Tidigare överförmyndare fälls för en rad grova tjänstefel

  • Tisdag 15 dec 2020 2020-12-15
E-post

MJÖLBY Som överförmyndare var Leif Eriksson ansvarig för de gode män som utsetts att ta hand om ekonomin för de kommuninvånare som inte själva klarade av det. Men under Eriksson tilläts gode män att göra vidlyftiga uttag från klienternas konton, och någon redovisning krävdes sällan. Nu döms han för 16 fall av grovt tjänstefel men slipper fängelse.

När överförmyndarverksamheten i Mjölby kommun 2014 slogs samman med överförmyndarverksamheten i Motala, Vadstena och Ödeshög beslutade politikerna i Mjölby att alla akter från den tidigare överförmyndaren Lars Eriksson skulle granskas av en kompetent handläggare, sannolikt eftersom det fanns misstankar om att allt inte gått rätt till. Redan några år tidigare hade nämligen Länsstyrelsen riktat kritik mot överförmyndaren.

Granskningen tog mer än ett år att genomföra, men handläggaren kunde konstatera att det rådde oordning i akterna, att det förekom uttag på flera hundra tusen kronor utan ordentlig dokumentation, att det ofta saknades beslutsunderlag som förklarade de beslut som fattats och att många av ärendena aldrig lagts in i det elektroniska ärendehanteringssystemet utan förvarades i lådor eller pärmar.

Handläggaren upptäckte bland annat att Eriksson tillåtit en god man att använda klientens pengar för att köpa en bil till sig själv, och hur anhöriga som verkat som gode män åt familjemedlemmar tillåtits ta ut stora belopp som överförts till dem själva. Eriksson utsåg även ett par av sina egna släktingar till gode män, trots den uppenbara risken för jäv.

Från dess att polisanmälan gjordes 2016 tog det fyra år innan åtal väcktes, och nu har dom fallit i målet. Lars Eriksson fälls mot sitt nekande för 16 fall av grovt tjänstefel men undkommer med villkorlig dom och 100 dagsböter om 200 kronor. Han skall även betala skadestånd till en av klienterna om knappt 400 000 kronor.

För grovt tjänstefel sträcker sig straffskalan från sex månader till sex år, men tingsrätten anför att då det har förflutit mellan sex och tio år sedan brotten begicks och då mediebevakningen lett till men för Eriksson stannar straffet vid böter.

Läs även: Utredning om lägenheter till polischefer läggs ned: ”Möjligt att det handlar om vänskapskorruption”

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag