Hela denna artikel är en annons

Snart reglerar staten marknaden för casino online

  • Fredag 1 jun 2018 2018-06-01
E-post

SVERIGE Snart kommer den svenska spelmarknaden regleras om och ett licenssystem kommer att införas. Från och med den 1 januari 2019 kommer online casino och annan spelverksamhet omfattas av en punktskatt samt licenskrav för att få bedriva verksamhet i Sverige.

Den 1 januari 2019 kommer en ändring av spellagen träda i kraft i Sverige. Enligt en lagrådsremiss kommer en ny spelreglering införas som bygger på ett licenssystem av den svenska spelmarknaden. Den nya marknaden innebär att aktörer måste söka licens för att verka på den svenska marknaden och de aktörer som inte har licens kommer att stängas ute, enligt Lotteriinspektionen.

Processen för den nya lagstiftningen har pågått under en längre tid, redan under mars 2017 kom utredningen som föreslog den nya lagstiftningen och under december 2017 blev lagrådsremissen färdig. Den 7 eller 13 juni 2018 väntas riksdagen fatta beslut om reglerna kring den nya spelmarknaden och förutsatt att förslaget går igenom kommer ansökningar om licens kunna skicka in till Lotteriinspektionen redan den 1 augusti 2018.

Flera företag kommer att omfattas av den nya lagstiftningen om licenssystem. Jämförelsesajter för casino online som Slotsia kommer dock inte att omfattas av de nya lagarna.

Den nya regleringen ska vara tillämplig på allt spel som tillhandahålls i Sverige, även spel på internet som riktar sig till den svenska spelmarknaden kommer att vara påverkade av den lya lagen och kommer krävas söka licens för sin verksamhet. Ett internetbaserat casino som kommer söka licens i Sverige är Dreamz.

Bakgrunden till den svenska spellagen är att staten bestämmer att spelverksamhet ska vara lämplig ur allmän synpunkt och ska kunna bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. För att målet om sund och säker verksamhet ska kunna uppfyllas krävs det att det ska finnas ett högt konsumentskydd och hög säkerhet när det gäller spelverksamhet. Det utgår från spellagen att de negativa konsekvenserna av spelande måste begränsas.

Den svenska spellagen gör en skillnad mellan den konkurrensutsatta delen som främst omfattar spel online samt vadhållning och den del som förbehålls spel för allmänyttiga ändamål som främst omfattar lotterier och bingo.

En statlig myndighet, spelmyndigheten, ska besluta om beviljandet av licenser och utöva tillsyn i spelverksamheterna. Myndigheten ska även se efter personer som försöker påverka utgången av spel som vid exempelvis matchfixning, personer som sysslar med det ska kunna dömas för spelfuskbrott. Ett företag som beviljas licens och blir en licenshavare ska, enligt Lotteriinspektionen, ha en långtgående skyldighet att skydda spelarna mot överdrivet spelande. Det ska även gälla höga krav på måttfullhet när det gäller marknadsföring av spel.

Lotteriinspektionen skriver även om de skatteregler som kommer gälla licenshavare inom spelverksamheten.

Punktskatt på licensierat spel ska tas ut med 18 procent av skillnaden mellan de sammanlagda insatserna och de sammanlagda utbetalda vinsterna. Spel förbehållet allmännyttiga ändamål ska fortfarande vara skattebefriat, skriver Lotteriinspektionen.

Hela denna artikel är en annons

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag