Uppgifter: 100 miljoner migranter beräknas till EU

Foto: Flickr
  • Fredag 13 jul 2018 2018-07-13
E-post 1873

BRYSSEL Europeiska Unionen förväntas ta emot ytterligare 100 miljoner invandrare inom de närmsta 60 åren. Detta enligt det mest sannolika scenario som Europaportalen målar upp. Dessutom visar rapporten att Sveriges befolkning kommer att öka med mer än 40 procent.

Europas befolkning växer – och den största orsaken till ökningen stavas invandring. Under 2017 hade Sverige den tredje största befolkningsökningen i EU med 1,24 procent. Bara Malta (3,29 procent) och Luxemburg (1,90) växte mer i fjol.

I andra länder som Lettland (–0,81 procent), Kroatien (–1,18) och Litauen (–1,38) minskade befolkningen, rapporterar Europaportalen.

En befolkning kan öka eller minska genom naturlig befolkningsändring – skillnaden mellan antalet födda och döda, eller via migration. Sett till EU har befolkningsökningen skett genom en stor invandring. Siffror pekar på att antalet invandrare har varit fem gånger så stor som antalet födslar minus dödsfall sedan 2000.

Stockholm växer mest

Eurostat, som publicerade ny statistik i dagarna, har även belyst regionala skillnader inom EU-länderna. Exempelvis har Stockholms län haft nära på en dubbelt så hög befolkningstillväxt som genomsnittet i Sverige under 2000-talet. Och i Tyskland kan man se att minskningen av antal invånare är störst i före detta Östtyskland.

Det land med flest födslar i förhållande till dödsfall är Irland, vilket är en förklaring till att landets befolkning ökar näst mest i EU sedan milleniumskiftet. Sverige har haft den sjätte största ökningen under motsvarande period.

Eurostat har även gjort olika kalkyler på befolkningsutvecklingen fram till 2080. I det mest sannolika scenario kommer befolkningen att öka från dagens 513 till 518 miljoner invånare. Då har man tagit med i kalkylen över 100 miljoner migranter. Utan invandring kommer EU:s befolkning att minska till 408 miljoner.

Enligt Eurostats beräkningar kommer Sveriges befolkning fram till 2080 att öka med minst 40 procent och därmed pendla mellan 14 och 15 miljoner invånare.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag