SD till strid mot regeringens planerade censurgrundlag: Kräver folkomröstning

SD-ledaren Jimmie Åkesson och statsminister Stefan Löfven. Foto: Nyheter Idag
  • Måndag 19 feb 2018 2018-02-19
E-post 4436

STOCKHOLM Sverigedemokraterna kan komma att stoppa regeringens planerade censurlagstiftning. Partiet kräver nu en folkomröstning gällande regeringens grundlagsförändringar. –Det här är första steget mot något som kan bli än värre, säger Jonas Millard (SD) ledamot i konstitutionsutskottet. 

Sju av riksdagens åtta partier gör sig klara för att rösta igenom förändringar av Sveriges grundlag, gällande omfattande inskränkningar i yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen.

Det enda riksdagsparti som motsatt sig förändringen är Sverigedemokraterna. Under måndagen meddelar SD att man nu kommer verka för en folkomröstning av det hela.

Vad är problemet?

– Problemet är att man med lagstiftningen gör ingrepp i grundlagen. En rimlig utgångspunkt är att man underställer sånt en folkomröstning., säger Jonas Millard.

Trots att förändringarna kan komma att ha en enorm påverkan på den svenska demokratin har det skrivits väldigt lite om det i media.

Förändringarna innebär bland annat att det ska bli förbjudet att offentliggöra vissa integritetskänsliga personuppgifter. Regeringen syftar då främst på verktyg och databaser som Lexbase, som bland annat möjliggör för föräldrar att ta reda på om de bor granne med en dömd pedofil. Det som regeringen anser vara ”seriöst granskande journalistik”, exempelvis de stora medieföretagen såsom Bonnier och Schibsted samt statliga SVT och SR, kommer inte beröras av förändringarna.

Jonas Millard är kritisk.

– Att staten ska försöka att klassificera medier utifrån en skala av seriositet är olyckligt. Det finns inget bra alls i det, säger han.

”Att alla medborgare ska kunna ta del av och sprida information är grunden i svensk tryck- och yttrandefrihet. Att det föreslagna undantaget inte gäller ’professionella aktörer’ beror på att såväl advokater som journalister behöver kunna ta del av databastjänster för att kunna utföra sina jobb. Resultatet blir dock att rätten till information kopplas till yrke och därmed social status. Detta går emot grundprincipen om alla människors lika rätt. Journalistförbundet avstyrker förslaget”, har Svenska Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling tidigare konstaterat.

Regeringen föreslår också förändringar som ger staten möjlighet att misstänka journalister för spionage förutsatt att de granskar regeringens förda biståndspolitik.

Sverigedemokraterna är än så länge det enda partiet i Sveriges riksdag som motsatt sig de omfattande ingreppen i den svenska grundlagen. För att få igenom förslaget om folkomröstning krävs att en tredjedel av ledamöterna i Sveriges riksdag röstar för – i praktiken innebär det att om Sverigedemokraterna får med sig samtliga moderater eller att man får en kombination av några av småpartierna, så kommer en folkomröstning till stånd.

Jonas Millard tror att det finns ett motstånd mot grundlagsändringen även inom andra partier.

– Min bild är att det finns olika uppfattningar och att det finns en grupp som är kritisk mot lagförslaget, säger han och ger som exempel Hanif Bali (M).

– Vår förhoppning är att när vi nu väcker frågan om folkomröstning är att andra moderater också ska ta ställning mot, säger Millard.

Grundlagsändringen är en ”slippery slope” anser Jonas Millard. Den innehåller delegationsbestämmelser, vilket innebär att det ges rätt att tas beslut i framtiden som idag inte är kända.

–Lagförslaget är ju allvarligt. Det här är första steget mot något som kan bli än värre, säger han.

Läs mer om grundlagsförändringarna här. 

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag