Socialstyrelsen förbereder sortering av människor som ska lämnas att dö

Olovia Wigzell på regeringens presskonferens. Foto: svtplay.se
  • Söndag 15 mar 2020 2020-03-15
E-post 21380

På regeringens presskonferens bekräftade Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell att myndigheten tar fram beslutsstöd för triage, alltså en sortering över vilka patienter som sjukvården ska försöka rädda livet på. – Det innefattar prioriteringar som har en etisk dimension, absolut, svarade hon på en rak fråga.

Nu förbereder staten, via socialstyrelsen, nya beslutsstöd till personalen på Sveriges sjukhus för triage, en sorts sortering av människor. Triage används exempelvis i krig där sjukvårdare sorterar bort personer där det bedöms som utsiktslöst att påbörja livräddande åtgärder. Detta görs även vid krislägen där det saknas materiel och resurser.

Syftet är att använda knappa resurser på de människor som har störst chans att överleva.

– Det kommer krävas medicinska prioriteringar och här behövs ett nationellt beslutsstöd till professionerna och ansvariga inom regionerna. När det gäller rekommendationer om prioriteringar har en medicinsk expertgrupp arbetat i helgen för att möta behovet som framkommit från regionernas chefsläkare i förra veckan, berättade Wigzell.

Generaldirektören gick aldrig in i detalj på dessa prioriteringar, men hon bekräftade att det finns en ”etisk dimension”.

– Det innefattar prioriteringar som har en etisk dimension, absolut. Det ska vara ett stöd för de professionerna i de prioriteringar som kommer att… kan komma att bli mycket svåra.

I det hårt coronadrabbade Italien används triage dagligen där mängder av äldre och svaga människor i praktiken lämnas för att dö. Detta är ett resultat av att det saknas materiel och utrustning för att ge den vård de annars skulle fått under mer normala omständigheter.

Wigzell bekräftade även att tillgången till adekvat sjukvårdsmateriel är mycket begränsad i Sverige. Socialstyrelsen försöker hjälpa sjukhus och regioner med upphandling av den materiel som behövs för att sjukvårdspersonal ska kunna ta hand om sjuka patienter.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag