Tog tjuvens pistol – döms själv för grovt vapenbrott

  • Torsdag 14 apr 2022 2022-04-14
E-post 451

STOCKHOLM Nu dömer hovrätten den företagare som försvarade sig mot en misstänkt inbrottstjuv till fängelse i två år och tio månader. Detta trots att han frias för ett av de brott för vilka han dömdes i tingsrätten och trots att hovrätten till skillnad från tingsrätten inte anser det bevisat att företagaren tog med sig vapnet till platsen.

Nyheter Idag har tidigare närmare granskat fallet med företagaren som då han konfronterade en misstänkt litauisk tjuv blev påbackad, fann en pistol under bilen med vilken han avlossade tre skott som träffade bilen men som inte skadade föraren.

Läs mer: Försvarade sig mot tjuv – riskerar långt fängelsestraff

I tingsrätten dömdes företagaren för försök till grov misshandel och grovt vapenbrott, och nu har hovrättens dom fallit. Det är en i vissa avseenden märklig dom.

Hovrätten frikänner företagaren från åtalet om försök till grov misshandel med hänvisning till att det inte anses bevisat att han hade några andra avsikter än att träffa däcken då han skjöt, men höjer å andra sidan straffet för grovt vapenbrott.

En fråga som var i fokus i Nyheter Idags tidigare granskning av fallet är den om varifrån pistolen kom. Låg den på marken under tjuvens bil som företagaren hävdar eller hade företagaren den med sig hemifrån, som tingsrätten menade? Hovrätten tycks anse att frågan är oviktig. De skriver:

”Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att den åtalades uppgifter om att han skulle ha hittat pistolen på marken under bilen är så pass osannolika att de bör lämnas utan avseende. Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten dock inte styrkt att det var den åtalade som medförde pistolen till platsen. Oaktat detta har den åtalade genom att skjuta med vapnet, och därefter transportera det i sin bil, olovligen innehaft vapnet i enlighet med vad som anges i gärningsbeskrivningen.”

Huruvida pistolen avfyrades i nödvärn då tjuven försökte backa på honom för andra gången saknar enligt hovrätten betydelse för vapenbrottet eftersom företagaren hade vapnet i handen innan den andra backningen påbörjades. Och där tingsrätten ansåg att straffvärdet för vapenbrottet var fängelse i två år menar hovrätten att det borde vara tre år. Med hänvisning till att det har gått lång tid sedan händelsen sänks dock straffet med två månader.

Företagarens försvarare Thomas Martinson säger till Nyheter Idag att han blev förvånad över straffskärpningen för vapenbrottet, i synnerhet då hovrätten inte anser det bevisat att företagaren hade vapnet i sin besittning mer än en kvart.

– En kortvarig besittning, där man tillhandahålls ett vapen under några minuter, det ska inte rubriceras som vapenbrott, säger Martinson till Nyheter Idag.

Företagen själv är nedstämd och kortfattad.

– Vi får se hur det blir. Två och tio månader… Vi får överklaga och se, säger han till Nyheter Idag.

Högsta domstolen medger sällan prövningstillstånd, men det finns en liten möjlighet om försvaret kan visa att det behövs ett klargörande om vad som utgör vapenbrott.

Läs mer: Försvarade sig mot tjuv – riskerar långt fängelsestraff

Du behövs!

Djupdykningar i fall som detta – som för övrigt helt har ignorerats av andra medier – tar tid. Och tid är pengar. Närmare bestämt pengar som du kan bidra med. För 349 kronor i halvåret gör  du det möjligt för oss som inte tigger presstödspengar från staten att fortsätta vårt arbete.

Bli Plusmedlem idag.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag