Den förtalsdömda Facebook-delningen

Bild på Anders-William Berg och Ströms slott AB. Bild: Privat/Edetlistan.

Vad får man dela på sociala medier? En lokalpolitiker döms för grovt förtal efter att ha delat ett Facebook-inlägg från sitt politiska parti. I inlägget pekades en företagare inom förskolebranschen ut för bland annat kopplingar till islamister, med udden riktad mot de politiker som gett honom tillstånd. Politikerns advokat Henrik Sundström har överklagat domen, som han menar bryter mot praxis.

– Skulle man ändra praxis skulle det var dåligt för den allmänna debatten i Sverige, om det visar sig att du inte längre lagligen kan dela material från ett politiskt parti. Det här är en farlig väg att gå in på, om man börjar strypa den politiska debatten.

Den 16 februari 2021 publicerade Edetlistan, ett lokalparti i kommunen Lilla Edet, ett inlägg på sin Facebook-sida med uppgifter om en kristen företagare, verksam inom välfärdssektorn i Lilla Edets kommun. Företagaren nämndes inte vid namn, men kunde genom inlägget identifieras som Magnus Olsson, ägare till företaget Ströms slott AB.

Uppgifterna i inlägget hade hämtats från medier som Göteborgs-Posten, Sveriges Radio och Proletären, och gjorde bland annat gällande att Olsson drivit en förskola – som tidigare stängts ned på inrådan av Säpo på grund av kopplingar till islamistisk extremism – vidare med delvis samma personal och fortsatta kopplingar till islamism.

I inlägget framfördes även uppgifter hämtade från olika medier om att Olssons verksamhet drivits utan kollektivavtal och att företagen felfakturerat Trollhättans och Vänersborgs kommun med miljontals kronor. Man publicerade också tidigare okända uppgifter från två anonyma vittnen, som hävdade att det i Olssons förskoleverksamhet förekommit osanitära förhållanden, kränkande och olämplig behandling av barn, samt att cannabisrök genom ventilationen kommit in i förskolans lokaler från det flyktingboende som Olsson bedriver i grannlokalen.

Inlägget avslutades med att namnge och kritisera de politiker i kommunen som beviljat ansökningen om att bedriva pedagogisk verksamhet till mannens företag i augusti 2020.

”Edetlistan kommer följa upp detta ärende närmare, inte minst vad gäller vilka politiker som ska hållas ansvariga för att mannen fått etablera och fortsätta driva verksamhet i kommunen. I detta skede frågar vi oss dock: hur har detta kunnat ske? Hur har denna man kunnat verka i kommunen i alla dessa år utan att kommunens ansvariga politiker har reagerat? Varför har man tillåtit detta?” frågar partiet.

Inlägget delades också i Facebookgruppen ”Du vet att du är från Lilla Edet om (utan censur)”, en grupp med fokus på händelser i Lilla Edet, av Anders-William Berg, Edetlistans dåvarande partisekreterare. Det var även Berg som skrev det ursprungliga inlägget, på uppdrag av partistyrelsen.

– Det var ju en fråga till bildningsnämnden om varför man valt att godkänna ansökningar från en företagssfär, aktiv inom friskolebranschen, som det har varit så mycket tvivelaktigheter runtomkring, säger Anders William-Berg till Nyheter Idag.

– Det handlar ju om felfaktureringar på miljontals kronor, det handlar om man bedriver minst sagt integrationsstörande verksamhet, där man sätter i system att segregera hela områden i städer. Sedan är det de här islamistkopplingarna, som är vad det blivit mest rabalder om, men som också är helt sanna. Vi har ju underlag för allt det här.

Delningen i Facebookgruppen fick den moderata lokalpolitikern Andreas Nelin (M) att reagera starkt. I en rad kommentarer anklagade han Edetlistan för att ägna sig åt förtal av Magnus Olsson.

”Förutsätter att ni har ordentlig på fötterna när ni hänger ut företagen och personen på det här sättet. Oaktat vad ni har för ’bevis’ så tangerar ert inlägg förtal och en utredning ska väl knappast bedrivas av er på Facebook med anonyma vittnen” skrev Nelin, och försökte sedan efterforska vem som var ansvarig utgivare för den publicerade texten, i syfte att anmäla personen för förtal.

Idag sitter Anders Nelin kvar som politiker i Lilla Edets kommunfullmäktige, men numera som partilös efter att han lämnat Moderaterna. Skälet är att M efter valet valt att styra kommunen i koalition med Socialdemokraterna och Centerpartiet.

– Jag lämnar då förutsättningarna för att bedriva en borgerlig politik förändrats radikalt. Beslutet är taget i kombination med långvariga interna motsättningarna på personnivå mellan individer i föreningen, men inte nog så viktigt den ideologiska vänstersväng som föreningen tagit, sade Nelin till Alekuriren i samband med sitt avhopp.

När det gäller hans inlägg på Facebook vill Nelin idag tona ned sitt hot om att anmäla den ansvarige för förtal. ”Jag tyckte det var egendomligt att komma med sådana påståenden utan att stå för det vem som sagt vad” skriver han till Nyheter Idag.

”Anledningen till den ’hårda’ tonen på FB kan ha att göra med kampanjandet som haft ett högt tonläge under valrörelsen och åren innan. Där Anders parti gärna hängde ut och drev en ganska smutsig kampanj” skriver han vidare.

Brott mot lojalitetsplikten?

Anders-William Berg arbetade vid tiden för inlägget även som förskollärare i Lilla Edet, och vid 10-tiden på förmiddagen följande dag kontaktades han på sin arbetsplats av sin chef.

Hon uppgav att hon i sin tur hade kontaktats av sin chef, som hävdat att delningen av Edetlistans inlägg kan ha inneburit brott mot lojalitetsplikten, bestämmelsen om att en anställd inte får skada eller försvåra arbetsgivarens verksamhet. Brott mot lojalitetsplikten kan vara skäl till uppsägning, avsked och/eller skadestånd.

– Jag kommer aldrig glömma att min chef började med att säga att ”det är lite spring i kommunhuset just nu”, och att man var rädd för att media skulle kopplas in, att det handlar om ryktet för kommunen. Man pratar alltid så, men det är väldigt uppenbart att man i själva verket pratar om kommunstyrets rykte. Det är väldigt genomskinligt, säger Berg.

– Sedan är logiken i det ganska absurd, att om man påpekar missförhållanden i kommunen så skulle man förvärra för kommunen. Men det är uppenbart att om man inte påpekar det här så kommer de aldrig göra något åt det.

Enligt Berg ska chefen ha sagt att anklagelsen om brott mot lojalitetsplikten kom från bildningsnämnden, där Andreas Nelins partikollega Anna Chorell (M) var ordförande. När Nyheter Idag kontaktar Chorell nekar hon emellertid till att anklagelsen ska ha kommit från henne eller nämnden.

– Det där var ju ett tjänstemanna-ärende. Det enda jag vet är att jag blev informerad om vad som hade hänt, säger hon.

Berg uppger även att hans chef uppmanat honom att inte kommentera liknande frågor i framtiden, en uppmaning han emellertid avfärdade.

– Jag vet mina rättigheter, jag har meddelandefrihet och få berätta vad jag vill på min fritid, så länge det inte handlar om att förtala min chef och så vidare. Jag vet var gränserna för det går, säger Berg, som efter det första samtalet började spela in sina kontakter med arbetsgivare och kommun.

Redan nästa dag kom nästa samtal, som Berg spelade in. I det samtalet fick han beskedet om att inlägget trots allt inte bedömdes bryta mot lojalitetsplikten.

Men ledningen lät inte saken bero, utan kallade Berg till ett möte i början av mars om det hela, där en chef delade med sig av personliga erfarenheter av egna politiska uppdrag. På mötet uppmanades Berg, som aspirerande politiker, att inte sammanblanda sitt yrke med sin roll som politiker.

– Det ses inte med blida ögon om man lägger ut texten som politiker om den verksamhet där man tjänstgör som tjänsteman. Det är bara ett gott råd, det är inte förbjudet. Det ses inte särskilt bra av politikerna i övrigt om man gör sånt, säger hon bland annat på Bergs inspelning av mötet.

Under mötet fick Berg även rådet att undvika Facebookgruppen ”Du vet att du är från Lilla Edet om (utan censur)” eftersom den förknippas med Sverigedemokraterna, ”som faktiskt uttryckligen inte värderar de demokratiska rättigheterna och mänskliga rättigheter” som en av cheferna uttrycker saken.

”En rimlig chans att förklara dig”

I april kontaktas Berg slutligen av Magnus Olsson, som upplyser honom om att han kommer att stämmas för grovt förtal om han inte tar tillbaka sina uppgifter och ber om ursäkt.

– Jag tycker det är schysst att ge dig en rimlig chans att förklara dig. Du kanske vill fundera på några alternativ till stämning så finns det också, säger Olsson i det inspelade samtalet

När Berg frågar om alternativet säger Olsson att han vill ha en ursäkt publicerad i Edetlistans kanaler på sociala medier.

– Jag tänker att du helt enkelt publicerar på de här media att det här var nog inte sådär jättebra gjort av mig, säger Magnus Olsson.

Anders-William Berg började istället ställa motfrågor om de saker Edetlistan tagit upp i sitt inlägg.

– Det ville han inte svara på. Sedan började han prata om att jag skulle åka dit rejält. Jag vet inte om det är ett hot, men han presenterar en åtgärd han tänker ta till om jag inte backar politiskt. Det reagerar jag på, att någon inom den här parasitära offentlig upphandlings-kapitalismen kontaktar en politiker på det här sättet. Men vi backade inte, sedan dimper den här stämningsansökan ned, berättar Berg.

”Jag är inte intresserad av att vår korrespondens hamnar i någon artikel”  

Den 25 april 2023 hålls rättegången mot Anders-William Berg i Vänersborgs tingsrätt. Sedan Magnus Olssons stämningsansökan lämnades in två år tidigare har Edelistan tagit mandat i Lilla Edets kommunfullmäktige med 4,1 procent av rösterna i kommunvalet.

Anders-William Berg har suttit som förtroendevald i bildningsnämnden, men är på väg att lämna både sitt arbete, sitt politiska uppdrag och Lilla Edet för att flytta till sin flickvän i Mölndal, en flytt som han säger inte har någonting med åtalet mot honom att göra.

– Det har absolut ingenting med det att göra, det beslutade vi om för ganska länge sedan. Och jag hade ju inte blivit mindre stämd för att jag flyttat till en annan kommun. Det handlar inte heller om att jag skulle skada partiet. Det här är tvärtom något som partiet är väldigt stolta över att vi driver, som vi kommer driva hårdare. Det är inte som att vi kommer växla ned i den här frågan, säger han till Nyheter Idag.

På plats under rättegången är även lokalpolitikern Andreas Nelin, som tidigare velat anmäla den ansvariga för inlägget. Nelin skriver emellertid till Nyheter Idag att han inte är inblandad i Magnus Olssons stämning.

”Jag har inte på något vis medverkat i Magnus förtalsmål, jag har heller ingen egen koppling till honom varken personligen eller yrkesmässigt” skriver Nelin, som hävdar att han var på plats av ren nyfikenhet.

”Jag valde att gå på rättegången då jag aldrig närvarat vid ett civilrättsligt förtalsmål och var intresserad av hur de båda parterna skulle föredra ärendet.”

Andreas Nelin har emellertid en koppling till Magus Olsson, genom att hans hustru tidigare varit förskolelärare på Olssons företag Ströms slott AB mellan 2010 och 2012, för att därefter, mellan  2013 och 2018, arbeta som förskolechef på Ströms slotts dotterbolag Naturmontessori Väst AB.

”JAG har ingen koppling som svar på din fråga. Men ja min fru har varit anställd vid 2 olika tillfällen i hans olika företag, men det har ju inget med mig att göra. Likväl som hon inte har koll på mina chefer eller min arbetsplats. Jag skiljer på mitt privatliv och mitt arbete” skriver Nelin, som tillägger att ”jag är inte intresserad av att vår korrespondens hamnar i någon artikel.”  

”Politikerna har lyckats smita undan”

Den 9 maj meddelar Vänersborgs tingsrätt sin dom, där Anders-William Berg döms till villkorlig dom, dagsböter och skadestånd för grovt förtal mot Magnus Olsson. Förutom skadestånd på 30 000 kronor till Olsson ska Berg betala 40 dagsböter på sammanlagt 15 200 kronor, 800 kronor till brottsofferfonden samt rättegångskostnaden på 49 658 kronor för sin advokat Henrik Sundström.

I domen skriver tingsrätten att ”det endast är de uppgifter som Anders-William Berg personligen spridit, genom att i sociala medier vidarebefordra inlägg från det politiska partiet Edetlistans Facebooksida, som kan grunda ansvar.”

Tingsrätten skriver vidare att ”det kunnat vara försvarligt att peka på konkreta missförhållanden hos Magnus Olssons verksamhet, eller förhållanden som rör hans person, som ett led i en debatt om hur Lilla Edets kommun borde hantera skattefinansierade verksamheter.”

Men det gäller inte det inlägg Berg har delat, då det enligt tingsrätten består av ”svepande och kraftigt nedsättande omdömen om Magnus Olsson som person”. Tingsrätten skriver också att ”det av utredningen inte framgått att det funnits skälig grund för påståendena”, utan att det som ”framkommit talar istället för att påståendena saknat egentlig grund.”

Anders-William Berg säger till Nyheter Idag att han blev förvånad över den fällande domen.

– Viktigare än så var att min advokat blev väldigt förvånad. Han får väl tala för sig själv men han blev ganska starkt förvånad vågar jag säga, och ringde upp mig och sade att det här var helt vrickat och att vi måste överklaga.

Han ställer sig också frågande till att rätten menar att de uppgifter han spridit saknar grund.

– Jag skulle gärna vilja få presenterat för mig vad som skulle vara direkt osant i vad vi har skrivit. De får väl tycka att det är osmakligt eller så, det skiter jag i. Vi presenterar vårt partis värderingar för väljarna. Jag har inte fått något resonemang presenterat för mig till varför det inte skulle vara skälig grund.

Bergs advokat Henrik Sundström säger i sin tur till Nyheter Idag att ”allting är fel i domen”, och pekar på den praxis som etablerades när Ann-Sofie Hermansson av Hovrättan för västra Sverige friades från förtal av Fatima Doubakil och Maimuna Abdullahi, som var talespersoner för den islamistiska Muslimska mänskliga rättighetskommittén.

– Praxis är att det inte är förtal att kalla någon för islamist. I det är fallet har man inte ens yttrat att han skulle vara islamist, utan islamist-kopplad, vilket han är, eftersom han bland annat återfinns i Försvarshögskolans rapport om islamismen i Sverige, säger Sundström, som har överklagat domen till hovrätten.

– Allt som skrevs var sant, det fanns belägg för det, men tingsrätten i Vänersborg tyckte att så här får man inte göra, att det var svepande och sådana saker. Men det är inte i enighet med praxis. Så därför har vi överklagat.

Sundström menar dessutom att de uppgifter och påståenden som Berg har dömts för i juridisk mening inte kan utgöra förtal.

– Allt som är negativt är inte förtalsgrundande. Du ska utpekas som brottslig, eller som riktigt, riktigt klandervärt i ditt eget personliga levnadssätt. Till exempel att du är narkoman, alkoholist eller prostituerad. Det är förtal.

– Men att säga exempelvis att de bilar du säljer är dåliga, att du har tvivelaktiga affärsmetoder – det är inte att utpeka någon som brottslig eller eljest klandervärd i sitt leverne. Det ska vara i den privata sfären, medan det här handlar om hans affärsverksamhet och hur den bedrivs.

Sundström reagerar också på att tingsrätten gjort skillnad på det som publicerats av det politiska partiet Edetlistan och det som delats av privatpersonen Anders-William Berg.

– Det enda skälet jag kan se till att man vill göra på det viset är ju att man vill undvika en diskussion om vad partier får säga och inte säga. Hade man ansett att Anders-William Berg hade lagt upp de här uppgifterna på uppdrag av sitt parti, hade man inte kunnat ålägga honom någon skadeståndsskyldighet. Eftersom det inte inte partiet som åtalades, utan Anders William-Berg. 

Vad skulle det innebära om den här domen står sig i Hovrätten?

– Skulle man ändra praxis skulle det var dåligt för den allmänna debatten i Sverige, om det visar sig att du inte längre lagligen kan dela material från ett politiskt parti. Det här är en farlig väg att gå in på, om man börjar strypa den politiska debatten.

– Så som jag tolkar det handlar det om att försöka tysta ett politiskt parti. Det är svårt att frigöra sig från misstankarna att nämndemännen, som även är politiker, drivits av att man vill strypa en konkurrent. 

Även Anders-William Berg betraktar domen som politisk.

– Det är ju politiskt tillsatta nämndemän i det här landet, och alla nämndemän här är socialdemokrater. Jag säger inte att det finns någon konspiration nödvändigtvis, men man börjar ju fundera på perspektiv, och man börjar fundera på åsikstkulturer.

– Ett problem med hela den här rättsprocessen är att politikerna har lyckats smita undan allt det här. Men något jag hela tiden försöker trycka på, särskilt när man talar med lokaltidningen, är att vi fortfarande inte får svar från politikerna. Det är ingen som vågar ta i det här med tång av de ansvariga politikerna. Och de är nog ganska glada att det blivit rättssak.

Vad hoppas du på i hovrätten?

– Jag hoppas så klart på att bli friad. Jag tror att jag kommer bli det, jag är ganska säker på min sak. Om jag inte skulle bli det är det skitsamma, eftersom jag vet att jag har rätt i sak, att jag har moraliskt och politiskt rätt. Det är egentligen det som spelar roll. 

Magnus Olsson skriver till Nyheter Idag att han inte har någon kommentar till domen, som han menar ”talar bra för sig själv”.

Stämmer uppgifterna om att er förskola i Angered återanställt personal från den tidigare nedstängda verksamheten?

”Vi köpte en verksamhet i Angered, Lär och lek förskola i Göteborg AB, och gjorde sedan en verksamhetsöverlåtelse till vårt driftsbolag i Angered. Eftersom det var en verksamhetsöverlåtelse så var vi bundna av reglerna i lagen om anställningsskydd. Man kan inte välja om man ska följa de regler och lagar som finns på arbetsmarknaden, de gäller för alla företag med anställda.”

Är eller har en tidigare rektor på Vetenskapsskolan varit anställd av er?

”Vi har en person anställd som har arbetat som rektor på Vetenskapsskolan. Denna person har också arbetat som rektor i olika kommuner och i andra friskolor. Han har inte varit omhändertagen av Säpo eller misstänkt för någon islamistisk verksamhet så som Anders-William Berg har påstått.”

Flera av uppgifterna i det för förtal dömda Facebook-inlägget har hämtats från olika medier. Har du, eller kommer du, vidta åtgärder mot dessa medier, som exempelvis att anmäla dem till medieombudsmannen?

”De åsikter som Anders-William Berg fört fram om min person har inte stöd i de artiklar han hänvisar till vilket också tingsrätten påpekar i sin dom. Anders-William Berg har inte bara saknat skälig grund utan även egentlig grund för det han påstår. Att även tidningsartiklarna innehåller felaktigheter är en annan sak, det kommer säkert din artikel också göra.”

Läs även: De underkända underskrifterna

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.