Advokatsamfundet tar avstånd från Anne Rambergs stöd till asylaktivisten

  • Onsdag 1 aug 2018 2018-08-01
E-post 28

Efter Anne Rambergs uttalanden om asylaktivistens aktion klargör Advokatsamfundets ordförande att samfundet inte stöder asylaktivistens agerande.

I förra veckan gick advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg ut med sitt stöd till flyktingaktivisten Elin Erssons uppmärksammade aktion, där hon vägrade sätta sig ned på ett flygplan. Anne Ramberg ifrågasatte också det demokratiska i att avvisa asylsökande.

Rambergs ställningstagande väckte mycket uppmärksamhet och blev föremål för diskussion. Många frågade sig varför en högt uppsatt representant för Advokatsamfundet ifrågasatte svensk lagstiftning, och efterlyste ett klargörande från Advokatsamfundets sida.

Nu har Advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson gått ut med ett klargörande. På samfundets hemsida skriver Danielsson att ”det som sägs i tweeten om en persons agerande i samband med ett försök att stoppa en utvisning ska inte förstås som ett ställningstagande från Advokatsamfundets sida till det lagliga eller lämpliga i agerandet.”

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag