DEBATT: Löfvens feministiska regering är ett misslyckande

Stefan Löfven och Ann Linde på besök i Iran Foto: IRNA
  • Tisdag 9 mar 2021 2021-03-09
E-post 4107

Stefan Löfvens feministiska regering fortsätter att ignorera kvinnors trygghet för att istället lägga energi på andra saker. Det senaste exemplet är de återupprepade försöken att ge amnesti åt tusentals vuxna afghanska män, skriver Linda Lindberg, SD-kvinnor.

Förra året granskade Sverigedemokraterna hur världens första feministiska regering hade lyckats med att stärka kvinnors trygghet. Detta med utgångspunkt inom fyra områden: säkerhet, ekonomi, migration och utrikespolitik. Vi kunde då konstatera att regeringen efter 1981 dagar vid makten hade misslyckats inom samtliga områden och att trenden pekade fortsatt nedåt. När vi ett år senare granskar regeringen kan vi konstatera att den negativa utvecklingen fortsätter. Regeringen misslyckas med att skapa en tryggare vardag för kvinnor i Sverige

”1 981 dagar – En granskning av regeringen Löfvens feministiska politik” pekade på att kvinnor har missgynnats i förhållande till män av regeringens ekonomiska politik, att kvinnors otrygghet och självrapporterad utsatthet har ökat jämfört med männen, att den ”feministiska utrikespolitiken” i själva verket inte inneburit några substantiella förändringar och att de som premieras av den förda migrationspolitiken är främst män.

Vår förhoppning var att regeringen skulle vakna. Att de skulle inse att det inte räcker med fina ord och symbolpolitik om man vill förbättra samhället. Att kvinnors utsatthet inte blir mindre för att det inrättas en jämställdhetsmyndighet. Tyvärr har vår förhoppning inte infriats. Efter mer än 2 300 dagar med en socialdemokratisk regering kan vi konstatera att otryggheten och den självrapporterade utsattheten bland kvinnor har bitit sig fast på historiskt höga nivåer.

Idag är var fjärde ung kvinna oroad över att utsättas för våldtäkt eller sexuella övergrepp. I Brottsförebyggande rådets senaste nationella undersökning uppgav hela var tionde kvinna att hon hade blivit utsatt för sexualbrott under det föregående året. Mest utsatta var svenskfödda kvinnor med båda föräldrarna utrikesfödda – där uppgav var sjätte kvinna att hon hade blivit utsatt för sexualbrott under året.

Regeringens budget, som enligt dem själva ska innehålla ett jämställdhetsperspektiv i alla steg av budgetprocessen, innehåller inget avsnitt om fördelningseffekt mellan män och kvinnor för åren 2019–2021, och någon ökning av kvinnors disponibla inkomst i förhållande till männens går inte att finna.

Vi kan se att män fortsatt prioriteras i migrationspolitiken. Inte minns kopplat till regeringens försök att införa en amnesti för de tusentals afghanska män som kom till Sverige under 2015. Detta trots att individerna inte har klarat skolan eller fått en anställning – personer som inte har anpassat sig till Sverige. Denna amnesti kommer att resultera i en fortsatt snedfördelad könsbalans. En snedfördelad könsbalans ökar risken för våld och egendomskriminalitet och bidrar till förekomsten av våldsamma kriminella gäng.

Idag fokuseras det huvudsakligen på förändringar som ingen efterfrågar. För Sverigedemokraterna handlar inte jämställdhet om en perfekt könsfördelning i alla sammanhang. För oss är jämställdhet en rättvisefråga. Vi vill stimulera, stärka och återupprätta tryggheten i samhället Vi satsar på att trygga de offentliga rummen med ett brottsofferperspektiv som prioriterar brottsoffer framför förövare. En politik som fokuserar på sakfrågor istället för retoriska luftslott. Sverige ska vara ett land där män och kvinnor behandlas lika.

Om debattören

Linda Lindberg, ordförande SD-kvinnor

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag