Skolverket varnar: Allt fler elever saknar gymnasiebehörighet

Bilden är orelaterad. Foto: halmstad.se
  • Torsdag 28 sep 2017 2017-09-28
E-post

SVERIGE Skolverket varnar för att allt färre niondeklassare går ut skolan med gymnasiebehörighet. Under vårterminen 2017 var det sammanlagt 19 000 elever som saknade behörighet för gymnasiet.

Under 2017 var det ungefär 19 000 niondeklassare som lämnade grundskolan utan att vara behöriga till gymnasieskolan. Det motsvarar 17.5 procent av alla niondeklassare under året och resultatet är en försämring med 0,6 procentenheter jämfört med 2016, det uppger Sveriges Radio.

Skolverkets statistik visar att det finns stora skillnader mellan olika elevgrupper rörande gymnasiebehörighet. Barn till högutbildade föräldrar är i större utsträckning behöriga till gymnasiet än vad barn till lågutbildade föräldrar är. Bland barn med högutbildade föräldrar har 95 procent gymnasiebehörighet samtidigt som barn med föräldrar som har högst gymnasieutbildning får endast 78 procent gymnasiebehörighet.

Skillnaderna fortsätter bland könen. 86 procent av alla flickor går ut nionde klass med gymnasiebehörighet, motsvarande siffra för pojkar är 79 procent.

– Skolan har ett ansvar och det är att säkra att alla elever får möjligheter utifrån sina förutsättningar och behov att lyckas i skolan. Därför är de här resultaten ett misslyckande, säger Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson, till Sveriges Radio.

Peter Fredriksson menar att för att bryta trenden måste elever få det stöd som de behöver och i tidig ålder. Enligt honom måste kvaliteten i skolan höjas genom ihärdigt arbete.

Peter Fredriksson fortsätter med att berätta om de riktade satsningarna som tagits fram för att bryta utvecklingen. Läslyftet, som ska förbättra elevers läsförmåga, samt mattelyftet ska hjälpa med att rikta resurser till de elevgrupper som behöver extra stöd.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag