Han är Putins kontroversiella koppling till Sveriges luftförsvarskommitté

Vladimir Putin till vänster och Mikael Valtersson till höger. Bilden är ett montage.
  • Lördag 22 nov 2014 2014-11-22
E-post 38

STOCKHOLM Nu kan Nyheter Idag avslöja tidigare okända uppgifter om Mikael Valtersson som sitter i Sveriges luftförsvarskommitté. I en unik intervju talar Valtersson ut om nazistmejl och han använder rysk retorik när han berättar om framtidsplaner.

Tidigare i veckan kunde tidningen Expressen avslöja att Mikael Valtersson använt nazistreferenser när han använt sin mejl. Bland annat har han angett Hitler som historisk favoritperson och han har även kallat sig ”Onkel Wolf” – ett smeknamn som använts just för Adolf Hitler. Valtersson har tidigare varit kanslichef hos Sverigedemokraterna men har sedan 2012 lämnat den anställningen och 2013 lämnade han partiet. Men det politiska engagemanget finns fortfarande kvar.

Valtersson har sedan länge haft ett intresse för försvarsfrågor och militära angelägenheter och han företräder Sverigedemokraterna i den statliga Luftförsvarskommittén. Det uppdraget avslutas i december och enligt sverigedemokraterna kommer Valtersson inte att vara aktuell för framtida uppdrag.

Nu talar han ut – bara på Nyheter Idag

Nyheter Idag har pratat med Mikael Valtersson och nu talar han ut om nazistreferenserna och sitt intresse i militära frågor. Förutom det som Expressen tidigare avslöjat kan Nyheter Idag också berätta att Valtersson deltagit på kontroversiella möten.

– Jag visste självklart vad sakerna stod för men ville ha ett lösen som handlade om mitt stora intresse, andra världskriget. Då valde jag allt som hängde samman det vill säga allt hade någon koppling till Tyskland och andra världskriget. Det kunde lika gärna blivit ett annat land, men jag läste just då en bok om Tyskland.

Valtersson menar att nazistreferenserna bara är ”fånerier” och inget seriöst menat. När vi ber honom förklara hur han tänkte med de uppgifter som Expressen avslöjat menar han att det passade in i konceptet.

– Sedan så har jag alltid velat reta folk så jag visste att min sambo skulle bli sur så på så sätt var det fånerier. Därefter levde just det lösenordet kvar av slentrian. Jag började med att kalla mig onkelwalther eller onkelw, men det kändes som för lätt att avslöja. Men jag ville behålla onkelw-kopplingen och då såg jag att onkelwolf var wagnerfamiljens smeknamn på Hitler och då passade det in i konceptet. Boken jag läste handlade för övrigt om familjen Wagner och tredje riket.

Satt i publiken på Identitär idé

Frågetecknen runt Valtersson stannar inte vid nazistreferenser. Nu kan Nyheter Idag berätta att Mikael Valtersson närvarade på det politiska mötet ”Identitär Idé”, ett möte som av många anses kontroversiellt. Den identitära rörelsen beskrivs av kritiker som fascistisk alternativt neofascistisk. Mötet arrangeras av personerna bakom tankesmedjan Motpol och Nyheter Idag har även frågat Charlotta Johansson, aktiv på Motpol, hur de själva beskriver arrangemanget.

– Identitär Idé är ett forum för olika idéer inom det konservativa och nya högern-fältet. Tanken är att Identitär Idé, tillsammans med tankesmedjan Motpol, ska bidra till ett bredare debattklimat, där perspektiv som sällan kommer fram i etablerade debattfora får en plattform, förklarar Johansson.

Förutom tankesmedjan Motpol är även bokförlaget Arktos en av arrangörerna av Identitär Idé. En av de drivande personerna i Arktos är Daniel Friberg som i sin tur har kopplingar till Valtersson genom företaget Wiking Mineral där Valtersson tidigare suttit i styrelsen. Huvudägare i Wiking Mineral är Patrik Brinkmann, även han en person som av kritiker anses tillhöra högerextrema kretsar.

– Ja jag känner Friberg och Brinkmann, men de är ett par av många hundra bekanta med olika politiska åsikter. Jag vill gärna lära känna personer från helt olika grupper i samhället. Jag känner många fler personer som är proamerikaner än som är proryska. Det är väldigt konstigt om några få av ens bekanta skall definiera hela ens politiska image, förklarar Valtersson.

”Var nyfiken på vad styrelseordföranden ägnar sig åt”

Sverigedemokraterna har centralt markerat mot den identitära rörelsen där bland annat tillförordnad partiledare Mattias Karlsson varit en av de mer skarpa rösterna. Det har dock inte hindrat Valtersson från att även prata politik, förutom affärer, med personer i den identitära rörelsen.

– Jag har haft många intressanta diskussioner med både Brinkmann och Friberg om politik, men det som gjorde dem särskilt intressanta var att vi hade olika åsikter. Att prata politik med någon som tycker exakt samma sak ger inte mycket. Däremot pratade vi aldrig om försvarsfrågor. Som jag sagt tidigare så umgås jag med personer av alla politiska åsikter, men utesluter inte folk från min bekantskapskrets på grund av att de är omstridda. Jag tror på att samtal och dialog ökar förståelsen mellan folk av olika åsikt.

När Nyheter Idag ber Valtersson förklara sitt intresse kring mötet ”Identitär Idé” menar han att det bara var av nyfikenhet. Enligt honom själv handlar det om att förbättra sin omvärldskunskap.

– Jag var där och lyssnade på det. Bara så att inte någon tror att jag var där som talare. Jag såg det som ett ypperligt tillfälle att få bättre kännedom om vad min styrelseordförande i Wiking Mineral ägnar sig åt hands on förutom affärsverksamhet. Jag går ofta på olika sorters arrangemang av politisk karaktär ordna av grupper från hela den politiska skalan för att förbättra min omvärldskunskap. Normalt gör jag det som observatör och inte som politiker.

Har även varit på möten kopplade till den ”militanta vänstern”

Utöver möten som anses vara kontroversiella på högerkanten berättar Valtersson att han även deltagit på arrangemang av vänsterextrema element. Samtidigt säger han att man måste vara försiktig med var man deltar, trots att han uppenbart själv inte räds kontroversiella miljöer.

– Jag har exempelvis flera gånger varit på möten ordnade av grupper kopplade till den militanta vänstern. Men man måste alltid vara på sin vakt så att man inte legitimerar olika arrangörer som man kanske inte sympatiserar med. Personligen tycker jag det vara en stor skillnad på att gå som åhörare och att vara medverkande på olika arrangemang.

– Ett av vänsterarrangemangen som jag var på handlade om hur den antirasistiska kampen skulle stärkas och leddes huvudsakligen av gamla AFA-iter på ABF-huset.

”Europas roll i en multipolär värld”

En person som anses stå den identitära rörelsen nära är den ryske sociologiproffessorn Aleksander Dugin. Flera bedömare menar att Dugin ingår i den krets som har inflytande över Kreml och rysk geopolitik. Dugin beskrivs även som en viktig rådgivare för den ryske presidenten Vladimir Putin. Vidare är Dugin känd för sin åsikt om att de östra och södra delarna av Ukraina för brytas loss och istället tillhöra Ryssland, varför han ser positivt på Rysslands ökade militära agressivitet i konflikten.

Bokförlaget Arktos ger ut en bok av Dugin som heter ”Putin vs Putin”. Men kopplingen stannar inte där, tidigare under året var en konferens planerad av bland annat Friberg genom Arktos i Budapest där Dugin skulle delta. Den konferensen blev emellertid stoppad av myndigheterna i Ungern då den ansågs vara extrem och en talare från USA, Richard Spencer, blev häktad och utvisad ur Schengen på tre år. I den retorik som Dugin använder i geopolitiska sammanhang är begreppet ”multipolär värld” centralt men även begreppet ”Eurasien” där tanken är att Ryssland i framtiden ska få ett större inflytande i Europa. Detta ska bland annat uppnås genom att Ryssland stärker sin militära makt internationellt. När Nyheter Idag pratar med Valtersson använder han samma retorik som Dugin när vi frågar honom om hans framtidsplaner.

– Huvudspåret är att jobba vidare med säkerhetspolitik. Både som författare och som säkerhetspolitisk analytiker. Det saknas ett geopolitiskt perspektiv i europeiskt säkerhetspolitisk forskning och debatt. Idag reflekterar ingen heller över hur Europas säkerhetspolitik förändras av framväxten av nya nationalistiska partier. Exempelvis kan mycket väl Marine Le Pen bli fransk president 2017. Sedan har vi också frågor kring Europas roll i en multipolär värld och Rysslands roll i Europa. Den typen av aspekter behöver belysas och jag jobbar med några projekt för att uppnå detta.

 

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag