna för att svika gamla demokratiska principer. Nu föreslår partiet en parlamentarisk kommitté som ska se till att att allt innehåll som är lagligt skyddas på sociala medier. ”Företag som felaktigt modererar innehåll bör kunna åläggas med vite”, skriver partiet.

I debattartikeln ger SD Stefan Löfvens regering stenhård kritik för att inte försvara medborgares rättigheter att delta i den politiska debatten och anklagar Löfven för att ha övergett arbetarrörelsens gamla ideal om bred åsiktsbildning.

”I denna nya tid kan vem som helst, även de mäktigaste i världen, tystas av dessa så kallade techjättar. Regeringens svar på detta är i princip att yttrandefriheten inte gäller när det är en tredje part – ett bolag – som ska avgöra om meddelandet ska spridas vidare eller inte. Google eller Facebook är fristående företag och har inga skyldigheter gentemot medborgarna att föra deras budskap vidare, menar arbetarrörelsens gamla parti. Det är en nonchalant och synnerligen problematisk inställning”, skriver man.

Sociala medier är dagens motsvarighet till demonstrationer i början av 1900-talet enligt SD.

”Skillnaden mellan dåtidens demonstrationer och nutidens digitala versioner är att de i dag kan tas bort och tystas ned med en knapptryckning, bortsorterade av amerikanska oligarker som inofficiellt tycks vilja gå i samma riktning som de styrande i Sverige”, skriver partiet.

Läs även: EU-parlamentarikern Stegrud (SD) avstängd från Facebook

SD kritiserar att konton på Facebook stängs av, blir bortplockade eller att inlägg raderas:

”I dagsläget får många användare sitt material borttaget utan grund och utan förklaring. Rätten till överklagande är därtill begränsad eller obefintlig, vilket är en oacceptabel ordning”, skriver partiet.

En reglering av sociala medier ska utgå från den samhällsviktiga funktion de har menar SD som gör jämförelsen med elbolag eller bankkonto och att alla ska ha rätt till ett konto.

”Det enda innehållet som ska tas bort från internet är det som tydligt bryter mot lagen. Rätten till överklagande måste också värnas och alla som får sitt innehåll borttaget måste få en tydlig förklaring med hänvisning till den lagstiftning man brutit mot. I dagsläget får många användare sitt material borttaget utan grund och utan förklaring. Rätten till överklagande är därtill begränsad eller obefintlig, vilket är en oacceptabel ordning”, skriver SD.

Nu föreslår partiet att regeringen tillsätter en parlamentarisk kommitté som ska ta fram ett skydd för yttrandefriheten på internet. De nya reglerna vill man ha på plats innan valet 2022 för att undvika valpåverkan.

”De demokratiskyddande åtgärderna som måste till bör vara på plats så snart som möjligt för att stävja en påfallande risk för valpåverkan. I kommande riksdagsval 2022 vet vi att bland andra Facebook kommer att vara en aktör i valrörelsen”, skriver SD och hänvisar till tidigare händelser.

”Google, genom Youtube, raderade exempelvis en av våra valfilmer förra riksdagsvalet och skyllde allt på ett ”misstag” – något som märkligt nog verkar drabba en sida i debatten oftare än den andra.”

Tidigare har flera SD-politiker, bland andra EU-parlamentarikern Jessica Stegrud, stängts av eller fått inlägg raderade på Facebook.

SD:s förslag för reglering av sociala medier

• Domstolsprövning av olagligt innehåll. Enbart olagligt innehåll ska raderas från sociala medier. Olaga hot, exempelvis, är lika olagligt om det sker på internet eller ute på gatan. Avstängningar eller borttagande av innehåll med hänvisning till brott bör kunna överprövas av svensk domstol.

• Lagligt innehåll ska skyddas. På samma sätt som plattformarna åläggs att radera olagligt innehåll bör de ha en skyldighet att bevara innehåll som håller sig inom lagens ramar och inte diskriminera innehåll utifrån subjektiva värden. Obekväma åsikter, tvetydig information eller hätska debatter är något som vi alla utsätts för i vår vardag. Hur och var vi utsätts för detta förringar inte nödvändigheten av källkritik eller sakliga genmälen i debatten.

• Algoritmer ska inte diskriminera politiska ståndpunkter. Data­diagnostik, programkod och automatiserade funktioner ska vara neutralt i förhållande till politiskt innehåll och krav på transparens och granskning av hur innehåll värderas bör införas. Det bör inte vara möjligt att genom dolda åtgärder eller extern manipulation påverka spridning av material utifrån dess värdemässiga innehåll.

• Företag som felaktigt modererar innehåll bör kunna åläggas med vite. Om en plattform bryter mot regler om neutralitet, i ett enskilt fall godtyckligt stänger av användare eller raderar lagligt innehåll ska dessa kunna åläggas att betala kännbara viten.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag