Skyttedal och Tobé röstade på Bah Kuhnkes BLM-resolution: Kritiserar Trump och kräver genusperspektiv

Foto: EU-parlamentet
  • Tisdag 23 jun 2020 2020-06-23
E-post

STRASBOURG Antidiskrimineringspolitik ska vara intersektionell och genusinriktad, strukturell rasism existerar på ”alla områden” inom EU och slagord som ”förringar” Black Lives Matter-rörelsen fördöms. Det är några av punkterna i den resolution mot rasism och polisvåld som Europaparlamentet röstat igenom med MP-profilen Alice Bah Kuhnke som en av initiativtagarna.

På fredagen röstade Europaparlamentet igenom en resolution som kritiserar USA:s president Donald Trump, fördömer rasism och polisvåld med anledning av George Floyds död under ett polisingripande i USA, och ”Affirms that Black Lives Matter”.

Black Lives Matter skriver i sitt manifest bland annat:

• ”Vi är självreflekterande och kommer göra det som krävs för att montera ned/dekonstruera cis-gender-privilegiet och istället lyfta upp svarta transpersoner. Särskilt transkvinnor (…).”

• ”Vi upplöser det västerländska kärnfamiljestrukturen genom att stödja varandra som storfamiljer och ”byar” som kollektivt tar hand om varandra, särskilt våra barn, i den grad mödrar, föräldrar och barn är bekväma.”

493 ledamöter röstade för resolutionen, 104 röstade emot och 67 lade ner sina röster.

Bland de svenska ledamöterna röstade SD:s tre ledamöter Lundgren, Stegrud och Weimers emot. Övriga svenska ledamöter, bland dem Sara Skyttedal (KD) och Tomas Tobe (M), röstade för resolutionen i sin helhet.

Läs även: Bah Kuhnke: MP är ”asylrättens försvarare” i regeringen

– Vi måste skicka en stark signal till USA, men också se till att städa framför vårt eget hus. Parlamentet och kommissionen kommer att definiera hur EU växlar upp arbetet för att skapa ett hållbart samhälle, som inte lämnar någon efter. Det ska inte finnas något utrymme för rasism och diskriminering, sade Alice Bah Kuhnke (MP) som var en av initiativtagarna till resolutionen.

Läs även: Polishat och radikala budskap på BLM-demonstrationen: ”Polisen måste avskaffas”

I resolutionen fördöms ”den amerikanske presidentens provocerande retorik, inbegripet hotet om att sätta in armén om de pågående demonstrationerna inte upphörde”, något som Bah Kuhnke och de övriga 492 ledamöter som röstade igenom resolutionen menar ”endast tjänade till att öka intensiteten i demonstrationerna”.

Resolutionen nöjer sig inte med att kritisera polisvåld och rasism i USA, utan uppmanar också medlemsstaterna att bekämpa rasism inom EU på olika sätt.

• Bland annat uppmanas medlemsstaterna ”att fördöma och avstå från rasistiska och afrofobiska traditioner, till exempel blackface-traditionen”, medan EU-kommissionen uppmanas ”att lägga fram en övergripande strategi mot rasism och diskriminering ”. Det hela ska ha ett ”intersektionellt synsätt”. ”All antidiskrimineringspolitik ska ha ett intersektionellt och genusinriktat perspektiv för att komma till rätta med flerfaldig diskriminering”.

• I EU:s nästa flerårsbudget vill Bah Kuhnke och kompani att det avsätts rejält med pengar ”för att bekämpa rasism och diskriminering”. ”Civilsamhällesaktörer som arbetar mot rasism och diskriminering” behöver tillräcklig finansiering, låter man meddela.

• Resolutionen fördömer ”vit makt-ideologin i alla dess former”. Som ”vit makt-ideologi” räknas inte bara uppenbart rasistiska uttryck. Alice Bah Kuhnke och hennes medförfattare inkluderar även användningen av slagord som syftar till att undergräva eller förringa rörelsen ”Black Lives Matter” och urholka dess betydelse”.

• USA uppmanas att sätta in kraftfulla åtgärder mot den ”strukturella rasism” som de som röstat för resolutionen menar finns i USA. Att Donald Trump lovat att sätta in militär om inte ordningen upprätthålls, är något resolutionsundertecknarna, bland andra alltså samtliga KD- och M-ledamöter, ”beklagar djupt”.

Tillägg 1: I den engelska originaltexten heter det att Europaparlamentet ”Affirms that Black Lives Matter”, vilket översatts till att man ”bejakar rörelsen Black Lives Matter” på svenska. Den svenska översättningen fanns emellertid tillgänglig för ledamöter att läsa innan resolutionen röstades igenom.

Tillägg 2: Efter att Sara Skyttedal kontaktat EU-parlamentets översättningskontor, kommer en ny formulering istället för ”bejakar” att användas.

• Minoriteter faller offer för ”strukturell rasism” inom alla områden i EU enligt resolutionen. Det handlar om allt från bostäder till utbildning och sjukvård. Men den ”strukturella rasismen” märks enligt de som röstade för resolutionen särskilt tydligt på arbetsmarknaden: ”Där de med otryggast anställningar är färgade”.

• Resolutionen fördömer hatbrott och ”hatpropaganda” tillsammans med en påminnelse om att ”rasistiskt och främlingsfientligt språkbruk inte omfattas av yttrandefriheten”.

• Rasprofilering som ”används av polis och brottsbekämpande myndigheter” fördöms i resolutionen, men också ”de handlingar i form av plundring, mordbrand, vandalism och skadegörelse av offentlig och privat egendom som vissa våldsamma demonstranter gjort sig skyldiga till”.

Dessa utpekas som ”extremistiska och antidemokratiska krafter som avsiktligt missbrukar de fredliga protesterna för att förvärra konflikterna i avsikt att skapa oreda och laglöshet.”

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag