Skolinspektionen låter Abderizak Waberi driva muslimsk friskola trots kommunens protester

Abdirizak Waberi (t.v) och elever på Römosseskolan i bakgrunden. Foto: riksdagen.se samt Römosseskolan
  • Torsdag 15 jun 2017 2017-06-15
E-post 1053

STOCKHOLM Skolinspektionen har gett Römosseskolan tillstånd att etablera sig i Borås och yrkat avslag till kommunens försök att hejda etableringen. – Vi har gjort en fullständig prövning, säger Ole Ulnes, utredare vid skolinspektionen, till Nyheter Idag.

Nyheter Idag har tidigare rapporterat om den muslimska friskolan Römosseskolan. Rektor för Römosseskolan i Göteborg är Abderizak Waberi som tidigare varit riksdagsledamot för Moderaterna. Waberi har uppfattats som kontroversiell, inte minst för uttalanden han har gjort i en SVT-intervju.

Förutom uppdraget som riksdagsledamot för Moderaterna har Waberi varit rådsordförande för Islamiska förbundet i Sverige, IFIS, och är även vicepresident för Federations of Islamic Organisations in Europe, FIOE.

Såväl IFiS som FIOE pekas, i en studie utförd på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, ut som organisationer tillhörande islamistiska Muslimska brödraskapet.

I en intervju med SVT, där Waberi svarar på frågor om islam, har han förklarat att män och kvinnor inte ska ta i hand och ett de ej heller ska dansa med varandra. Vidare har han förklarat att det enligt Islam är totalförbjudet att ha pojkvän och flickvän förutsatt att man har sex innan äktenskapet.

– Islam förbjuder att ha sex utanför äktenskapet, så om man menar med pojkvän och flickvän, att man ska då ha det som det är idag, det är totalt förbjudet, sa Abderizak Waberi i en intervjun med SVT.

I en debattartikel i Gefle Dagblad från 2012 försvarades Waberi av Tomas Tobé, fram till nyligen partisekreterare i Moderaterna och idag rättspolitisk talesperson för partiet. Tobé menade att kritiken mot Waberi har sin grund i främlingsfientliga krafter.

I oktober 2016 gav skolinspektionen föreningen Islamiska skolan rätten att starta upp Römosseskolan i Borås. Skolan finns sedan tidigare etablerad i Göteborg. Beslutet överklagades av Borås kommun som ansåg att skolans etablering skulle hämma integrationsarbetet och medföra negativa ekonomiska konsekvenser för kommunen. Skolinspektionen ville avslå kommunens överklagan.

I fredags förlorade Borås kommun i förvaltningsrätten vilket innebär att Römosseskolan nu kan bedriva utbildning till 550 elever i Borås.

LÄS ÄVEN: Förvaltningsrätten kör över Borås kommun – Islamiska skolan får öppna

Nyheter Idag har talat med Ole Ulnes, utredare vid tillståndsprövningen på Skolinspektionen. Ole har själv inte haft hand om ärendet med  Römosseskolan men redogör för rutiner i arbetet med att ge skolor tillstånd att bedriva verksamhet.

– Vi har gjort en fullständig prövning, säger Ole Ulnes till Nyheter Idag.

Ulnes berättar att en prövning består av två delar, den ena delen handlar om att granska huruvida huvudmannen har förutsättningar att bedriva utbildning enligt föreskrifterna.

Den andra delen av prövningen består av att skolinspektionen gör en bedömning kring vilka konsekvenser etableringen kan få för elever och kommunen.

– Vi ska ju ta ställning till om etablering påtar negativa följder för eleverna eller för den delen av skolväsendet som anordnas av det allmänna och i det förfarandet tar vi in ett yttrande från kommunen där de får beskriva vilka konsekvenser etableringen får för kommunen.

Och där höll ni helt enkelt inte med kommunen då, i deras bedömning?

– Nej, precis.

När Ulnes får frågor om Römosseskolan i Göteborg, där Waberi är rektor, kan han inte gå in på det specifika ärendet eftersom han inte haft hand om det. Han berättar dock att en del av bedömningen i att godkänna en ansökan bland annat handlar om att titta på hur samma huvudman bedriver verksamhet vid andra skolor, förutsatt att huvudmannen gör det.

– Om man tittar tillbaka ett antal år så är ju det en av de vanligaste skälen till avslag vid ansökan om godkännande som huvudman för fristående skolor att det finns konstaterade brister vid någon annan eller densamma skolan om det berör en utökning.

Skolinspektionen har i en tidigare rapport, som SVT rapporterar om, från 2011, riktat skarp kritik mot Römosseskolan i Göteborg. Bland annat rapporterade myndigheten att lärare behandlat elever hårdhänt samt att skolan förbisett kränkande behandling av flickor. Rektor vid skolan, då som nu, är Abderizak Waberi.

När Nyheter Idag påtalar dessa omständigheter för Ulnes och frågar om det är något som skolinspektionen bör agera på, är han fåordig.

– Det kan jag inte svara på.

– Det är inte heller nödvändigtvis så att det framgår vem som kommer vara rektor vid en skola i samband med en ansökan, en ansökan görs ju ett och halvt år, minst, innan det att skolan ska starta.

Vid närmare frågor om Waberi hänvisar Ole Ulnes till sina medarbetare som har hand om tillsynen. Nyheter Idag har vid upprepade tillfällen sökt Waberi, utan resultat.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag