Fredriksson tog inte sitt liv tillräckligt snabbt – så försöker Wolodarski undkomma ansvar

Peter Wolodarski. Foto: Nyheter Idag
  • Måndag 24 sep 2018 2018-09-24
E-post 3350

Benny Fredriksson var inte tillräckligt snabb med att ta livet av sig, därför ska inte Dagens Nyheter behöva granskas av PO för sina publiceringar där Fredriksson fick schavottera med grova påståenden. Så kan man tolka DN-redaktören Peter Wolodarskis invändning till Pressombudsmannen för att undkomma granskning.

Det började med grova anklagelser förra året om Benny Fredriksson i framför allt Aftonbladet. Sedan hakade Dagens Nyheter på genom en krönika där Kristina Lindquist återgav några av de grövsta påståendena. I samband med vinterns mediedrev avgick Fredriksson som chef på Stadsteatern den 7 december.

Fyra månader senare tog Benny Fredriksson livet av sig.

I efterspelet har Fredrikssons änka Anne Sofie von Otter, tillsammans med parets två barn, vänt sig till advokat för att få hjälp med upprättelse. De har anmält publiceringarna till Pressombudsmannen, PO. Där ingår publiceringen i Dagens Nyheter, rapporterar branschtidningen Resumé.

Wolodarskis försvar: Tog inte livet av sig tillräckligt snabbt

Trots den tragiska utgången av publiceringar i bland annat DN försöker chefredaktören Peter Wolodarski undkomma ansvar. I en brevväxling mellan DN-redaktören och PO, som Resumé publicerar, bygger Wolodarski sitt argument i praktiken på att Fredriksson inte tog sitt liv snabbt nog.

Det finns nämligen en regel om att en anmälan till PO i normalfallet ska göras inom tre månader från publicering. Tiden mellan DN-publiceringen och att Fredriksson till slut tog livet av sig sträcker sig över mer än tre månader. Endast om det finns ”särskilda skäl” kan PO ta upp saken till prövning om anmälan inkommer efter tre månader.

Och det är denna teknikalitet, att Fredriksson inte var snabb nog att ta livet av sig, som Wolodarski använder till sitt försvar.

”Det saknas särskilda skäl att göra ett undantag från regeln om tre månader. Framlidne Benny Fredrikssons maka och söner saknar klagorätt eftersom Benny Fredriksson levde vid publiceringen i DN och mer än tre månader därefter”, skriver Wolodarski till PO och framför även uttryckligen att ”DN motsätter sig en pressetisk prövning i detta fall”.

Wolodarski fick till svar från PO att ärendet kommer tas vidare till Pressens Opinionsnämnd. Då försökte Wolodarski än en gång obstruera mot att låta DN bli föremål för granskning. Enligt DN-redaktören föreligger inga särskilda skäl för att göra undantag från regeln om tre månader samt att de anhöriga ”saknar stadgeenlig rätt att klaga på publiceringen”.

PO: Aldrig varit med om något liknande

Det är sällan PO tar upp en anmälan efter att tre månader passerat från publiceringsdatum. Emellertid är bedömningen att fallet med Fredriksson uppfyller ”särskilda skäl” varför ärendet ändå kommer att prövas. Nyheter Idag har talat med pressombudsmannen Ola Sigvardsson och han säger att han är förhindrad att kommentera ett pågående ärende.

Emellertid, på en rak fråga, kan han inte erinra sig att det tidigare har inträffat att en redaktör försökt undkomma granskning på så sätt som Wolodarski försökt göra, enligt tidningen Resumé.

– Det har aldrig hänt tidigare att någon har överklagat en procedurfråga hos Pressens Opinionsmämnd innan det finns ett färdigt PO-beslut, säger Ola Sigvardsson.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag