Hovrätten prövar ”bussläpningen” i Göteborg

Bilder ur förundersökningen samt bevisuppgitf från försvaret.
  • Torsdag 4 jul 2019 2019-07-04
E-post 232

GÖTEBORG Historien med den 13-åriga pojke som påstod sig ha blivit släpad efter en buss efter att ha fastnat med handen i dörren får en fortsättning i hovrätten. I tingsrätten friades busschauffören helt, men målet överklagades av åklagaren och nu har hovrätten gett prövningstillstånd.

Uppdatering 2019-09-07: Hovrätten hade vid tidpunkten för publiceringen av denna artikel ännu inte meddelat prövningstillstånd i målet. Det skedde först senare. Nyheter Idag beklagar den felaktiga uppgiften.

I slutet av april avkunnades i Göteborgs tingsrätt en friande dom mot den busschaufför som stod åtalad för vållande till kroppsskada efter att 13-årige Ahmad och två av hans vänner uppgett att Ahmad på väg ut ur bussen fastnade med handen i dörren och släpades med till Angereds centrum, en sträcka på drygt två kilometer.

Tingsrätten gick mer eller mindre helt på försvarets linje, och åklagarens bevisning underkändes fullständigt så när som på att pojkarnas berättelser framstod som detaljerade och trovärdiga. I domen framhävdes framför allt tre omständigheter som undergrävde åklagarens sak, nämligen att det bedömdes vara i praktiken tekniskt omöjligt att köra bussen med dörren öppen, att Ahmads skador inte kunde visas komma från att ha blivit släpad efter en buss, och att undersidan på Ahmads skor knappt uppvisade några nötningsskador.

Läs mer: Inga som helst bevis för att Ahmad släpades efter bussen – chauffören frias

Den friande domen överklagades dels av åklagaren, dels av Ahmad själv, och i början av veckan gav Hovrätten för västra Sverige prövningstillstånd.

Åklagaren menar i sitt överklagande att tingsrätten gjort en felaktig bevisvärdering och framhåller på nytt att ”De tre killarnas berättelser framstår som självupplevda, detaljerade och trovärdiga. Det ska dessutom framhållas att de uppgifter som killarna har lämnat i barnförhör i princip är identiska med de uppgifter som de lämnat till såväl polis som vittnen i direkt anslutning till händelsen.”

De uppgifter som lämnades till vittnen och polis direkt efter den påstådda händelsen är emellertid knapphändiga, och minst en av de uppgifter som då lämnades till pojkarnas fotbollstränare, att det var andra personer på bussen som hade bråkat, stämmer inte alls med vad som framkom i barnförhören.

Åklagaren menar också att tingsrätten har gjort fel då de bedömt att denna typ av olycka skulle vara omöjlig med de säkerhetssystem som finns på bussarna. Hon nämner att ett vittne som är bilinspektör hos polisen uppgett att det har hänt att han vid en undersökning av en annan buss med fallerat klämskydd kunnat köra bussen med en pinne instoppad i dörren. Någon närmare förklaring av omständigheterna kring detta saknas emellertid, och bilinspektören själv kan av detta inte dra slutsatsen att det skulle vara tekniskt möjligt att faktiskt släpas med.

Åklagarens tredje invändning rör de skador som Ahmad uppvisat efter händelse. Hon skriver angående det rättsmedicinska yttrandet som konstaterade att det inte finns något som direkt tyder på att han blivit släpad efter en buss: ”Att det inte direkt finns något som tyder på att han har blivit släpad efter en buss utesluter inte att det faktiskt är så det har gått till”. Det är en rimlig slutsats, men i tingsrättsdomen utesluts heller aldrig att skadorna skulle kunna härröra från en bussläpning, men det räcker inte att något skulle kunna inträffa för att det skall kunna leda till en fällande dom.

Om skadornas uppkomst skriver åklagaren vidare:

”Enligt den version som den tilltalade lämnade i tingsrätten så var målsäganden dessutom helt oskadd när de kom fram till Angered centrum. Detta skulle innebära att killarna inom loppet av några få minuter, och mitt i Angereds centrum, på något sätt, och dessutom av oklar anledning, skulle ha lyckats bryta målsägandens arm, stuka hans fötter och riva sönder hans kläder innan bland annat [fotbollstränaren] kom till platsen. Jag menar att det är helt osannolikt.”

Detta resonemang finner dock inget stöd i den övriga utredningen. De skador som Ahmad uppvisade noterades först på sjukhuset, och frakturen på armen upptäcktes inte förrän röntgenplåtarna granskades. De poliser som först träffade Ahmad efter den påstådda händelsen kunde inte heller se några skador på honom, förutom de sönderrivna byxorna. Av detta kan man inte dra några som helst slutsatser om när skadorna skulle ha uppstått.

Om det kanske starkaste beviset för busschaufförens oskuld, nämligen det faktum att skorna var i tämligen gott skick efter händelsen, framhäver åklagaren att dessa inte undersökts av NFC, och att det därför inte finns något utlåtande om hur skorna borde ha sett ut om målsägandens berättelse är korrekt. Hon skriver också att ”Det som kan konstateras av fotografierna i målet är av skorna är slitna.”

Ahmads skor efter händelsen.

 

Något datum för huvudförhandling har ännu inte satts ut.

Läs mer: Släpades Ahmad efter bussen? – En granskning av det omöjliga brottet

Stöd Nyheter Idag

Hej där.

Det är många som likt dig läser Nyheter Idag.

Till skillnad från många av våra konkurrenter tar vi inte emot något presstöd eller deltar i statligt finansierade projekt (Faktiskt.se). Det gör oss mer oberoende. Samtidigt är vi frivilligt medlemmar av det pressetiska systemet.

Att vi inte har något statligt stöd innebär att vi själva bestämmer över vårt innehåll. Att vi själva bestämmer vilka frågor vi ska bevaka och att de vi står till svars för är våra läsare. Därför kan vi också utmana och pressa politiker, vi kan granska de frågor som vi tror att våra läsare anser är angelägna.

För att klara av det här behöver vi ditt stöd. Med en prenumeration på 69 kronor i månaden eller 349 kronor halvår, blir du en av dem som bidrar till att vi kan fortsätta med vår journalistik, fortsätta vara ett alternativ till SVT, SR och andra traditionella medier. Klicka på länken, det går snabbt och du gör en stor insats för oberoende journalistik. Tack.

Bli PLUS-medlem.

Innehållet som publiceras på Nyheter Idag omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Nyheter Idag