Statliga Vinnova mörkar redovisning av skattemedel till rasideologiska Rättviseförmedlingen

Rättviseförmedlingen använder enhörningar och regnbågar när de berättar om sig själva – men i verkligheten får de skattemedel för ett rasideologiskt projekt. Foto: Faksimil rattviseformedlingen.se / uvell.se
  • Söndag 29 nov 2015 2015-11-29
E-post 205

STOCKHOLM Under lördagen redovisar den borgerliga debattören Rebecca Weidmo Uvell en granskning av rasideologiska Rättviseförmedlingen. Men när Uvell begär ut handlingar från statliga Vinnova, mörkas den ekonomiska redovisningen av den statliga myndigheten.

Den borgerlige debattören Rebecca Weidmo Uvell har länge granskat den ideella föreningen Rättviseförmedlingen. En av verksamheterna inom Rättviseförmedlingen bygger på att dela in människor i grupper utefter hudfärg och med hjälp av någon sorts algoritm eller matris styra hur företag och organisationer ska rekrytera, delvis på grundvalar av hudfärg – även kallat ”ras-begreppet”.

Inte första gången staten sponsrar rasideologiska projekt

Idén är inte ny, redan 1922 grundades vad som kom att heta Statens institut för rasbiologi. Skillnaden mellan det tidigare rasbiologiska institutet och dagens Rättviseförmedling handlar främst om att den förra anlade ett biologiskt och ärftlighets-perspektiv på sin så kallade ”rasforskning”, med syfte att förbättra samhället.

Den senare har istället som syfte att förbättra samhället med verktyg som kvotering, delvis med grund i rasbegreppet. Den gemensamma nämnaren bygger på iden om att människor har olika förutsättningar i ett samhälle beroende av hudfärg, eller vad som traditionellt kallas ”ras”. Detta blev tydligt när föreningen mötte kritik för sitt projekt ”Rättviseräknaren” där forskaren och författaren Dan Korn förklarade varför projektet är rasistiskt.

– När man börjar räkna nordiska mot ickenordiska namn eller hud- eller hårfärg, då har man köpt rasisternas problemformulering: vi svenskar och de andra. De andra är alla de som inte är svenskar. Men vad har de gemensamt? Vad har en vietnamesisk båtflykting gemensamt med en somalier? Det enda de har gemensamt är att rasisterna kallar dessa personer för dem. Det gynnar inte mångfalden, det gynnar snarare enfalden, förklarade Dan Korn för Sveriges Radio tidigare i år.

Statliga Vinnova finansierar med nästan tre miljoner i skattemedel – Kan bryta mot Personuppgiftslagen

Den statliga så kallade ”innovationsmyndigheten” Vinnova finansierar enligt Uvell det rasideologiska projektet till fullo. Totalt är det 2 913 714 kronor planerat för projektet, alltså nästan tre miljoner kronor som går till att sortera in människor på grundval av exempelvis hudfärg. Vinnova får sin finansiering via skattemedel, varför även den så kallade Rättviseräknaren är helt skattefinansierad.

Uvell har begärt ut en redovisning av hur skattemedlen har använts i projektet med Rättviseräknaren. Där framgår att den verksamhet som finansieras av Vinnova skulle kunna bryta mot Personuppgiftslagen, PUL, varför Rättviseförmedlingen anpassat sitt erbjudande till de som vill räkna hudfärg på en arbetsplats.

”Vårt digitala verktyg har nu utvecklats till en färdig och fungerande produkt. Vid förra rapporteringstillfället befann vi oss mitt i en liten mediastorm om projektet där vissa debattörer motsatte sig att vi ska räkna på representaton (främst utifrån bakgrund). Man ifrågasatte dels om detta var viktigt eller rätt att göra men också om det kan göras utan att bryta mot PUL”, står att läsa i den rapport Rebecca Uvell tagit del av.

Vinnova censurerar den ekonomiska redovisningen

När Uvell begär ut en ekonomisk redovisning över hur skattemedlen har använts i det rasideologiska projektet väljer statliga Vinnova att censurera kostnadsposterna. Enligt Uvell hänvisar myndigheten till en paragraf som gäller ”Sekretess till skydd för enskild verksamhet som avser tillsyn mm i fråga om näringslivet”.

Rättviseförmedlingen är en idéell förening varför Uvell frågar sig hur ett lagrum om näringslivet kan bli aktuellt. Efter en genomgång av vad lagen säger konstaterar Uvell att det möjligen kan bero på något helt annat, att Vinnova vill undvika kritik för att ha använt skattemedel till ett rasideologiskt projekt som räknar på saker som människors hudfärg.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag