Här är AFA:s taktik för att krossa Sverigedemokraterna

Det är viktigt att vara militant mot de follkvalda. Montage: Nyheter Idag
  • Torsdag 10 jul 2014 2014-07-10
E-post 0

VÄNSTERN Antifascistisk aktion Skaraborg publicerade den 6 juli ett öppet brev på AFA:s hemsida där de förklarade varför de riktade attacker mot enskilda sverigedemokrater. Inom kort plockades texten bort igen. Nyheter Idag har dock texten i sin helhet och kan avslöja innehållet.

AFA Skaraborg har under senare tid fått mycket kritik över att de hanterat sverigedemokrater på samma vis som de hanterat den gatumobiliserande nazistiska rörelsen, nämligen attackerat dem på gator och i deras egna hem. Men de försvarar sig.

– Våra år som aktiv AFA-grupp visar att gatumobiliserande nazistiska grupper kan decimeras och ibland helt utraderas, både på ett lokalt liksom nationellt plan med hjälp av de metoder vi väljer att använda mot dessa grupperingar, står det i brevet.

Infrastruktur skiljer mellan stora och små städer

AFA säger sig se en tydlig skiljelinje mellan Sverigedemokraternas infrastruktur i storstäder respektive mindre orter. I småstäder och på landsbygden är Sverigedemokraterna mindre resursstarka.

– På grund av detta kan vi störa och helt göra oss av med mindre lokalavdelningar i småstäder och på landsbygd, vilket vi också har ägnat oss åt under de senaste fem åren.

De menar att det är lättare att göra sig av med problemet när det är i mindre skala, som i mindre städer och landsbygder. Dock menar de att detta inte är den huvudsakliga anledningen till hur de agerat, men att det är värt att ha i åtanke. De menar att deras huvudsakliga uppgift är att förhindra och förebygga fysiska attacker mot sin egen rörelse.

”Det [har] fallit naturligt för oss att attackera dessa”

AFA påstår att Sverigedemokraterna inte står utanför den gatumobiliserande nazistiska rörelsen, utan att det sker en ”ruljans” mellan dessa grupperingar. Enligt AFA har sverigedemokrater under senaste tiden flitigt hoppat över till nazistiska grupper. AFA skriver att de genom gott researcharbete kan bedöma vilka organisationer, grupper och enskilda individer som utgör störst hot mot AFA. De skriver också att media porträtterat attackerna som AFA legat bakom är attacker mot Sverigedemokraterna som parti. Detta håller inte AFA med om.

– För våran del så hade vi gärna slagit bort Sverigedemokraterna som parti och lämnat deras infrastruktur i ruiner med hjälp av dessa metoder, men som vi tidigare varit inne på så är det inte möjligt att genomföra detta med de förutsättningar som finns i Sverige idag, förklarar de i brevet.

Sverigedemokrater jobbar utanför ramen

AFA påstår att media inte berättar hur Sverigedemokratiska medlemmar inte bara jobbar inom ramen för Sverigedemokratiska politiska arbete utan utifrån en ideologisk kontext. AFA skriver att dessa individer kan agera individuellt och från kompis- gäng. AFA upplever att det är vanligt i mindre städer och landsbygder för partimedlemmar att umgås med gatuaktiva nazister.

– Detta har skapat ett klimat där enskilda partimedlemmar deltagit i hot, trakasserier, kartläggningar och fysiska utfall mot socialister, invandrare, homosexuella och andra som inte passar in i den ideologiska världsbild som Sverigedemokraterna och den gatumobiliserande nazistiska rörelsen delar.

AFA skriver också att när de blir fotograferade, kritiserade eller liknande ligger inte fokus på vilken organisation personer tillhör, utan hur stort fysiskt hot denna person kan utgöra.

Mot slutet av brevet skriver AFA att de tror att bästa sättet att lösa problemet med Sverigedemokraterna är folkligt militant motstånd. De skriver också om behovet av öppen diskussion.

– Det medför en viss risk att öppet diskutera de taktiker som vi använder oss av men vi anser ändå att det är viktigt att föra en dialog med den socialistiska rörelsen i sin helhet.

Denna öppna diskussion var dock tydligen inte helt populär inom de egna leden eftersom texten snabbt försvann från hemsidan. Klicka på bilden nedan för att se brevet i sin helhet.

afa_skaraborg_komplett

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag