Skyttedal tvingas betala över halv miljon till DN efter tvisten om bilder

Foto: Nyheter Idag / Wikimedia Commons
  • Fredag 5 okt 2018 2018-10-05
E-post 178

STOCKHOLM På fredagen kom domen i Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD, i tvisten mellan Sara Skyttedal och Dagens Nyheter om tidningens användande av hennes privata Facebookbilder. PMÖD dömer till Dagens Nyheters fördel och nu ska Sara Skyttedal betala både sina egna och Dagens Nyheters rättegångskostnader.

Tvisten mellan Sara Skyttedal och Dagens Nyheter går tillbaka flera år i tiden. DN publicerade ett antal bilder på Ebba Busch Thor tagna i Israel som man tagit utan lov från Sara Skyttedals privata Facebooksida. Bilderna visar bland annat Ebba Busch Thor i en t-shirt från den israeliska armén stående på ett stridsfordon samtidigt som hon gör tummen upp. Enligt DN är detta ett ”politiskt mycket kontroversiellt sammanhang”.

Detta gjorde att Skyttedal så småningom gjorde rättsak av det hela efter att hon först skickat en räkning som DN vägrade att betala. I patent- och marknadsdomstolen dömdes DN att betala 10 000 kronor som ersättning för användandet av hennes bilder. Dock fick båda parterna stå för sina egna rättegångskostnader.

Både Sara Skyttedal och DN överklagade till Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD, vars dom är en total seger för DN. Inte nog med att man slipper betala någon ersättning för användandet av bilderna, Sara Skyttedal tvingas också betala rättegångskostnaderna för DN – i båda domstolarna.

Svenska Fotografers Förbund, SFF, har tidigare ställt garantier att täcka rättegångskostnaderna vid ett överklagande då man ansett att det DN gjort är en principiellt viktig fråga.

DN har kritiserat SFF för att man stöttat Sara Skyttedal. DN:s redaktionschef Caspar Opitz lade vid en debatt på Publicistklubben fram det hela som att SFF lierat sig med en ”högerpolitiker”.

– Ni lierar er med en ganska uttalad högerpolitiker, Sara Skyttedal, som ni stöder. Det här är en politisk sak. Det blir ju politik av det, Sara Skyttedal öppnar champagne och säger att hon segrat och så vidare. Och ni går emot en princip om att media ska kunna publicera saker som är viktiga och har stort allmänintresse.

– Jag är ju inte säker på att era medlemmar gillar det här, men det vet ju du bättre, fortsatte Opitz.

Caspar Opitz har också tidigare ifrågasatt Sara Skyttedals val av juridiskt ombud.

”Hon har använt sig av samma ombud som SD-politikern Kent Ekeroth, som i likhet med Sara Skyttedal försökt försvåra för medier att publicera den numera riksbekanta järnrörsfilmen – som togs med Ekeroths kamera”, skriver Opitz på DN:s ”redaktionsblogg”.

I sin dom skriver PDÖM att DN:s publicering av samtliga bilder, även de där inte Ebba Busch Thor förekommer, får anses vara okej då det publicerats i ett sammanhang.

”Patent- och marknadsöverdomstolens slutsats är alltså att DN:s återgivande av de tio fotografierna inte gick utöver den omfattning som motiverades av ändamålet”, skriver domstolen.

En ytterligare detalj är att PDÖM konstaterar att DN inte behöver uppge fotografens namn, under de förutsättningar som gällt då bilderna laddats upp på Sara Skyttedals Facebooksida.

”Eftersom fotografierna lovligen hade tillgängliggjorts utan att fotografens namn hade angetts var det, i enlighet med EU-domstolens tolkning, inte möjligt för DN att identifiera och ange fotografens namn.

Om det i denna situation skulle krävas att DN hade tagit kontakt med Sara Skyttedal för att efterforska fotografens identitet skulle ändamålet med bestämmelsen inte uppnås, dvs. att tillgodose det offentliga intresset av att information ska kunna spridas om aktuella händelser utan att denna informationsspridning ska vara beroende av en rättighetshavares medverkan.

DN ska därför i detta fall vara undantaget från den principiella skyldigheten att ange fotografens namn. Däremot befriar det inte DN från skyldigheten att ange källan”, skriver domstolen.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag