SD: Inför krav på kunskaper i svenska språket för Sveriges omsorgspersonal

Ann-Christine From Utterstedt, talesperson för SD i äldrefrågor Foto: Pressbild/Pixabay
  • Måndag 1 jun 2020 2020-06-01
E-post 4628

Det kan tyckas som en självklarhet att personal som ska vårda våra äldre ska kunna göra sig förstådda och förstå svenska. Men återkommande larmrapporter visar att så inte är fallet. Den svenska äldreomsorgen ska helt enkelt inte användas som en integrationsåtgärd. Sverigedemokraterna föreslår därför att all personal inom äldreomsorg och hemtjänst ska vara certifierade i svenska, skriver Ann-Christine From Utterstedt, Sverigedemokraterna.

Att äldreomsorgen är ett eftersatt område i Sverige idag kan sannolikt de allra flesta hålla med om. Rapporter om undermåliga arbetsvillkor för personalen avlöser numera varandra, och många kommuner har inte dragit sig för att skära ned på en redan underfinansierad äldreomsorg i tider då pengarna inte räcker till.

Detta är symptomatiskt för hur flera av Sveriges partier betraktar de äldres välmående och trygghet som ett särintresse, och inte som den del av vår gemensamma grundläggande välfärd som det faktiskt är. Inte minst blir detta tydligt när det kommer till det ökande problemet med bristande kunskaper i svenska språket hos betydande delar av personalen.

Att personal kan förstå och göra sig förstådd är en grundläggande förutsättning för att alla som behöver vård och omsorg ska kunna känna sig trygga i sin vardag. Detta är inte minst viktigt för de äldre människor som kanske även drabbats av demenssjukdom eller nedsatt hörsel, vilket ytterligare försvårar kommunikationen med andra.

Som anhörig till någon i behov av vård och omsorg vill man också naturligtvis kunna känna sig trygg i att kommunikationen fungerar bra och att ens anhörige får sina behov tillgodosedda på ett bra sätt. Problemet med omsorgspersonal som inte behärskar svenska språket har trots detta blivit allt mer relevant över tid.

Redan 2007 kunde bland andra äldrevårdsinspektörer i Stockholms stad larma om att en betydande del av de som arbetade inom omsorgen i Stockholm hade så dåliga svenskkunskaper att de inte borde ha anställts överhuvudtaget.

Sedan dess har problematiken bara eskalerat. Detta är även något som kan bekräftas i en rapport från fackförbundet Kommunal, där man intygar om att problemen med språkförbistring inom äldreomsorgen och hemtjänsten är omfattande. Här kunde så många som 73 procent av de tillfrågade uppge att språkförbistring bland annat leder till högre stress hos personalen, ökad oro bland brukarna och att vissa uppgifter helt enkelt inte blir genomförda på ett adekvat sätt.

Utöver detta har den statliga myndigheten IVO (Inspektionen för vård och omsorg) pekat ut dåliga kunskaper i svenska språket hos hemtjänstpersonal som ett riskområde som kan leda till kvalitetsproblem, felaktigt utförd omsorg och i värsta fall rena vårdskador. Skälet till att problemet kunnat bli så pass omfattande ligger av förklarliga skäl huvudsakligen i att man i allt högre utsträckning anställer nyanlända, varav många bara varit i Sverige en kort tid och ännu inte hunnit lära sig språket.

Samtidigt finns det idag heller inga formella språkkrav för att kunna jobba inom äldreomsorgen i Sverige. Självklart är det positivt att de som kommit till Sverige kan etablera sig på arbetsmarknaden i ett så tidigt skede som möjligt. Men det kan och får inte ske på bekostnad av säkerheten, välmåendet och tryggheten för brukarna.

Vår uppfattning är att det borde vara en självklarhet att den som arbetar med att hjälpa äldre och sjuka också kan göra sig förstådd på vårt lands språk. Det är därför uppenbart att Sverige behöver ta ett samlat, nationellt grepp för att komma tillrätta med problemet.

I samband med detta vill Sverigedemokraterna att man snarast inför krav på att all personal inom såväl äldreomsorg som hemtjänsten ska vara certifierade i svenska språket nivå C1, vilket ska vara ett krav vid nyanställningar.

Det ligger inte i äldreomsorgens uppdrag att fungera som en integrationsåtgärd – deras uppdrag består i att ta hand om våra äldre. Det är minst sagt på tiden att man också visar att man tar detta uppdrag på allvar.

Om debattören

Ann-Christine From Utterstedt (SD), riksdagsledamot och talesperson äldrefrågor

Stöd Nyheter Idag

Stöd Nyheter Idag genom att bli prenumerant för 69 kronor i månaden och då får du också allt PLUS-material.

Bli PLUS-medlem

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag