Sörmländska kommuner mörkar coronasmitta på äldreboenden

Bild: Pixabay/sabinevanerp/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM
  • Lördag 2 maj 2020 2020-05-02
E-post 1035

SÖRMLAND Flera kommuner i Sörmland mörkar uppgifter om hur många som smittats av coronaviruset på deras äldreboenden. Bland annat har man valt att inte rapportera uppgifter smittan till Socialstyrelsen, trots att det är viktigt för fördelningen av skyddsutrustning. Enligt Eskilstunakuriren, som avslöjat mörkningen, undanhåller kommunerna uppgifterna för att de inte ska nå ut till media. 

Åtta av nio kommuner i Sörmland har undanhållit uppgifter om hur många som smittats av coronaviruset för att förhindra medias granskning och allmänhetens insyn, avslöjar Eskilstunakuriren.

Tidningen har fått avslag på sina förfrågningar till kommunerna, först med hänvisning till sekretess, trots att tidningen inte begärt ut personuppgifter utan bara siffran på antalet smittade.

Läs även: SD: Sverige måste säkerställa tillgången av skyddsutrustning till vårdpersonalen

Sedan ändrades motiveringen, så att kommunerna hänvisade till tryckfrihetsförordningen 2 kap 6§ 2 st, ”så kan en sådan sammanställning, vilket begäran avser, inte göras tillgänglig med rutinbetonade åtgärder. Den förvaras således inte på myndigheten och det är då inte frågan om en allmän handling”.

Eskilstunakuriren fick liknande motiveringar i avslagsbesluten från kommunerna daterade 14 eller 15 april. Kommunerna hävdade i besluten att de inte vet hur omfattande smittspridningen är, och att de inte heller kan ta reda på det.

Eskilstunakuriren avslöjar emellertid att flera av kommunerna internt har haft en god bild av smittspridningen på sina äldreboenden.

Flera mellanchefer inom äldreomsorgen har berättat för tidningen att de följer smittspridningen och gör sammanställningar för att ha kontroll över behovet av skyddsutrustning.

Den 15 april öppnade dessutom Socialstyrelsen sitt nationella rapporteringsverktyg för beställningar av skyddskläder. I formuläret  ombeds kommunerna att rapportera in hur tillgången på skyddsmaterial ser ut – men också hur många som är smittade inom äldreomsorgens verksamheter.

Eskilstunakuriren har bekräftat att alla kommuner i Sörmland har använt sig av rapporteringsverktyget. Men det är oklart vilka kommuner som har rapporterat in siffror på hur spridd smittan är.

En del kommuner ska nämligen varit tveksamma till att rapportera in antalet smittade – på grund av att man är rädd för att uppgifterna kan komma ut i media.

I ett mejl från länsstyrelsen i Sörmland till länsstyrelsernas samordningscentral för covid-19 i Sverige skriver man att ”flera kommuner uttryckt en osäkerhet kring att sammanställa och rapportera uppgifterna om antal smittade i olika delar av verksamheten till Socialstyrelsens formulär”.

I mejlet står även att en kommun som använt verktyget den 14 april medvetet valt att utelämna antal smittade, efter ett beslut på ett möte med alla kommunchefer i Sörmland. Detta på grund av risken att uppgifterna når media, enligt Eskilstunakuriren.

Läs även: Allard: Sänk lönen för politiker och höga tjänstemän – höj lönen för vård- och omsorgsanställda

Att inte rapportera in antalet smittade kan emellertid ha påverkat säkerheten i smittskyddsarbetet. Syftet med Socialstyrelsens verktyg är nämligen att underlätta fördelningen av skyddsmateriel, säger David Söderlund, ansvarig för lägesbilder vid Socialstyrelsens särskilda organisation för covid-19.

– För att vi och länsstyrelserna ska kunna göra en bedömning av var behovet av skyddsutrustning är störst, så måste vi veta hur påverkade de olika kommunerna är av smittan, säger Söderlund till Eskilstunakuriren.

Kommunchef: ”Jag har inget behov av att veta hur många som är smittade på varje äldreboende”

Gnesta kommun har vid två tillfällen uppgett för Eskilstunakuriren att de inte har några uppgifter om hur många som är smittade inom äldreomsorgen.

Gnesta kommuns äldreomsorgschef Elisabet Norberg säger emellertid att kommunen har full kontroll på antalet smittade inom äldreomsorgen.

– Det måste vi veta för att ha koll på att skyddsmaterialet räcker. Det handlar om personalens och de boendes trygghet, säger Norberg till Eskilstunakuriren, men vill inte berätta hur många som är smittade på grund av sekretess.

Katrineholm kommun och Trosa kommun säger till Eskilstunakuriren att de inte har några uppgifter om antalet smittade på sina äldreboenden sammanställda.

– När det gäller samhällsfarliga sjukdomar är det väldigt tydligt reglerat vem som ansvarar för detta. Det är Folkhälsomyndigheten och smittskyddet. Du får vända dig dit, säger Johan Sandlund, kommunchef i Trosa, till Eskilstunakuriren.

Berit Åhammar, chef för äldreomsorgen i Flen, säger till Eskilstunakuriren att kommunen har koll på smittspridningen inom äldreomsorgen.

Trots det skriver Flens kommun i sitt avslag att det inte finns någon sammanställning, och Flens kommunchef Håkan Bergsten säger till Eskilstunakommunen att man inte vet hur många som är smittade inom äldreomsorgen.

– Jag vet inte hur många som är smittade på varje äldreboende, och jag har inget behov av att veta hur många som är smittade på varje äldreboende. Vad skulle jag använda den informationen till? säger Bergsten till Eskilstunakuriren.

Avslagen till Eskilstunakuriren har överklagats till kammarrätten. Sedan dess har Nyköping, Eskilstuna, Oxelösund och Vingåker börjat redovisa uppgifter om smittspridningen inom äldreomsorgen.

Allard: ”Det ligger en hund begraven här”

Det är inte bara i Sörmland som kommuner försöker mörka smittspridningen av coronaviruset. I Närke har Örebro kommun förbjudit anställda att prata med medier om coronakrisen, enligt Nerikes Allehanda.

Men Örebro kommun undanhåller inte bara information om coronakrisen för medier, utan också från sina egna politiker.

Läs även: ”Man har ju slösat miljarder på ren skit, och kommer därför stå sämre rustade inför den här krisen”

Markus Allard, som är kommunalråd för Örebropartiet, har tidigare berättat för Nyheter Idag att han inte har fått ut en sammanställning om hur det ser ut med skyddsutrustning inom äldreomsorgen i kommunen.

– Jag är kommunalråd och sitter i kommunstyrelsen. Det spelar ingen roll att jag sitter i oppositionen, jag ska ha den där sammanställningen och den kommer inte. Man kan inte bara skylla på att det är stressigt, sade Allard till Nyheter Idag och fortsatte:

– Så bara där så brister man ju i information från chefssidan, och det få man ta itu med sedan, se över varför det är såhär. Det ligger en hund begraven här, misstänker jag.

Nyheter Idag har följt upp med Allard som den 2 maj fortfarande inte fått ut den efterfrågade sammanställningen.

Enligt Allard har kommunen angett tre olika orsaker till att sammanställningen inte har lämnats ut: först kunde den inte lämnas in av på grund av stress, sedan hänvisade man till att det handlade om arbetsmaterial, och slutligen valde man att säkerhetsklassa de efterfrågade uppgifterna.

Bli PLUS-medlem

Hej.

Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, och fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem för 69 kronor i månaden.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag