Utförsäkrade vänder sig till EU för att ta hjälp mot Försäkringskassan

Foto: Wikipedia
  • Måndag 26 feb 2018 2018-02-26
E-post 58

SVERIGE För att ta hjälp mot Försäkringskassans avslag av ansökan om sjukpenning vänder sig nu ett 100-tal personer till EU-kommissionen för hjälp med granskning. Gruppen som fått avslag menar att Försäkringskassan formulerar avslag på ett sådant sätt att det inte går att överklaga i en domstol.

Ett 100-tal personer anser att Försäkringskassan inte motiverat avslagen på deras ansökan om sjukpenning på ett sådant sätt så det går att överklaga. För att kunna få klargörande och möjligheten att överklaga vänder sig gruppen nu till EU-kommissionen för hjälp med granskning, uppger Sveriges Radio.

Seija Berglund är talesperson för gruppen och vill framhäva att gruppen anser att handläggningen är rättsosäker.

– Det finns ingen motivering i de här besluten som berättar vad vi ska överklaga. Motivet saknas, vi får bara inte igenom vår ansökan. Det är förvånande att det får gå till på det här sättet. För mig är det obegripligt, berättar Berglund till Sveriges Radio.

Det som gruppen vänder sig emot är att underlag till beslut saknas och de anser att de får ”svepande bedömningar” som inte tydliggör vilken medicinsk fakta som Försäkringskassan baserar sitt beslut på.

Varför gruppen vänder sig till EU-kommissionen är för att de anser att Försäkringskassan bryter mot Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna när de inte motiverar avslagen på ett sådant sätt så det inte går att överklaga i domstol.

Thomas Erhag, professor i offentlig rätt vid Göteborgs universitet tror att det är en låg chans att kommissionen faktiskt skulle granska Försäkringskassan.

– Det är möjligt att man tittar på ärendena, och det kan ju finnas något ärende som har en koppling till en gränsöverskridande situation. Men i normalfallet så har tillämpningen av sjukförsäkringsreglerna inget att göra med EU-rätten, säger Thomas Erhag, till Sveriges Radio.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag