Socialdemokrat missnöjd med Nyheter Idag-rapportering om coronasmittan

Foto: Faksimil nyheteridag.se samt sydostran.se
  • Onsdag 18 mar 2020 2020-03-18
E-post 606

Nyheter Idag ”gör sitt yttersta för att spä på oron och skapa splittring bland medborgarna” varnar socialdemokraten Hampus Engqvist i en ledarkrönika i Sydöstran. Vidare menar han även att Nyheter Idag sprider desinformation. Men han tonar ner kritiken när Nyheter Idag ringer honom. – Det är mer vinklingarna, säger han.

Det är i en ledarkrönika i Sydöstran som Nyheter Idag möter hård kritik för rapporteringen om coronasmittan. ”Samtidigt som det svenska civilsamhället gör allt för att hantera krisen med smittspridningen av coronaviruset så finns det en nyhetssida som varje dag gör sitt yttersta för att spä på oron och skapa splittring bland medborgarna”, skriver Hampus Engqvist på ledarplats i tidningen.

Vidare menar han att rapporteringen i Nyheter Idag försvårar för de svenska myndigheterna att hantera den pågående krisen.

”Desinformationen som sprids av Nyheter Idag underminerar våra myndigheter och gör att krishanteringen blir mycket svårare att hantera”, skriver han bland annat.

Sydöstran, en lokaltidning med täckning över Blekinge, redovisar aldrig att Hampus Engqvist är socialdemokrat. Han är bland annat ersättare i regionstyrelsens folkhälsoutskott i Region Blekinge.

Missnöjd med ”vinklingarna” i Nyheter Idag

Ingenstans i ledarkrönikan ger Engqvist något konkret exempel på vad i Nyheter Idag som skulle vara desinformation. När vi når honom över telefon tonar han ner kritiken något.

– Det är mer vinklingarna. Dels den här nyheten med triage, säger han.

Det var den 15:e mars som Nyheter Idag publicerade en artikel med rubriken ”Socialstyrelsen förbereder sortering av människor som ska lämnas att dö”. Detta efter en presskonferens där Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell berättade att myndigheten tar fram beslutsstöd för triage. Begreppet triage betyder sortering och används i krissituationer för att ta beslut om vilka patienter sjukvården ska ge vård.

Wigzell var tydlig med att ”det innefattar prioriteringar som har en etisk dimension”. Senare samma dag diskuterades ämnet i SVT Agenda där det konstaterades att bara Stockholmsregionen kan hamna i en situation där mellan 500 till 1000 personer samtidigt kan vara i behov av respiratorvård samtidigt som det i nuläget inte finns fler än maximalt 135 respiratorer.

Det är i ett sådant läge triage blir aktuellt där sjukvårdspersonal tvingas ta beslut om vilka patienter som ska få respiratorvård och vilka som blir utan. Men bland annat den vinkeln upplever Engqvist gör mer skada än nytta.

– Jag upplever att ni haft vinklingar som syftar mer till att sprida oro än att ge korrekt information.

Upplever du att vi sticker ut på något sätt mot andra medier?

– Ja, det kan jag uppleva att högerpopulistiska mediesidor har mer av den vinklingen. Man ska återge så korrekt information som möjligt och inte spetsa till eller vinkla.

Du skriver ”desinformation” och det är ju något annat än att vinkla. Har du upptäckt något som är uppenbart fel?

– Nej alltså ni är duktiga på att hålla er på rätt sida, men samtidigt att vinkla är ni lite experter på. Desinformation kan ju också vara vinkling av informationen så att den upplevs på ett sätt som inte var menat, säger Engqvist.

Nyheter Idag kommenterar

Jag förstår Engqvists kritik mot oss, även om jag tycker den är svepande i Sydöstran. Han hade haft bättre på fötterna om han i sin text pekat på konkreta exempel. Vidare är jag frågande till varför Sydöstran inte redovisar att Engqvist är socialdemokrat.

När det kommer till vår artikel om triage är rubriken spetsig. Men den är också i sak korrekt. Sverige har i skrivande stund tio rapporterade dödsfall och vi kan inom kort uppleva en situation liknande den i Italien. Att människor som insjuknar riskerar stå utan respiratorvård bedömer jag som synnerligen viktigt att rapportera. Samma bedömning gjorde även SVT Agenda.

Samtidigt vill jag understryka att rapporteringen inte är en kritik mot regeringen eller Socialdemokraterna. Krisen inom sjukvården har pågått länge, oavsett färg på regeringen. Det är en fråga för samtliga riksdagspartier att diskutera när coronasmittan inte längre är lika akut.

Engqvist menar även att vi ägnar oss åt ett "politiskt spel". Jag delar inte den uppfattningen. I sociala medier gav jag till och med regeringen och Socialdemokraterna visst beröm för den ekonomiska hanteringen av krisen.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag