Studie: Många invandrare tycker att kvinnors jämställdhet gått för långt i Sverige

Genrebild. Foto: Pixabay
  • Måndag 15 apr 2019 2019-04-15
E-post 586

SVERIGE Utomeuropeiska migranter känner sig hemma i Sverige men har värderingar som på flera sätt skiljer sig från majoritetsbefolkningen. Det visar en ny, omfattande enkätstudie.

Forskningsprojektet ”World Values Survey” har sedan många år undersökt värderingar och normer världen över, och nu har man för första gången gjort en studie med fokus på migranter. I Sverige har ”Migrant World Values Survey” gjorts inom ramen för Institutet för framtidsstudiers verksamhet som nu har publicerat några av resultaten.

6 516 utomeuropeiska invandrare till Sverige har deltagit i studien, både nyanlända och personer som har bott här en längre tid. En majoritet uppger att de känner sig hemma i Sverige (57 procent) och trivs där de bor (55 procent). När det gäller värderingar märks dock skillnader mot majoritetsbefolkningen.

I fråga om tolerans för homosexuella samt synen på sex före äktenskap, skilsmässor, aborter och prostitution skiljer sig invandrarnas värderingar ”kraftigt” från majoritetsbefolkningen. ”Många” tycker dessutom att kvinnors jämställdhet i Sverige har gått för långt.

Studien visar också att män känner sig mer hemma här än kvinnor, lågutbildade mer än högutbildade. Forskarna skriver att männens traditionella ansvar för familjens försörjning har ”övertagits av ett fungerande välfärdssystem”. För kvinnorna är livet dock sig likt och innebär fortsatt att de tar det största ansvaret för barn och hushåll. ”Antalet barn gör det också svårare att samtidigt delta i arbetslivet”, skriver forskarna.

Läs även: Sentio april: Blytung majoritet för ett konservativt block

Prova PLUS för 69 kronor i månaden. Köp nu!

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag