Sprickan i SDU kan stoppa Kasselstrand

Till vänster: Gustav Kasselstrand, i mitten: Erik Myrin, till höger: William Hahne. Foto: Montage / Nyheter Idag
  • Fredag 18 apr 2014 2014-04-18
E-post 0

SVERIGEDEMOKRATERNA I en mejlutväxling där både partitoppen och ungdomsförbundet ingick riktades skarp kritik mot Gustav Kasselstrand. Detta eftersom Kasselstrand valt att inleda ett omdiskuterat samarbete med nationalistiska ungdomsförbund i Europa. Nyheter Idag kan avslöja vad som står i mejlen.

Nyheten om att SDU skapar en allians med franska Nationella fronten, belgiska Vlams Belang och österrikiska FPÖ togs emot med stor förvåning, rapporterade Dagens Nyheter. Ingen i Sverigedemokraternas partiledning visste någonting om samarbetet.

– Jag har inte fått någon information över huvud taget. Det var ingen i moderpartiet som hade den informationen, förklarade Björn Söder för Dagens Nyheter.

Spekulationerna har länge gått varma i medier om vilka partier Sverigedemokraterna kan tänkas vara beredda att samarbeta med i Europaparlamentet, synnerligen då opinionsmätningar visar att partiet har goda chanser till mandat i kommande EU-val. Att ungdomsförbundet väljer att ingå i ett formellt samarbete kan vara en signal om vilken partigrupp Sverigedemokraterna har för avsikt att ingå i, men ej heller partiets internationelle sekreterare Kent Ekeroth kände till ungdomsförbundets nya allians, erfar DN.

Möter intern kritik från egen förbundsstyrelse

I ett internt mejl skickat den 14:e April till SDUs förbundsstyrelse, riksdagsledamöter och distrikt i ungdomsförbundet, riktas kritik mot förbundsordförande Gustav Kasselstrand om huruvida beslutet att ingå i den nya alliansen egentligen är korrekt. Det var förbundsledamoten Henrik Vinge i SDU som skickade det kritiska mailet.

– Det finns vissa funderingar kring vilka mandat som egentligen fanns, berättar Vinge i telefon för Nyheter Idag.

Det nya samarbetet kan nu gå i stöpet då det inte är helt klarlagt om ungdomsförbundets stadgar medger att förbundsordföranden kan inleda ett sådant här samarbete på eget bevåg.

– Det är exakt det här som vi ska diskutera. Vad det är som gäller och så vidare, säger Vinge i telefon. På frågan om varför även riksdagsledamöter i moderpartiet ingick i mejlväxlingen svarar Vinge att det var naturligt.

– Vi är en del av en rörelse och det var naturligt att göra så.

I det interna mejlet står bland annat att läsa:

För en tid sedan annonserades grundandet av organisationen ”YEAH” och SDU:s anslutning till densamma. I samband med detta antog YEAH stadgar vilka gör anspråk på att binda SDU och ett manifest som SDU uppges ställa sig bakom […] Ovanstående skedde med inget eller otydligt mandat från förbundsstyrelsen och några beslut till stöd för detta finns inte från innevarande verksamhetsår.

Mejlet är undertecknat av Henrik Vinge, Dennis Dioukarev, Jeff Ahl och Ibb Malmgren. Samtliga fyra sitter själva i förbundsstyrelsen för Sverigedemokratisk Ungdom. Vidare står att läsa i mejlet att det inte är ”klarlagt” om SDU verkligen kan anses ingå i den nya europeiska alliansen ”YEAH” och att man ska vara försiktig med att dra förhastade slutsatser. YEAH står för Young European Alliance of Hope.

I mejlet står även att läsa ”I samband med detta antog YEAH stadgar vilka gör anspråk på att binda SDU och ett manifest som SDU uppges ställa sig bakom.” Vilka dessa stadgar och hur detta manifest ser ut är i skrivande stund okänt för Nyheter Idag.

”En mycket allvarlig spricka inom förbundet”

En källa till Nyheter Idag med mycket god insyn i partiet berättar att mejlutväxlingen visar på en allvarlig spricka.

– Det här är en mycket allvarlig spricka i SDUs förbundsstyrelse. Det är fyra av elva personer som öppet går emot förbundsordföranden i en prestigefråga. Personerna som går emot Kasselstrand är handplockade av just Kasselstrand varför det bör tolkas som ett personligt nederlag, förklarar vår källa i telefon.

Vår källa bekräftar även bilden om att moderpartiet ska vara emot Kasselstrands planer på ett samarbete med andra europeiska ungdomsförbund.

– Partisekreterare Björn Söder har tidigare markerat emot det här samarbetet offentligt så visst har moderpartiet synpunkter på Kasselstrands europeiska planer, berättar källan för Nyheter Idag och poängterar även att nya strider mellan Kasselstrand och moderpartiet är att vänta. Vår källa tar Sverigedemokraternas valkonferens som ett exempel där SDU valde att inte gå emot partiledningen.

– Inför valkonferensen i mars lade SDU ner stridsyxan. De ville egentligen stödja den alternativa listan, men valde att låta bli. Nu är vi tillbaka på ruta ett igen i och med Kasselstrands försök att köra ett eget race.

Slår ifrån sig – ”Det har inte varit något hemlighetsmakeri”

I mejlutväxlingen svarar förbundsordförande Gustav Kasselstrand till alla som ingick i mejlkonversationen, såväl partiledningen i Sverigedemokraterna som förbundsstyrelse och distrikt i SDU. I mejlsvaret går att läsa ”Det har inte varit något hemlighetsmakeri att formalisera detta samarbete, tvärtom har jag varit öppen med det i flera avseenden, inte bara mot FS (läs bifogade protokoll) utan även offentligt.

I det svar där Gustav Kasselstrand redogör för alla i mejlkonversationen bifogas även utdrag ur förbundsstyrelsens styrelseprotokoll. På totalt 13 olika punkter visar Kasselstrand att detta på olika sätt tidigare varit på dagordningen att undersöka möjligheter till ett samarbete med andra ungdomsförbund. Samtidigt finns i utdragen ur styrelseprotokollen ingen punkt där förbundsstyrelsen formellt har röstat för att SDU ska anslutas till YEAH.

Nyheter Idag har sökt Gustav Kasselstrand utan resultat. Nästa förbundsstyrelsemöte äger rum den 26:e April då det ska diskuteras om Gustav Kasselstrand egentligen hade mandat att ingå i samarbetet ”YEAH” eller om det hela ska underkännas.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag