Brister i psykvården: 1643 patienter har tagit livet av sig senaste fyra åren

Skånes universitetssjukhus i Lund. Foto: Wikimedia Commons
  • Måndag 24 jul 2017 2017-07-24
E-post 9

SVERIGE Varje år tar 400 personer som sökt hjälp inom psykiatrin livet av sig. Efter en granskning framkommer allvarliga brister inom svensk sluten och öppenvård, bland annat råder resursbrist i flera Landsting. 

Varje år tar 400 personer som sökt hjälp inom psykiatrin livet av sig. Det visar en granskning utförd av SVT.

Totalt har 1643 patienter, inom sluten och öppenvård, tagit livet av sig de senaste fyra åren.

Varje gång ett självmord inträffar ska händelsen anmälas och utredas av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Syftet är att hitta fel som kunnat undvikas.

Av de 409 fall inom psykiatrin som anmäldes 2016 framkommer flera allvarliga brister inom vården. Det handlar om att riskbedömningen gällande självmord är bristfällig, att man brister i tillsynen av patienter samt att det förekommer kommunikationsproblem mellan vårdavdelningar.

– Att vi inte lyckas informera varandra eller kommunicera tillräckligt för att undvika ett självmord är väldigt tragiskt och något vi jobbar väldigt intensivt med inom alla landsting, säger Ing-Marie Wieselgren, samordnare för psykisk hälsa på Sveriges kommuner och Landsting, till SVT.

Från flera håll inom svensk psykiatri kommer även larmsignaler om omfattande resursbrist. Det har gått så långt att Landstinget Dalarna stäng ned en hel psykiatriavdelning på grund av personalbrist. Samtidigt hyrs dyra hyrläkare in för att bemanna andra avdelningar. Ing-Marie Wieselgren är kritisk till det kortsiktiga förfarandet och säger att man från SKL:s sida jobbar intensivt med att minska behovet av inhyrd personal.

Flera landsting driver olika projekt för att försöka hindra förekomsten av självmord, men man uppger att det är svårt.

– Det går inte att helt undvika att det händer. För skulle vi låsa in människor så effektivt att det inte går att ta livet av sig så blir det en omänsklig vård.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag